Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Επιμόρφωση και Επιδοτούμενα Σεμινάρια

ή τα ΕΣΠΑ 2007-2013 στην πράξη...

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., μέσω των δομών της  δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, όλων των επιπέδων και για όλες τις ηλικές.Για περισσότερες πληροφορίες: Αχαρνών 417, 111 43, Αθήνα, 2102585151, pressoffice@gsae.edu.gr

(Ν.Ε.Λ.Ε.)
Δημιουργικά Εργαστήρια στο Δρόμο και Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης της ΑΡΣΙΣ

Για τρίτη συνεχή χρονιά η ΑΡΣΙΣ ξεκινά τα Δημιουργικά Εργαστήρια στο Δρόμο και τα Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Δημιουργικής Απασχόλησης στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων, για παιδιά που εργάζονται στο δρόμο, προσφέροντάς τους το κλεμμένο τους δικαίωμα στο παιχνίδι, την ξεκούραση και την εκπαίδευση.
Τα εργαστήρια στο δρόμο πραγματοποιούνται δυο φορές την εβδομάδα σε μεσημεριανές ώρες στην περιοχή του Θησείου, όπως και τα Μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας- Δημιουργικής Απασχόλησης στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων.
Για περισσότερες πληροφορίες: Άρσις, Δεριγνύ 28-30, Τ. Κ . 10434, Αθήνα, 2108259880, info@arsis.gr, κ. Σονίλα Ταφιλάι
Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης
Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), φορείς υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε., αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ΝΕΛΕ προσφέρουν επιμορφωτικά προγράμματα στον πολιτισμό και τις τέχνες, την κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα, την αγωγή των Πολιτών, τα προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α
Πληροφορίες στους Δήμους, τα υποκαταστήματα του ΟΕΑΔ και τα Τμήματα ΝΕΛΕ της περιοχής σας.
http://www.gsae.edu.gr/index.php/nele
Αχαρνών 417 Αθήνα Τ.Κ. 111 43. τηλ: 210 2530329, Fax: 210 2584808,
 e-mail: nele@gsae.edu.gr
 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Διδάσκονται μεταξύ άλλων: ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, πληροφορική κ.α. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417 Αθήνα, 2102531612 - 634, http://www.gsae.edu.gr/index.php/domes/45-domes/191-sde, e-mail: sde@gsae.edu.gr

κατασκευές
Προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης Δ. Αθηναίων
Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων λαϊκής επιμόρφωσης πραγματοποιεί κάθε χρόνο μαθήματα ποικίλου ενδιαφέροντος, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στους δημότες. 
Ενδεικτικά, κάποια από τα μαθήματα είναι: θεατρολογία, ψυχολογία, ντοκιμαντέρ, φωτογραφία, κατασκευή κοσμήματος, ζωγραφική, Σχολές Γονέων κ.α.
Πληροφορίες: Τμήμα Εκπ. Προγραμμάτων Λαϊκής Επιμόρφωσης του ΠΟΔΑ: 2103638138, τηλέφωνα κατά τόπους πολιτιστικών κέντρων, Γραμμή του Δημότη: τηλ. 1595
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
Γελοιογραφία Δ.Χαντζόπουλου

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»
H Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υλοποιεί και συντονίζει το πρόγραμμα. Συμμετέχουν  επίσης τα Υπουργεία: Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Πυροσβεστική Σώμα - Λιμενικό Σώμα) Εθνικής Άμυνας (Κ.Ο.Μ.Α.Κ.) Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας), καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και PRAKSIS.
Επικοινωνία:
Τηλ: 213 131 1502- 1503- 1505
Email: ethelontismos@gsae.edu.gr
Web: http://www.ethelontismos.gr/

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό "Οδυσσέας"
Υπεύθυνη Έργου-Νικολέττα Σωτηροπούλου.
Επικοινωνία.Τηλ: 213131-1535/ 1532
email: kstoforos@ideke.edu.gr
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις και στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών. Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας από 25 έως 225 διδακτικές ώρες.
Επιπρόσθετα στοιχεία
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους:
• 1η περίοδος: Σεπτέμβριος - Ιανουάριος
• 2η περίοδος: Φεβρουάριος – Ιούνιος
Κάθε τμήμα μάθησης στην πόλη-έδρα του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών η κάθε μία.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. – Ε.Σ.Π.Α.
Σήμερα λειτουργούν 58 Κ.Ε.Ε. στις 13 περιφέρειες της χώρας:
Αχαρνών 417, Αθήνα, 2102530334, http://kee.ideke.edu.gr/, e-mail: kee@gsae.edu.gr
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.)
Το «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση» έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενους πολίτες. Το έργο συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. Η έδρα του κέντρου βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής
Επικοινωνία:Τηλέφωνο: 210 5914431
http://www.ideke.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=78
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (K.E.K.) της Γ.Γ.Δ.Μ.
-Το Κ.Ε.Κ. της Γ.Γ.Δ.Μ. (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) είναι ένας από τους φορείς εφαρμογής της εθνικής πολιτικής κατά της ανεργίας και παρέχει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση, με σκοπό τη βελτίωση και ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης των εργαζόμενων και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.
-Το Κ.Ε.Κ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. είναι ένας από τους φορείς εφαρμογής της εθνικής πολιτικής κατά της ανεργίας και παρέχει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση.
-Σκοπός του Κ.Ε.Κ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ. είναι η βελτίωση και ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων και η ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.
-Μερικές από τι θεματικές αφορούν στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία, την πληροφορική, τα αγροτικά και τουριστικά επαγγέλματα.
Επικοινωνία (Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης)
Τηλέφωνο: 2131311675.Fax: 210 2530541e-mail: kek@gsae.edu.gr
Στρατηγού Δαγκλή 53, Κάτω Πατήσια.Τηλ.2102525999, fax: 2102525999

Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων-2»
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ - «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» εντάσσεται, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 50 ώρες. Τα τμήματα μάθησης θα λειτουργήσουν στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αχαρνών 417 Αθήνα Τ.Κ. 111 43, 2102528521, e-mail: heron@ideke.edu.gr
Ομάδα – Στόχος
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην πληροφορική, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω των 18 ετών.
Περιεχόμενο:
•Βασικές έννοιες πληροφορικής
•Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
•Η χρήση (Word)- (Excel)- (Powerpoint)
•Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση,e-mail, ασφάλεια,ιοί υπολογιστών,κ.λπ.)
Διάρκεια – Πιστοποιητικό – Αιτήσεις συμμετοχής
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εβδομάδων (5 ώρες ανά εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος. Τα μαθήματα γίνονται, κατά κύριο λόγο, στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, απογευματινές ώρες, και παρέχονται δωρεάν.
Υπεύθυνος Έργου-Δημήτρης Κρητικός
Επικοινωνία-Τηλ.: 213 131 1671
E-mail: heron@ideke.edu.gr
http://www.ideke.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=81
Μαθήματα και εργαστήρια στους Δήμους
Αργυρούπολη
Εφηβική Θεατρική Σκηνή, Θεατρική Ομάδα, Κέντρο Έκφρασης και Δημιουργίας, Σχολή Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Σύγχρονος Χορός, Σχολή Κρουστών «Σπ. Λιβιεράτος», Τμήμα Εικαστικών, Χορωδία. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.argyroupoli.gr/
Ηλιούπολη
Θέατρο: Λειτουργούν δύο (2) τμήματα:
* εφήβων (από 12 έως 18 ετών) και
* ενηλίκων (άνω των 18 ετών).
Κάθε κύκλος μαθημάτων ξεκινάει από τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Τα μαθήματα συνήθως, γίνονται κάθε Σάββατο από 10 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.(εφήβων) και από τις 1.00 μ.μ. έως τις 5.00 μ.μ. (ενηλίκων). Εγγραφές γίνονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο (Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, τηλ. 2109940699 και 2109920393) ή στο Θεατρικό Εργαστήρι (Κουντουριώτη 1-3, τηλ.9951682). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Μουσική:
Δημοτική Φιλαρμονική «Απόστολος Μόσχος». Δωρεάν εκμάθηση μουσικών οργάνων. Υποτροφίες για μουσικές σπουδές. Συμμετοχή σε τελετές και εκδηλώσεις του Δήμου, δημόσιες συναυλίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Δήμων. Δ.Ε.Π.Α.ΗΛ. Οδός Κουντουριώτου 10-12 Τηλ. 2109920054
Μουσικό Εργαστήρι Δήμου Ηλιούπολης. Ρεμπέτικη Εστουδιαντίνα. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου και σε συναυλίες στην πόλη και σε άλλους Δήμους. Προωθεί την παραγωγή CD που θα αναδείξουν και θα κάνουν γνωστό το έργο της και έξω από τα στενά δημοτικά πλαίσια. Τηλ. 2109940699.
Ψυχικό
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου
Πληροφορίες για την Παιδική και τη Μικτή Χορωδία, τη Θεατρική Επιμόρφωση και το Νεανικό Θεατρικό Εργαστήρι, το Εργαστήρι Δημιουργικής Φωτογραφίας, τους Μοντέρνους Χορούς και τη Θεραπευτική Γυμναστική: Γραμματεία Πολιτιστικού Κέντρου,
Τηλ. 210 6745135. Φιλαρμονική: Πληροφορίες από το τηλ. 210 6794000 (εσωτ.745). Παραδοσιακοί χοροί: Πληροφορίες από τα τηλ. 210 3607171 & 6945-462297. Για Άθληση-Γυμναστική: Τηλ. 210 6743911.
Δροσιά
Το Π.Π.Κ. Δροσιάς σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα με το τμήμα Ν.Ε.Λ.Ε. (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης) παρέχει δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για τους Δημότες με τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
1. Θέατρο
2. Φωτογραφία
3. Παραδοσιακοί Xοροί
4. Ζωγραφική
Για πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη των προγραμμάτων κα Ρηγοπούλου Βάνα στα τηλέφωνα: 2108131332, 2108137-526 και 6932000-266.
Μεικτή χορωδία ενηλίκων
Σας ενημερώνουμε ότι στο χώρο του Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, από 8 Μαΐου θα λειτουργεί δωρεάν τμήμα μεικτής χορωδίας ενηλίκων, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Ματθαίου Λεγάκη, κάθε Πέμπτη 17:30 - 19:30
Για πληροφορίες - εγγραφές: κα Βάνα Ρηγοπούλου, 2108131332
Δήμος Βύρωνα
Δωρεάν απογευματινά μαθήματα ελληνικών, με παράλληλη φύλαξη των παιδιών. Πληροφορίες και εγγραφές: Δήμος Βύρωνα, 2107658457, κα. Ειρήνη Μανωλά (10 π.μ. - 4 μ.μ.)
Μοσχάτο
Μαθήματα ωδείου, ελληνικών και λαικών χορών, εικαστικών εργαστηρίων. θεάτρου, λαϊκής τέχνης και φωτογραφίας, με μικρό κόστος συμμετοχής και κάποια εντελώς δωρεάν.
Για εγγραφές και πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής:
Γραφεία Ο.Ν.Α., Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου, Μιαούλη 60,
Τηλέφωνα-210 9407820 και 210 9427787
Καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή): 9.00-14.00 και 16.00-20.00
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.dimosmoschatou.gr/.
Γενική Χειροτεχνία

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης,
 μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου, θα συνεχίσει τη λειτουργία των τμημάτων μάθησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2011.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του τμήματος, οδός Λεονταρίου, (πλησίον 4ου δημ. σχολείου), Κάντζα Παλλήνη καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 13:00 και στο τηλέφωνο 210 6033160.
Για τα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (βασικές γνώσεις, word, excel, internet, powerpoint, windows, access, θεωρία) θα πραγματοποιούνται εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 5 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011.
Προγράμματα :
Γενική Χειροτεχνία
 Ζωγραφική
Φωτογραφία
Ψηφιδωτό
Διαιτολογία – Διατροφή
Ραδιοφωνικό Εργαστήρι
 Εκμάθηση μπουζούκι – κιθάρα
Αργυροχρυσοχοϊα
Χειροποίητο Κόσμημα – Κατασκευές
 Κοπτική - Ραπτική
Επίσης, συνεχίζονται τα προγράμματα :
α) Ζωγραφικής και Παραδοσιακών Χορών που πραγματοποιούνται στα ΚΑΠΗ Ανθούσας και Παλλήνης (τηλ. επικοινωνίας : 210 6668410)
β) Λάτιν Χορών (Κάντζα Παλλήνης)
Έναρξη μαθημάτων : Από 12 Σεπτεμβρίου 2011.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι δωρεάν.
http://www.nele-east.gr/NELE/prog_byCarrier.aspx?menuID=21483
ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων
Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Επιδότηση 90% των εισακτέων του '05, '06, '07
Οι δικαιούχοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο στις Νέες Τεχνολογίες και στις Ψηφιακές Εφαρμογές, και θα επιχορηγηθούν με το 90% της συνολικής αξίας της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με μέγιστη επιδότηση τα 600€ ανά φοιτητή.Διάρκεια  8 ώρες
Τηλ: 2107472078 - Fax: 2107472079 - 8011157260
 Διάρκεια: 8 ώρες
 Επιδοτούμενα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
Οι δικαιούχοι μηχανικοί, οι οποίοι είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών με επιδότηση του 90% της αξίας της εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 1.500 € ανά μηχανικό.
http://www.expertin.gr/financed_studies.aspx
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης.
Επικοινωνία-Τηλέφωνο: 2131311672, 2131311652, 2131311653, 2131311677
Fax: 210 2530541-e-mail: ekesap@ideke.edu.gr
http://www.ideke.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=90

Κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα, στον τουρισμό, και άλλα.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συστάθηκε το 2001, με την έναρξη του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου  με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Κατά την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής διευρύνεται με το σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή δράσεων προστασίας του καταναλωτή, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το έργο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Πρόκειται για :
•Παρεμβάσεις που αφορούν στον τομέα προστασίας του καταναλωτή και συνδέονται με συμβουλευτικές, υποστηρικτικές και άλλες υπηρεσίες καθώς και
•Παρεμβάσεις που συνεισφέρουν στη στήριξη της απασχόλησης και συνδέονται με τη επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων και τη ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μέσω ενεργειών που συντελούν στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής του στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, παράγοντα αποφασιστικό για μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.
•Περιλαμβάνει ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
ΛΑΕΚ

Πληροφορίες - Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται:
•στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
•στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων, όπως τα πιστοποιημένα ΚΕΚ.
Προτεραιότητα συμμετοχής  έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•Νέοι/ες •Γυναίκες •Μακροχρόνια άνεργοι/ες
•Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).
Επιπλέον, οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:
•Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, που δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
Παροχές
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, οι δαπάνες διατροφής και η διαμονή, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος, καθώς και όπου αυτό απαιτείται από το ΕΣΔΕΚ.
http://www.eye-ekt.gr/(S(pni1ta45glkulx45a25rhvuv))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=52000
 Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση:  http://www.eye-ekt.gr/
Σημειώσεις:δηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας, γιατί τα τμήματα συμπληρώνονται στο τέλος Σεπτέμβρη, ή και νωρίτερα αν υπάρχει συμμετοχή.
Ακολουθεί σαν παράδειγμα,ένας  Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων
Τύπος 1 - 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
http://www.eye-ekt.gr/docPaths/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82%201.pdf
  To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών δια Βίου Μάθησης (ΕΚεΠις).  Τα θεματικά πεδία, στα οποία το Κ.Ε.Κ. θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, σχετίζονται με όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
Επαγγέλματα Περιβάλλοντος, Υγείας – Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών, Παιδαγωγικά Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά Τεχνικά και Μεταφορών.
Περίοδος αιτήσεων έως και την Παρασκευή 23/09/2011
Περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή θέση: http://www.kek.uth.gr/

echinacea purpurea

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση - Οικονομία και Κοινωνία». Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και δεν απαιτείται η παραμονή του εκπαιδευόμενου στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων και των εξετάσεων. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους στην έναρξη του μαθήματος. Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, καθηγητές των ΤΕΙ και επαγγελματίες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Η καινοτομία του προγράμματος  είναι ότι η έναρξη τόσο των μεμονωμένων μαθημάτων, όσο και των κύκλων μαθημάτων γίνεται κάθε μήνα.
Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση http://www.elearn.econ.uoi.gr/
Εικόνες:http://www.delfini1922.gr/mouseio.php
Παλαιότερες σχετικές αναρτήσεις:
http://amazonsday.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html
http://amazonsday.blogspot.com/2010/10/blog-post_11.html

8 σχόλια:

 1. I do not even understand how I ended up here, but I thought this put up was once great.
  I do not understand who you're however definitely you are going to a well-known blogger in case you are not already. Cheers!

  Also visit my website; payday loans
  My web page > swiftpaydayloansonline.co.uk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. It's remarkable to pay a visit this website and reading the views of all mates on the topic of this piece of writing, while I am also eager of getting know-how.

  Take a look at my web blog skyguam.co.kr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with helpful info to work on.

  You've performed a formidable activity and our entire neighborhood might be thankful to you.

  Also visit my webpage - dss benefits loans

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. This is my first time pay a quick visit at here and i am
  truly happy to read everthing at alone place.

  Look at my web site :: co.de2mano.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Every weekend i used to visit this site, as i wish for enjoyment, for
  the reason that this this website conations actually fastidious funny data too.


  my blog post :: Buckeyeswild.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Great information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).
  I've saved as a favorite for later!

  My page: Microsoft Office Gratuit

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. A motivating discussion is definitely worth comment. There's no doubt that that you should write more on this issue, it might not be a taboo subject but typically people do not discuss such issues. To the next! Cheers!!

  Feel free to visit my website; Psn Code Generator

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Nice blog here! Also your web site loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  Here is my web site :: www.iherb.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.