Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Αλλού λαλούν οι κόκκοροι και αλλού γεννούν οι κότες

Κάπου εδώ, γεννούν οι κότες.....
Ο "χάρτης" των ελληνικών εξαγωγών το 2011
Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στον χάρτη των εξαγωγών και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαγωγικού προτύπου της χώρας όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων για την πορεία του εξαγωγικού μας εμπορίου στο πρώτο εξάμηνο του έτους από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του  Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η Λεκάνη της Μεσογείου εξελίσσεται σε πρωταγωνιστική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα περιφερειακό ρόλο στο διεθνές εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του ΠΣΕ ότι η Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί στα -επόμενα Βαλκάνια- για τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τη γειτονική Τουρκία, η ισχυρή άνοδος στην Αίγυπτο, αλλά και συνολικά στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεργασιών.
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη σημαντική ενίσχυση των Εφοδιασμών Πλοίων, που αποτελώντας μία «αυτόνομη αγορά» κατατάσσονται πλέον στη πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα,  αναδεικνύοντας τη σημασία περαιτέρω διασύνδεσης των εξαγωγών με τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τον τουρισμό και τις μεταφορές.
Παράλληλα, η ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, η διείσδυση σε νέες αγορές της Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, δείχνουν ότι παρά τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας αγοράς, για την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες τους».
Ο ΠΣΕ εκτιμά ότι διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών και σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων, βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων για τις παραγγελίες βιομηχανίας από το εξωτερικό, διαφαίνεται σοβαρή δυνατότητα να σημειωθεί ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας άνω των 20 δισ. ευρώ, σε επίπεδο 12μηνου.
Ο χάρτης των εξαγωγών
Η ανοδική πορεία των εξαγωγών οφείλεται στις αυξητικές τάσεις των εμπορευματικών συναλλαγών προς όλες τις γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στους συνεχιζόμενους ανοδικούς ρυθμούς τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) κατά 29,3% (με ιδιαίτερη συμβολή από την αύξηση προς την Τουρκία) που στο εξεταζόμενο εξάμηνο απορρόφησε το 53,5% της αξίας τους, αλλά και στις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές προς τη Β.Αμερική (κατά 105,8%) και προς τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (κατά 107,2%).
Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τους εταίρους μας στην ΕΕ(27) κατά 12,2%, τις χώρες των Βαλκανίων (17,1%), την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (29,8%), τη Ν.Α.Ασία (296,7%), τις Υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (99,1%), τη Λατινική Αμερική (81,9%) ενώ μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν προς τις χώρες της Αφρικής (8,9%) και τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (4,5%).
Κατά χώρες σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 27,4%, η οποία ενίσχυσε τη θέση της ως κύριος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών (1.043,7 εκ. στο εξάμηνο του 2011), καθώς και της Τουρκίας κατά 126,3% (στα 866,6 εκ.), η οποία για το εξεταζόμενο εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, ξεπερνώντας και τη Γερμανία. Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 129,9% που ανακόπτει τη μείωση που παρατηρήθηκε τα δύο προηγούμενα έτη. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται ακόμα για τις ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο κατά 14,3% (628,6 εκ.), τη Βουλγαρία κατά 21% (571,4 εκ.), τη Γαλλία κατά 11,2% (345,2 εκ.), τη Σιγκαπούρη κατά 1257,5% (262,1 εκ.), την Αίγυπτο κατά 158,6% (220,5 εκ.), την ΠΓΔΜ κατά 33,4% (200,7 εκ.), τα Ην.Αρ.Εμιράτα κατά 121,8% (173,1 εκ.) και τη Ρωσία κατά 29,4% (164,5 εκ.).
Οι περιορισμένες μειώσεις  αφορούν στις εξαγωγές προς τη Γερμανία κατά -3,8% (στα 849,3 εκ. στο εξάμηνο του 2011), τη Ρουμανία κατά -7,6% (288,9 εκ.) και την Ελβετία κατά -13,8% (69,5 εκ.).
Ενδεικτική των αλλαγών συσχετισμών στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι η ανακατάταξη της σειράς των 10 κορυφαίων αγορών-προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα στο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με ολόκληρο το έτος του 2010.
Πλέον η Ιταλία κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ύστερα από αύξηση κατά 27,4%, σε σχέση με το α εξάμηνο του 2010, η οποία προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις ελληνικών εξαγωγών σε βιομηχανικά προϊόντα (+35,3%) και πρώτες ύλες (+44,3%). Ακολουθεί η Τουρκία, που στο σύνολο του έτους 2010 είχε καταταχθεί 5η καλύτερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, καθώς στη γειτονική χώρα οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν συνολικά κατά 126,3%, εξαιτίας των καλύτερων επιδόσεων στα πετρελαιοειδή (+1402,6%), αλλά και στις εξαγωγές εμπιστευτικών ειδών (+212,4%) και των τροφίμων (+69,8%). Ενδεικτικά αναφέρονται οι μειώσεις την ίδια περίοδο κατά 48,3% στις πρώτες ύλες και κατά 34,7% στα μηχανήματα.
Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί στο α εξάμηνο του 2011 η Γερμανία -που παραδοσιακά αποτελεί τη Νο 1 αγορά ελληνικών προϊόντων- καθώς σημειώθηκαν μειώσεις κατά 8,9% στα τρόφιμα, 3,4% στα βιομηχανικά προϊόντα και 5,8% στα εμπιστευτικά προϊόντα. Τις μειώσεις αντιστάθμισαν σε ένα σημαντικό βαθμό οι αυξήσεις στα πετρελαιοειδή (221,4%) και στις πρώτες ύλες (48,8%).

Σε σταθερά υψηλές θέσεις παραμένει η Κύπρος, όπου η συνολική αύξηση των εξαγωγών στο εξάμηνο ανέρχεται στο +14,3%, προερχόμενη κυρίως από τις καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές πετρελαιοειδών (+78,1%), μηχανημάτων (+37,1%) και ποτών-καπνού (+15,5%).
Αξιοσημείωτη είναι και η αναρρίχηση των ΗΠΑ στην πρώτη πεντάδα, σε προ του 2001 επίπεδα, με την αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο να αγγίζει το 130%, εξαιτίας της αύξησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 767,5% και των βιομηχανικών προϊόντων κατά 31,4%.Τα στοιχεία από εδώ
Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφει ο τουρισμός στην Ελλάδα, με τις αφίξεις από το εξωτερικό να παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες, δίνοντας βαθιές οικονομικές ανάσες στον εδώ και τρία χρόνια ταλαιπωρημένο Ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,  οι αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα θα περιστραφούν γύρω από τα 16,5 εκατομμύρια, ποσό κοντινό στο ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε το 2007.
Σημαντική άνοδος αναμένεται και στα έσοδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου οι εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό ήταν αυξημένες κατά 12,6%. Η θεαματική βελτίωση για τον ελληνικό τουρισμό αποδίδεται στην ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης, στις ταραχές σε αραβικές χώρες της Βόρειας Αφρικής και στη βελτίωση του ρυθμού έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες από την Ελλάδα. Καθοριστικής σημασίας για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, όπως η Ρόδος και η Κως, ήταν οι πτήσεις εταιρειών χαμηλού κόστους. Σημαντική αύξηση εμφανίζουν και οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αρθεί πλήρως το καμποτάζ. Αντίθετα, ο εσωτερικός τουρισμός, λόγω της ύφεσης και της μείωσης των εισοδημάτων, εμφανίζει μείωση της τάξης του 20%.
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/greek/414637
 Ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών 13 Φεβρουαρίου 2011
Η «γεωγραφία» των ελληνικών εξαγωγών με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ), δείχνει τα αγαθά που παράγει και στέλνει στο εξωτερικό η κάθε περιφέρεια. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η περιφέρεια της Αττικής έχει το 48,8% των ελληνικών εξαγωγών ή σε απόλυτα μεγέθη 7 δισ. ευρώ.
Οι κατηγορίες των προϊόντων που παράγονται και φεύγουν προς άλλες χώρες είναι μηχανήματα και υλικό μεταφορών, βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χημικά προϊόντα, ορυκτά, καύσιμα και λιπαντικά.
Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με μερίδιο εξαγωγών στο 23,9%, ήτοι 3,4 δισ. ευρώ. Τρόφιμα και ζωντανά ζώα, βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χημικά προϊόντα και συναφή, ορυκτά, καύσιμα και λιπαντικά, καθώς ποτά και καπνός είναι τα κύρια είδη που παράγουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας και τα προωθούν στο εξωτερικό.
Οι δύο περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μετρούν μερίδιο από 5,2% στις εξαγωγές. Συνέχεια στο
Ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών
Κατά γεωγραφικές περιοχές ,σε ευρώ
Ιανουάριος- Ιούνιος 2011
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010 σε δολάρια
Ιανουάριος - Ιούνιος 2011
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010 
Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Προσωρινά στοιχεία ΕΛ. ΣΤΑΤ. σε ευρώ και δολάρια
Ιανουάριος-Ιούλιος 2011
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010
Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
Προσωρινά στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος σε ευρώ
Ιανουάριος-Ιούλιος 2011
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010  Κατεβάστε τους πίνακες εδώ 
 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Δάνεια για την εξαγωγή προϊόντων.
Που θα απευθυνθείτε.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι:
1. Κεντρικά Γραφεία: Αθήνα, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 105 64
Τηλ.: +30 (210) 3310017, -20 Fax: +30 (210) 3244074 e-mail: oaep@oaep.gr
2. Γραφεία Θεσσαλονίκης: Τηλ.: +30 (2310) 548718 Fax: +30 (2310) 548762.Το βρήκαμε στο www.ethnos.gr/entheta.asp
Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος μαζεμένη σε μερικές σελίδες power point. Με ένα κλικ ΕΔΩ
Αγγλιστί φυσικά, μιας και δεν απευθύνεται σε Έλληνες.

Και εδώ οι κόκκοροι...
Επισκόπηση οικονομικού Τύπου Χρηματιστήριο Αθηνών
Απώλειες 0,58% στο Χ.Α.
10/10 17:44 - Με πτώση 0,58% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 740,06 μονάδες. «Βουτιά» 10,41% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης.
Ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους οι ξένοι
11/10 07:00 - Αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα παρουσίασε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α., το Σεπτέμβριο, η οποία διαμορφώνεται πλέον στο 50,8%, από 50,2% τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή, οι συγκεκριμένοι επενδυτές κινήθηκαν και πάλι ως πωλητές, συμβάλλοντας έτσι στην κατά 12,5% υποχώρηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.
Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία «τέχνη», για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις πανικού.
10/10 17:57 - «Φιλότιμη προσπάθεια που στέφτηκε με επιτυχία» πιστεύουμε ότι έγραψε το ταμπλό του ΧΑ στο τέλος μιας συνεδρίασης, που στο ξεκίνημά της «μύριζε μπαρούτι», από τις «βόμβες» γεμάτες εντολές προς πώληση που εισήγαγαν οι θεσμικοί κατά τη διαπραγμάτευση στα τραπεζικά blue chip.
Απώλειες 0,58% στο Χ.Α.
10/10 17:44 - Με πτώση 0,58% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 740,06 μονάδες. «Βουτιά» 10,41% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης.
X.A.: Πιέσεις κατόπιν υπολογισμών για βραχύβια αλλά πολύ υψηλή νευρικότητα
10/10 14:47 - Με γνωστή πατέντα διαχείρισης των πιέσεων, όταν αυτές είναι τεράστιες και κάτω από κράτος πανικού, οι θεσμικοί στο Χ.Α. αντιμετώπισαν την έναρξη των συναλλαγών και τα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης.
Στο 50,8% η συμμετοχή των ξένων στο Χ.Α.
10/10 12:23 - Στο 50,8% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 49,8% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2010. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 48,0% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.
Νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
8/10 07:00 - O συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής, Κώστας Β. Μποτόπουλος, θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τη σχετική ανακοίνωση από πλευράς υπουργείου Οικονομικών να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
Αρνητικό το «ποδαρικό» του δ' τριμήνου
8/10 07:00 - Η αγορά της Αθήνας βρέθηκε και πάλι κάτω από τις πιέσεις που άσκησαν οι θεσμικοί τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας στο σύνολο των μετοχών του ταμπλό.
«Στο ίδιο έργο θεατές» οι μετοχές του ΧΑ
7/10 18:18 - Με τζίρο σημαντικά μικρότερο από εκείνο των δύο προηγούμενων ημερών οι ισχυροί παράγοντες του ΧΑ πέτυχαν τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά την τελική μεταβολή των βασικών δεικτών καθώς και ένα γλυκό σκαρφάλωμα της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς που οδηγήθηκε ελαφρά πάνω από τα 30,70 δισ. ευρώ.
Άνοδος 0,59% στο Χ.Α.
7/10 17:36 - Ηπια άνοδο, της τάξης του 0,59%, παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 744,37 μονάδες, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίσθηκε από υψηλή μεταβλητότητα.
Επιτόπου πηδηματάκια και σήμερα στο ΧΑ, αλλά συμπυκνωμένα
7/10 14:48 - Η αγορά της Αθήνας γι' άλλη μια μέρα παρουσιάζει διαφορετική δυναμική από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και σήμερα κινείται σταθεροποιητικά στο πρώτο μέρος ενώ τα χρηματιστήρια της ΕΕ υποχωρούν. Πάντως μετά τις 12:40 ο 20άρης κινείται πάνω από το προηγούμενο κλείσιμο αλλά μόνο στα πρώτα λεπτά η τιμή του ξεπέρασε τις 300 μονάδες ενώ στο υπόλοιπο διάστημα διαπιστώνουμε τον σεβασμό των θεσμικών στην σπουδαιότητα του ψυχολογικού ορίου και κυρίως οι 299 αντιμετωπίζονται ως σκληρή οροφή.
Χρηματιστήριο: Νέος κανονισμός λειτουργίας
7/10 07:00 - Εγκρίθηκαν χθες από το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. οι αλλαγές στον Κανονισμό λειτουργίας αυτού, εν όψει της υιοθέτησης του νέου μοντέλου αγοράς («Ν» φ. 26/10) από τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου.
Στην κύρια αγορά του Χ.Α. οι μετοχές 188 εισηγμένων
6/10 22:13 - Οι μετοχές 188 εισηγμένων εταιρειών θα ενταχθούν στην Κύρια Αγορά, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α ενόψει της υιοθέτησης του Νέου Μοντέλου Αγοράς με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού του από τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2011.
Η παραξενιά «εις το τετράγωνο» σφράγισε τις συναλλαγές στο ΧΑ
6/10 17:57 - Παράξενες ισορροπίες εξυπηρέτησε και η σημερινή συνεδρίαση με σχεδόν ίδιο αριθμό ανοδικών, καθοδικών, και αμετάβλητων μετοχών, μετά από ανεβασμένους όγκους και τροχιά παρόμοια με την χθεσινή ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Παράξενο κλείσιμο με δεύτερο μέρος προβληματικό, τόσο, όσο αποκαλύπτει το φαινόμενο η ΕΤΕ να σημειώνει νεότερα χαμηλά στα 2,14 ευρώ με απώλειες -2,73%, σε μια μέρα που το πρόσημο της μεταβολής του μέσου όρου και του 20άρη ήταν θετικό.
Ήπια άνοδος στο Χ.Α.
6/10 17:34 - Με κέρδη 0,61%, στις 739,97 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο τζίρος των συναλλαγών ανήλθε σε 55,84 εκατ. ευρώ.
Αποφασιστική άνοδος στο ΧΑ, προεξόφληση θετικών εξελίξεων στην ελληνική κρίση.
6/10 14:35 - Με καλούς έναντι των προηγούμενων ημερών ρυθμούς συναλλαγών οι επενδυτές στο ΧΑ εκφράζουν σήμερα στο ταμπλό την αισιοδοξία που οι ομόλογοί τους ξεδιπλώνουν από προχθές στις αγορές των ΗΠΑ και της ευρωζώνης. Βάση της ανόδου το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα τραπεζικά blue chip που όποτε ισχύει αποτελεί ένδειξη για ανάκτηση της εμπιστοσύνης για θετικές εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
Οι εξελίξεις στην οικονομία δεν επέτρεψαν στις τράπεζες να ξεφύγουν οριστικά από την πίεση
5/10 17:48 - Η κάμψη του αγοραστικού ενδιαφέροντος μετά τις 15:15 ήταν σαφής μετά από μια ώρα συναλλαγών που έγιναν με τον 20άρη πάνω από τις 300 μονάδες, για την ακρίβεια πάνω από τις 299 από τις 13:00. Μετά όμως άρχισαν αυτές οι κινήσεις που μας οδήγησαν στην παρατήρηση στο ενδιάμεσο σχόλιο: «Η δυναμική δεν είναι άσχημη αλλά άσχημη είναι η παράδοση στο ΧΑ το 2011 όπου πολλές φορές οι ισχυροί παράγοντες αποφασίζουν στο δεύτερο μέρος να δοκιμάσουν τις αντοχές των αγοραστών στην μέση του πρώτου μέρους και μετά».
Άνοδος 0,71% στο Χ.Α.
5/10 17:36 - Με θετικό πρόσημο, στις 735,51 μονάδες, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών, καταγράφοντας άνοδο 0,71%, μετά τη χθεσινή «βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ανοδος μικρότερη από των αγορών της ευρωζώνης με την συνήθη νευρικότητα
5/10 15:16 - Αργά και σταθερά εκφράζεται το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ταμπλό του ΧΑ με τον 20άρη να έχει αποκτήσει από τις επιλογές των θεσμικών μια ανοδική κλίση που μάλλον οριστικά τον πέρασε πάνω από τις 300 μονάδες μετά τις 14:20.
Χ.Α.: Η προεξόφληση της αναδιάρθρωσης των αποφάσεων του Ιουλίου έφερε νέα χαμηλά.
4/10 18:48 - Όταν ο δείκτης των τραπεζών σημειώνει πτώση με διψήφιο ποσοστό τότε ο 20άρης πέφτει πάνω από 7% στην αγορά της χώρας που έχουν παραλάβει ως τον πλέον αδύναμο κρίκο της ευρωζώνης όλοι οι αναλυτές του πλανήτη. Το σενάριο της διεύρυνσης του ποσοστού του κουρέματος που πρέπει να εγγράψουν οι τράπεζες, αναφορικά με τα ελληνικά ομόλογα, κυριάρχησε μετά τις δηλώσεις Γιούνγκερ στις Βρυξέλλες.
«Βουτιά» 6,28% στο Χ.Α.
4/10 17:33 - Στο βαθύ «κόκκινο» έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος τερμάτισε στις 730,33 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 6,28%, στον απόηχο των ανακοινώσεων του Eurogroup για μετάθεση της καταβολής της έκτης δόσης
4/10 15:14 - Ο τζίρος στα παράγωγα πριν τις 15:00 έχει ξεπεράσει τον συνολικό της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο διπλασιασμός του όγκου στα ΣΜΕ του 20άρη και η άνοδος του ενδιαφέροντος στα options του ίδιου δείκτη είναι η βάση της σημερινής αύξησης και δεν προέρχεται από ξύπνημα στην αγορά δανεισμού μετοχών.
Το βαρύ κλίμα για τις τράπεζες κατέβασε τον 20άρη ως τις 300 μονάδες
4/10 15:10 - Οι αγορές της ευρωζώνης υποχωρούν με πτώση πάνω από -3% στον DAX και πάνω από -2,5% στον CAC αλλά στο ΧΑ οι απώλειες αγγίζουν το -5% με τον 20άρη να παλεύει γύρο από τις 300 μονάδες και τον ΓΔ στις 740 περίπου. Η πτώση στην ευρωζώνη δικαιολογείται από την υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης στην ΕΕ και πλέον αναγκάζει τραπεζικές εταιρίες με παγκόσμια δράση να κινούνται σε επικοινωνιακό επίπεδο αμυντικά. Στο 2,40% η αναμενόμενη πτώση στην αγορά του επίκεντρου της κρίσης στην ευρωζώνη.
3/10 18:55 - Με πτώση του μέσου όρου του ΧΑ που δεν διαφέρει από τις απώλειες των βασικών δεικτών στην ευρωζώνη το ΧΑ ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει στο πρωινό σχόλιο. Από το πρωί οι ειδήσεις στον παγκόσμιο τύπο αναφέρονταν στην Ελλάδα και στην επίσημη παραδοχή της αστοχίας στην μείωση του ελλείμματος επί του τρέχοντος προϋπολογισμού. Αυτό στοίχειωσε τις αγορές που πιστεύουν ότι οι προβλέψεις των αναλυτών για επικείμενη χρεοκοπία αποκτούν μεγαλύτερες πιθανότητες επαλήθευσης και όλα αυτά συνοδεύτηκαν από την πρόβλεψη πως η ύφεση στο ΑΕΠ θα επιφέρει πτώση -5,5% φέτος και -2% ως -2,5% στο 2012.
Απώλειες 2,4% στο Χ.Α.
3/10 17:35 - Απώλειες 2,4% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης, τερματίζοντας στις 779,29 μονάδες, με φόντο την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, που προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2,5% το 2012.
Σε πολύ λεπτά στατιστικά όρια οι τιμές στο ΧΑ με το κλίμα βαρύ παντού
3/10 14:51 - Η δύναμη των πιέσεων αναμενόταν, αλλά πονάει όταν γράφει τιμές στο ταμπλό του ΧΑ. Από το πρωί οι ειδήσεις στον παγκόσμιο τύπο αναφερόνταν στην Ελλάδα και στην επίσημη παραδοχή της αστοχίας στην μείωση του ελλείμματος επί του τρέχοντος προϋπολογισμού. Αυτό στοίχειωσε τις αγορές που πιστεύουν ότι οι προβλέψεις των αναλυτών για επικείμενη χρεοκοπία αποκτούν μεγαλύτερες πιθανότητες επαλήθευσης και όλα αυτά συνοδεύτηκαν από την πρόβλεψη πως η ύφεση στο ΑΕΠ θα επιφέρει πτώση -5,5% φέτος και -2% ως -2,5% στο 2012.
Χρηματιστήριο: Δείκτες που προκαλούν εκρηκτικό μείγμα
3/10 07:00 - Με ταχύτητες φωτός γίνονται καπνός οι χρηματιστηριακές αξίες των εισηγμένων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το αδικαιολόγητο μιας τέτοιας απαξίωσης.
Μετοχές: Τέλος στο χειρότερο τρίμηνο της 10ετίας
1/10 07:00 - Χωρίς σημαντικές μεταβολές στους βασικούς δείκτες πέρασε η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με επίδοση που αντάξιά της έχει να φανεί από το 2002. Ο γενικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, αλλά κάτω από τις 800 μονάδες, με τον 20άρη να σημειώνει οριακή πτώση μια εβδομάδα εξαιρετικά λεπτών ισορροπιών και διαφορετικής αντιμετώπισης ανά τίτλο στον τραπεζικό κλάδο.
Μετριοπάθεια στις πιέσεις που κατέληξε σε μικρή πτώση
30/9 18:42 - Την ώρα που η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα με επίκεντρο τις ανησυχίες για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη, έχει σε διαπραγμάτευση τους βασικούς δείκτες των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων του πλανήτη με σοβαρές πτωτικές μεταβολές, το ΧΑ έκλεισε την τελευταία συνεδρίαση του τρίτου τριμήνου με μικρό τζίρο, μικρή πτώση και μεγάλο αριθμό καθοδικών μετοχών.
Πτώση 0,52% στο Χ.Α.
30/9 17:38 - Κάτω από τις 800 μονάδες διολίσθησε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας πτώση 0,52%, εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας που καλλιεργεί η αναμονή της ετυμηγορίας της τρόικας.
Χ.Α.: Νευρικότητα, όμως με καλύτερη δυναμική από τις αγορές της ευρωζώνης
30/9 15:09 - Με τη νευρικότητα να παραμένει κεντρικό συστατικό των συναλλαγών στο ΧΑ, οι βασικοί δείκτες έχουν περάσει δύο φορές σε κέρδη, που όμως είχαν μικρή χρονική διάρκεια και μέγεθος. Το μεγαλύτερο διάστημα οι δείκτες κινούνται σε αρνητικό πεδίο με τον τζίρο, που δεν έχει φθάσει στις 13:45 ούτε στα 13,5 εκατ. ευρώ, να υποδηλώνει την επιφυλακτικότητα που διακατέχει τους θεσμικούς.
Κεφαλαιαγορά: Εως τις 9 /12 η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων
Οι τράπεζες δεν άφησαν το «θαύμα» να κρατήσει τρεις μέρες
29/9 18:12 - Με τζίρο που δεν έφθασε καν τα 40 εκατ. ευρώ οι επενδυτές στο ΧΑ δεν έδωσαν την δέουσα ώθηση στις τιμές των μετοχών παρά την αρχική ένδειξη ότι θα παρακολουθούσαν τις αγορές των ευρωζώνης. Αυτές έπεσαν και ανέβηκαν γύρο από το προηγούμενο κλείσιμο, ως την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση για ενίσχυση του EFSF από τους Γερμανούς.
Παράταση στην απαγόρευση του short selling κατά δύο μήνες
29/9 18:01 - Να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι την 9.12.2011 αποφάσισε το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας τις πληφορορίες του naftemporiki.gr.
Απώλειες 0,91% στο Χ.Α.
29/9 17:44 - Με αρνητικό πρόσημο, στις 802,57 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας πτώση 0,91%.
Χ.Α.: Κλειδί των εξελίξεων παραμένουν οι τράπεζες
29/9 15:31 - Τα δυσάρεστα νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπερίσχυσαν των θετικών που ήλθαν από τη Γερμανία και αφορούν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Αυτή είναι η ετυμηγορία του επενδυτικού κοινού, όπως απεικονίζεται στο ταμπλό του ΧΑ στο μέσον της συνεδρίασης, διαψεύδοντας την αισιόδοξη πρόβλεψη του πρωινού μας σχολίου.
Έσπασε η παράδοση, πέρασε ο ΓΔ τις 800 μονάδες
28/9 17:44 - Θριαμβευτικό ανοδικό κλείσιμο στο ΧΑ, όπου η υψηλή κεφαλαιοποίηση κατάφερε, παρά τις «αντιρρήσεις» της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, να δώσει κέρδη πάνω από 2% στο μέσο όρο. Όλα αυτά απέχτησαν σαφή χαρακτηριστικά μετά το μέσο της συνεδρίασης και στηρίχτηκαν τελικά σε τζίρο πάνω από 53 εκατ. ευρώ.
Το χρονικό του κραχ από:http://www.naftemporiki.gr/news/topic.asp?id=000096&pageno=2
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Εικόνες από:
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23353&subid=2&pubid=63267237
http://zarakas.blogspot.com/search/label/%CE%9F%20%CE%A4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
http://giornofelice.blogspot.com/2008/05/blog-post.html
Γράψτε ένα σχόλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.