Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Χρήσιμες Διευθύνσεις Αγροτικής Έρευνας -ΕΘΙΑΓΕ-


scorzonera_spp

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χώρο,όπως π.χ. η Παγκοσμιοποίηση της αγοράς των αγροτικών προϊόντων, η διαμόρφωση νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Agenda 2000), η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανάγκες αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, οι ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και οι ανάγκες παραγωγής ποιοτικών και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων, επιβάλλουν το μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας από "ποσοτική" σε "ποιοτική". Για την ελληνική γεωργία η παραγωγή ανταγωνιστικών, πιστοποιημένων, επωνύμων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα παράγονται με καινοτόμες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης, αποτελεί τον μοναδικό στόχο. Η αύξηση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι δυνατή μόνο με την ενσωμάτωση σ' αυτά της νέας επιστημονικής γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας, που είναι αποτέλεσμα της προσανατολισμένης αγροτικής έρευνας.

ganoderma

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., έχει όλες τις προϋποθέσεις, ως σύγχρονος και ευέλικτος ερευνητικός φορέας στελεχωμένος με αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό και σύγχρονη υποδομή, για αποτελεσματική συνδρομή στην επίτευξη του στόχου αυτού. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σήμερα στηρίζει και υλοποιεί τις αναπτυξιακές προσπάθειες και πρωτοβουλίες του Υπ. Γεωργίας, συνεταιρισμών, παραγωγικών φορέων, ομάδων παραγωγών κ.λπ. με  επιστημονική γνώση και τεχνολογική καινοτομία που παράγει για μια φιλική προς το περιβάλλον κατ' αρχήν, συνάμα όμως δυναμική και ανταγωνιστική γεωργία, που πέραν από την άριστη και φθηνή διατροφή των Ελλήνων εξασφαλίζει συνεχώς τους πόρους για τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά και της ποιότητας ζωής σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, ισόρροπα, με απώτερο σκοπό την αντιστροφή της εγκατάλειψης και της εν γένει υποβάθμισης αυτού του μοναδικού περιβάλλοντος που κληρονομήσαμε.

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες τόσο στον πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής πολιτικής καθώς και της Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η δραστηριότητα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στον τομέα της βελτίωσης και της δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων καθώς και στην παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.Η ερευνητική του δραστηριότητα διεξάγεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα.

Τα έσοδα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προέρχονται από:

Την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μισθοδοσία του προσωπικού, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες.

Τις εισροές από χρηματοδοτήσεις κοινοτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Την παροχή υπηρεσιών και τα δικαιώματα από την εκμετάλευση πολλαπλασιαστικού υλικού.

Την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Οι διευθύνσεις δεν αλλάζουν, μπορείτε να τις κρατήσετε  σε αρχείο, και να κάνετε τις ερωτήσεις σας είτε μέσω τηλεφώνου,ή καλύτερα με e-mail.

Ερευνητικές Μονάδες

Ινστιτούτο Σιτηρών
Τ.Θ. 60411, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης,
τηλ.: 2310 471542, e-mail: dir.ci@nagref.gr
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
Τ.Θ. 60458, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 471110, e-mail: dir.kge@nagref.gr
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 324, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 471577, e-mail: ppinth@nagref.gr
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
Ελληνική Γεωργική Σχολή, Τ.Θ. 60435, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
τηλ.: 2310 473429, e-mail: secretary.ssi@nagref.gr
Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών
574 00 Σίνδος Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 796512, e-mail: cottonin@otenet.gr
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου Θεσ/νίκης
574 00 Σίνδος Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 798144, e-mail: secretary.lri@nagref.gr
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Λουτρά Θέρμης, 570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 461171, e-mail: info@fri.gr
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 365370, e-mail: secretary@vri.gr
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας
Χαλκιδική 632 00 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής
τηλ.: 23730 91297, e-mail: apicinst@instmelissocomias.gr
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
640 07 Νέα Πέραμος Καβάλας
τηλ.: 25940 22691,2,3, e-mail: fri@inale.gr
Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Τέρμα Λεωφ. Στρατού, 661 00 Δράμα
τηλ.: 25210 22895, e-mail: tig@otenet.gr
Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών
Παραλίμνη Γιαννιτσών, 581 00 Γιαννιτσά
τηλ.: 23820 31700, e-mail: vchristodoulou.arig@nagref.gr
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
Σ.Σ. Νάουσας 38, 592 00 Νάουσα
τηλ.: 23320 43343, e-mail: nagrefpi@otenet.gr
Ινστιτούτο Γάλακτος
Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικά, 452 16 Ιωάννινα
τηλ.: 26510 94780, e-mail: instgala@otenet.gr
Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας
Δέρπφελδ 16, 491 00 Κέρκυρα
τηλ.: 26610 30462, e-mail: olivinst@otenet.gr
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας
Θεοφράστου 1, Συν/σμός Αβέρωφ, 413 35 Λάρισα
τηλ.: 2410 660591, e-mail: Ikflaris@otenet.gr
Ινστιτούτο Χαρτογράφησης & Ταξ/σης Εδαφών Λάρισας
Θεοφράστου 1, Συν/σμός Αβέρωφ, 413 35 Λάρισα
τηλ.: 2410 671290, e-mail: gramateia.lar@nagref.gr
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου
Οδός Φυτόκου, Τ.Θ. 1303, 380 01 Βόλος
τηλ.: 24210 61087, e-mail: instfyt@hol.gr
Ινστιτούτο Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας
2ο χλμ. Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας, 36100 Καρπενήσι
τηλ.: 22370 25047, e-mail: nagref.iaok@gmail.com
Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών
Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
τηλ.: 210 2816978, e-mail: insampel@otenet.gr
Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών
Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
τηλ.: 210 2828111, e-mail: wineinst@otenet.gr
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
τηλ.: 210 2845940, e-mail: itap@otenet.gr
Ινστιτούτο Εδαφολογίας
Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
τηλ.: 210 2816974, e-mail: ssia@otenet.gr
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα
τηλ.: 210 7784240, 210 7783750, e-mail: dir_secretary@fria.gr
Ινστιτούτο Γεωργ/κών & Κοιν/κών Ερευνών Αθηνών
Παρθενώνος 5, 141 21 Ν. Ηράκλειο
τηλ.: 210 2755086, e-mail: inagrop@nagref.gr
Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών
Δημοκρατίας 61, 135 10 Αγ. Ανάργυροι Αττικής
τηλ.: 210 2611011, e-mail: iamc@ath.forthnet.gr
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθήνας
Νεαπόλεως 25, 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
τηλ.: 210 6399366, e-mail: secretar.ivra@nagref.gr
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας
Ν.Ε.Ο. & Λ. Αμερικής, Τ.Θ. 5099, 260 04 Πάτρα
τηλ.: 2610 421264, e-mail: pp1patra@mail.otenet.gr
Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου
Κόροιβος, 273 00 Γαστούνη, Πύργος
τηλ.: 26230 33142, e-mail: iaopyrg@otenet.gr
Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας
Λακωνικής 85, 241 00 Καλαμάτα
τηλ.: 27210 29812, e-mail: nagrefka@otenet.gr
Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Ναυπλίου
210 53 Νέα Κίος Αργολίδας
τηλ.: 27510 51544
Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας Χανίων
Αγροκήπιο, 731 00 Χανιά
τηλ.: 28210 83472, e-mail: secretariat@nagref-cha.gr
Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχ/μίας & Ανθ/μίας Ηρακλείου
Μέσα Κατσαμπά, 711 10 Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.: 2810 242870, e-mail secialah@nagref-her.gr
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου
Τ.Θ. 2228, 710 03 Ηράκλειο
2810 240986, e-mail: nagrefhe@otenet.gr

ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας
Ευριπίδου 15, 682 00 Ορεστιάδα,
τηλ.: 25520 27220
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής
Μεραρχίας Σερρών 18, 691 00 Κομοτηνή
τηλ.: 25310 22731, e-mail: nagrefk@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ξάνθης
Εθν. Οδός Ξάνθης - Λάγος, 671 00 Ξάνθη,
τηλ.: 25410 81353
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Δράμας
5ο χλμ. Δράμας- Θεσ/κης, 661 00 Δράμα,
τηλ.: 25210 34033
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Σερρών
1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας, Τ.Θ. 1198, 621 00 Σέρρες,
τηλ.: 23210 59232, e-mail: sgeserre@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ν. Μουδανιών Χαλκ/κής
632 00 Ν. Μουδανία Χαλκιδικής
τηλ.: 23730 91422, e-mail: ploumi@nagref.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων
Εθν. Αντίστασης 1, Κατσικά, Τ.Θ. 1103, 451 00 Ιωάννινα
τηλ.: 26510 93978-9, e-mail: arsi@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Παλαμά Καρδίτσας
Στρ. Γρ. Γουλιανού 1, 432 00 Παλαμάς
τηλ.: 24410 22285, e-mail: arsk@internet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας
Νέο Κρικέλλο, Βαρδάτες Φθιώτιδας, 351 00 Λαμία
τηλ.: 22310 81246, e-mail: sgeb@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Αλιάρτου Βοιωτίας
320 01 Αλίαρτος Βοιωτίας,
τηλ.: 22680 22537
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων Ρεθύμνης
740 61 Αμάρι Ρεθύμνης
τηλ.: 28330 22248
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιεράπετρας
722 00 Ιεράπετρα,
τηλ.:28420 22788, e-mail: agresien@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς
Γόρτυνα 700 12, Μεσσαρά Ηρακλείου
τηλ.: 28920 31288, e-mail: sgem@otenet.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Μυτιλήνης
Τ.Θ. 138, Κάτω Τρίτος, 811 00 Μυτιλήνη Λέσβος
τηλ.: 22510 93463, e-mail: ekouzoumi@env.aegean.gr
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ρόδου
Βαγίες Παραδείσι, 851 06 Ρόδος,
τηλ.: 22410 83230
Καπνικός Σταθμός Έρευνας Αγρινίου
Ηρακλείτου 12, 301 00 Αγρίνιο
τηλ.: 26410 22482, e-mail: ilntzan@yahoo.gr
Καπνικός Σταθμός Έρευνας Κατερίνης
Φλέμιγκ 8, 601 00 Κατερίνη,
τηλ.: 23510 23561, e-mail: trskat@otenet.gr
Καπνικός Σταθμός Έρευνας Καρδίτσας
Ιχνών 3, 431 00 Καρδίτσα,
τηλ.: 24440 23775
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
NATIONAL  AGRICULTURAL   RESEARCH  FOUNDATION  (N.AG.RE.F.)

Επιλεγμένες διευθύνσεις
Ευρωπαϊκή Επιτροπή -http://ec.europa.eu/
*
 SYMBIOSIS-ΕU: Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (FP7-KBBE-2007-1). Συμμετέχουν 14 χώρες με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.Συμμετέχει το ΕΘΙΑΓΕ - Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π. http://www.symbiosis-eu.net/
*
Probiolives: Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (FP7-SME-2008-2). Συμμετέχουν 14 φορείς από 5 χώρες. Συντονιστής: ΕΘΙΑΓΕ - Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π. Διάρκεια: 3 χρόνια (1/3/2010-28/2/2013) http://www.probiolives.eu/
*
Έργο LIFE 07 ENV/GR/000280 “ Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στη Μεσόγειο-PROSODOL. http://www.prosodol.gr/?q=el
*
 Βάση Δεδομένων ΔΗΜΗΤΡΑ: Ελληνική Βιβλιογραφία για τη Φυτική και Ζωϊκή Παραγωγή, την Τεχνολογία Τροφίμων, την Κτηνιατρική και την Αλιεία.
http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html
*
Βάση Δεδομένων ΕΘΙΑΓΕ: Βιβλιογραφία για την Ελληνική Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον
European Initiative for Agricultural Research for Development
Γενική Διεύθυνση Έρευνας http://www.eiard.org/
*
Πρόγραμμα TRUEFOOD
http://www.truefood.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.