Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Νέοι Συνεταιρισμοί. Η Συνεταιριστική Παράκαμψη ΜεσαζόντωνΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ- Α  στικός Προμηθευτικός Συνεταιρισμος - Σ.ΠΑ.ΜΕ-
'' Η κίνηση μας θα ζητήσει να φέρει σε επαφή
παραγωγούς και χρήστες των προϊόντων και
να καλλιεργήσει σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας
και αλληλεγγύης μεταξύ τους. ''
Λίγα λόγια για την κίνηση από τους ίδιους τους ιδρυτές .
Ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων αποτελεί ένα βασικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ζωή μιας κοινωνίας, ενώ φανερώνει τη σχέση της τελευταίας με το φυσικό περιβάλλον. Στις μέρες μας οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, το υπερκαταναλωτικό πνεύμα και γενικότερα ο τρόπος διεύθυνσης της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και οικονομίας, έχουν εξοβελίσει τις σχέσης συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και έχουν αλλοτριώσει τη σχέση μας με τη φύση.

Αντιλαμβανόμενοι την τραγικότητα αυτής της κατάστασης και προσπαθώντας να την αλλάξουμε σε κοινωνικό και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο δημιουργήσαμε τη Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ.). Η Σ.ΠΑ.ΜΕ. αποτελεί πρακτικό εγχείρημα κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να δράσουν συλλογικά λειτουργώντας ως μέλη μιας κοινότητας. Θέλουμε να συμβάλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στη δημιουργία δικτύων αλληλοϋποστήριξης συνεταιριστικών προϊόντων, επιδιώκοντας τη διάθεση τους σε συνεταιριστικά πρατήρια από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς και παραγωγούς, παρακάμπτοντας έτσι το ρόλο των μεσαζόντων. 
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών των συνεταιρισμών με τους οποίους είμαστε σε επαφή, με στόχο την οργάνωση συνεταιρισμών μικρής κλίμακας, με οριζόντια οργάνωση και οικολογικό χαρακτήρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και τα βασικά (αλλά όχι απόλυτα) κριτήρια που θέτουμε στη συνεργασία μας με τους συνεταιρισμούς.
Γνωρίζουμε ότι ιδανικοί συνεταιρισμοί δεν υπάρχουν οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να θέτουμε υπερβολικά αυστηρές προϋποθέσεις στη συνεργασία μας με αυτούς. Ωστόσο υπάρχουν παραδείγματα συνεταιρισμών που διαθέτουν ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά (συνεταιριστικές υποδομές, καλές σχετικά τιμές για τους παραγωγούς, λειτουργία δικών τους πρατηρίων, τυποποίηση των προϊόντων τους από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς).

 Παράλληλα με την ενίσχυση των συνεταιρισμών που διακρίνονται για τα θετικά στοιχεία τους, σκοπεύουμε να ενθαρρύνουμε προσπάθειες για τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια συνεχή και ανοιχτή διαδικασία επαφής και διαλόγου ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, έτσι ώστε να αρθεί ο μεταξύ τους διαχωρισμός και να «παιδευτούμε» σε μια διαφορετική σχέση παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθούμε να οργανώνουμε τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης βάση των πραγματικών αναγκών και να ενισχύουμε μια μορφή κατανάλωσης που θα στηρίζεται στο σχεδιασμό (σχεδιασμένες παραγγελίες) και όχι στην υπερκατανάλωση και στο διαφημιστικό, ευκαιριακό και αγοραίο μοντέλο που επικρατεί σήμερα.

Τέλος ως ΣΠΑΜΕ θέλουμε να προωθήσουμε εν γένει οικολογικούς τρόπους παραγωγής γιατί νομίζουμε ότι έτσι ενθαρρύνεται η βιοποικιλότητα και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, παράγονται ποιοτικά και οικολογικά προϊόντα και συνιστούν έτσι την καταλληλότερη βάση για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Για το λόγο αυτό πέρα ​​από τη συνεργασία μας με συνεταιρισμούς, απευθυνόμαστε και σε μεμονωμένους βιοκαλλιεργητές και ευρύτερα σε παραγωγούς με οικολογικές ευαισθησίες προκειμένου να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ τους (στοχεύοντας στην οργάνωση τους σε νέους συνεταιρισμούς), καθώς και πρατηρίων διάθεσης των προϊόντων τους.
Η προσπάθειά μας αυτή δεν είναι θεωρητική και αφηρημένη ούτε αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως μεσσίες. Απλώς προσπαθούμε έμπρακτα, σε μια εποχή που τα πάντα ιδιωτικοποιούνται και ο καθένας κοιτά τον εαυτούλη του, να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της συλλογικότητας και στη δημιουργία συνεργατικών δικτύων. 
Όπως έγραφε και ο Καζαντζάκης, «ο μόνος τρόπος να σώσεις τον εαυτό σου είναι να μάχεσαι για τους άλλους».
Η Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ.) είναι μια προσπάθεια προώθησης της ιδέας και της πρακτικής του συνεταιρίζεσθαι μέσα από τη δημιουργία χώρων διάθεσης (συνεργατικών πρατηρίων) αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, που η προμήθεια και η διάθεσή τους θα γίνεται παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες , χωρίς τα ίδια τα πρατήρια να βγάζουν κάποιο κέρδος. Οι τιμές των αγαθών θα έχουν μία ελάχιστη προσαύξηση προκειμένου να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των χώρων, στοχεύοντας να είναι δίκαιες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους χρήστες των προϊόντων. 
Η οργάνωση της εργασίας στα πρατήρια θα γίνεται στη βάση της συλλογικότητας, μοιράζοντας τον εργάσιμο χρόνο μεταξύ μας και καθορίζοντας βάρδιες ανάλογα με το χρόνο που μπορεί και θέλει να προσφέρει ο καθένας και η καθεμιά. 
Τα προς διακίνηση προϊόντα θα προέρχονται κυρίως από συνεταιρισμούς, αλλά και από μεμονωμένους παραγωγούς, ανάλογα με συγκεκριμένα κάθε φορά κριτήρια. 
Θέλουμε να στηρίξουμε ανθρώπους που μοχθούν και δημιουργούν αγαθά που ικανοποιούν βασικές και πραγματικές ανάγκες, αλλά και να παλέψουμε για το χτίσιμο νέων συνεταιρισμών.
Στις συνελεύσεις μας θα αποφασίζουμε ποια προϊόντα θα διαθέτουμε, με στόχο αυτά να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λογική ενός αλληλέγγυου εμπορίου. Εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του «Συνεταιρισμού για το Εναλλακτικό και Αλληλέγγυο εμπόριο: Ο Σπόρος», ο οποίος στηρίζει προϊόντα που παράγονται από πολιτικά κινήματα, όπως αυτό των Ζαπατίστας. 
Σκοπεύουμε επίσης να ενισχύσουμε εγχώριους παραγωγικούς συνεταιρισμούς (όσους έχουν απομεινει και λειτουργούν σαν τέτοιοι και όχι σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις). Όσον αφορά στους μεμονωμένους παραγωγούς, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην οργάνωσή τους σε νέους συνεταιρισμούς. Τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά αυτών των συνεταιρισμών είναι σε γενικές γραμμές: τα παραγόμενα προϊόντα να ανταποκρίνονται σε πραγματικές και όχι τεχνητές ανάγκες, οι μέθοδοι παραγωγής να είναι συμβατές προς το περιβάλλον, ο ουσιαστικός κοινωνικός έλεγχος και η διαρκής εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών τους. Πιστεύουμε ότι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν σε μια κλίμακα στα μέτρα των ανθρώπων και όχι στην τερατώδη βιομηχανική κλίμακα, έτσι ώστε όλα τα στάδια (από την παραγωγή μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων), να ελέγχονται πραγματικά από το σύνολο των μελών τους.
Η κίνηση μας θα ζητήσει να φέρει σε επαφή παραγωγούς και χρήστες των προϊόντων και να καλλιεργήσει σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Θα συζητάμε από κοινού και θα προτείνουμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, χωρίς να αναλωνόμαστε σε αδιέξοδες θεωρητικές αναλύσεις. Έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία ενός αστικού-προμηθευτικού συνεταιρισμού και του πρώτου μας πρατηρίου. Όλα τα ζητήματα του συνεταιρισμού και του πρατηρίου καθορίζονται και ελέγχονται από τις τακτικές μας συνελεύσεις.
Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Όμως αξίζει τον κόπο να τον περπατήσουμε.
Έδρα:  Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σκοπός: Ο Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας και πρακτικής της κοινωνικής-συλλογικής παραγωγής, διάθεσης και χρήσης των προϊόντων σε αντίθεση με τις κυρίαρχες σήμερα σχέσεις της αγοράς.
Περισσότερα στο: http://spame.tumblr.com/
Γράψτε ένα σχόλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.