Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Νέες προκηρύξεις επιδοτήσεων από τα ΕΣΠΑ

Άνεργοι, απελπισμένοι, ή γενικώς συνέλληνες, την προσοχή σας.
Η προκήρυξη για τα νέα ΕΣΠΑ δημοσιεύθηκε, και όπως κατάλαβα η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα δίμηνο. Ο χρόνος δεν είναι πολύς γι'αυτό κινητοποιηθείτε.
Σε αυτήν τη φάση εντάσσονται στα προγράμματα και οι νέου τύπου εταιρείες Ι.Κ.Ε,όπως θα διαβάσετε πιο κάτω, και σας παροτρύνω να δείτε στο τέλος του κειμένου τους συνδέσμους με τις σχετικές πληροφορίες γι'αυτό το είδος επιχείρησης. Μπείτε στον κόπο να δείτε πως τελικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η μορφή εταιρείας.
Αν δεν ενδιαφέρεστε προσωπικά, μιλήστε σχετικά σε κάθε άνεργο που γνωρίζετε.
Στα ΕΣΠΑ τώρα.Οι Ανοιχτές Προκηρύξεις αφορούν:
 • Την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης 
 • Την ενίσχυση  των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στους τοµεις Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών
 • Τις υπό ίδρυση νέες εταιρείες,και άλλα.
Περισσότερα εδώ: http://www.antagonistikotita.gr/greek/
*
Στην Ημερησία διαβάζω:
Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013(στις επίσημες σελίδες θα βρείτε άλλο χρόνο για κάθε πρόγραμμα)
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.
Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καλύψουν την ιδία συμμετοχή είτε με δικούς τους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό. Ως προς το τελευταίο το υπουργείο Ανάπτυξης προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το ΕΤΕΑΝ και είναι οι εγγυήσεις που πιθανόν χρειάζονται.Οι εταιρείες  θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300.
Η Ημερησία επισυνάπτει και τους οδηγούς  του προγράμματος.
http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/2_id3312863.pdf
Και  ανοίγω τον οδηγό με τα επαγγέλματα, και ένα γέλιο δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω.
Και η κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων μέσα στα ΕΣΠΑ;;;ε
Μαλλί δεν μου έμεινε.
Αυτή είναι τελικά μοίρα.Ότι αν και γίνεται,κάποιοι πάντα προπορεύονται στην μοιρασιά.
********
Η δράση βρίσκεται αναρτημένη και στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329
Όλα τα ενεργά προγράμματα εδώ:http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=466


Οι εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα 2η Ευκαιρία - Συμβουλευτική και επανακατάρτιση για απολυμένους/ανέργους εδώ:http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=477
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329


Άλλη μια υπενθύμιση που αφορά τις ευκαιρίες που δίνονται σε ανέργους μέσα από τις "Αναπτυξιακές Συμπράξεις".
Η ημερομηνία συμμετοχής έχει παραταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας έως τις 31/1/2013
Α.Σ - Δράση κατά  της φτώχειας- 2η Παράταση υποβολής αιτήσεων
Πληροφορίες εδώ.http://www.keko.gr/news.php?xid=5
Και εδώ: http://www.keko.gr/main.php?id=52
Περισσότερες πληροφορίες: στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, τηλ. Γραμματεία: 210-5271300, 210-5271350 www.keko.gr.
Περισσότερα γι'αυτές θα πούμε σε επόμενο κείμενο,όπου θα δούμε και τι σημαίνει για τους πολιτευτές "Κοινωνική Οικονομία" σήμερα, και που πήγαν τα χρήματα των ανέργων.

******
IKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΥΡΩ
Η νέα εταιρική μορφή, η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ, που σχεδιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου από ειδική επιστημονική επιτροπή και θεσμοθετήθηκε με το ν.4072/2012, μπορεί πλέον να ιδρυθεί.
Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε η νέα εταιρική μορφή, η ΙΚΕ. Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο, και πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της. Συνιστούμε να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία στο τέλος της σελίδας  για τις ιδιαιτερότητές του.
Εδώ βλέπουμε τρία κεντρικά σημεία, και ακολουθούν ερωτήσεις που απαντώνται στο σχετικό κείμενο της startupgreece.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ; ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ;
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται: Οι διαχειριστές της Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων,ή  και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. Οι λοιποί εταίροι της Ι.Κ.Ε. υπάγονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Η Υπηρεσία Μίας Στάσης  αποστέλλει ανακοίνωση της σύστασης της Ι.Κ.Ε. προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και του διαχειριστή/των. Κατόπιν τούτου, απευθύνεστε στον ΟΑΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες.
ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
(Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας)
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70 ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
Άλλες ερωτήσεις
1. Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;
2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας;
3. Τι είναι οι κεφαλαιακές εισφορές;
4. Τι είναι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές;
5. Τι είναι οι εγγυητικές εισφορές;
6. Μπορεί το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει με διάφορα είδη εισφορών;
7. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για να συσταθεί μια εταιρεία;
8. Ποια είναι η ευθύνη των εταίρων;
9. Πού απευθύνεστε για την σύσταση της εταιρείας;
10. Ποια είναι η Υπηρεσία Μιάς Στάσης;
11. Πού μπορώ να βρω την Υπηρεσία Μιάς Στάσης;
12. Τι θα χρειαστεί να πληρώσω για να συσταθεί η εταιρεία;
Οι απαντήσεις  εδώ:www.startupgreece.gov.gr
  Κεντρική Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.
Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:
σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,
με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,
σε μία μέρα αντί για 38
Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
http://gge.gov.gr/?page_id=553
-Ακόμη,απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας και
προσφέρεται ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μίας έντονα προσωπικής εταιρείας.
*
-Με το άρθρο 120  διευκολύνεται η µετατροπή και υφιστάµενων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης  σε ΙΚΕ
Εδώ τα σχετικά αρχεία
1-http://www.dikaiologitika.gr/images/IKE.pdf
2-http://www.dikaiologitika.gr/images/IKE2.pdf
ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr
Εικόνες
http://heliotypon.wordpress.com/

2 σχόλια:

 1. Καλησπέρα. Είμαι από την Κρήτη έχω παρακολουθήσει το προγραμμα
  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ
  ΤΟ εν λόγο προγραμμα διαφημίζεται ως μια "μεγάλη ευκαιρία" για του ανέργους κ ότι μόλις
  τελειώσουν το συγκεκριμένο προγραμμα θα πληρωθούν αμέσως....! Άλλα είναι ψέματα!
  Πάνε 6 μήνες τώρα που το έχω τελειώσει κ ακόμα περιμένουμε τα χρηματα! Υποτίθεται ότι το
  προγραμμα είναι επιδοτούμενο από την Ε.Ε μεσώ ΕΣΠΑ οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
  δεν έχουμε πληρωθεί τόσο καιρό. Κ εκτός από αυτό έχω ρωτησει όλους τους "υπεύθυνους" που
  μπόρεσα να βρω αλλά ολοι μου λένε δικαιολογίες από μήνα σε μήνα κ έχουν περάσει 6!
  Τροπή τους! τουλάχιστον έπρεπε να λένε, ελάτε παρακολουθήστε το κ όσων αφορά τα χρηματα κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλων θα τα πάρετε....
  Αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει
  κάτι πάνω σε αυτό ας απαντήσει
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα και από εμάς. Δυστυχώς δεν έχουμε να πούμε τίποτα νέο σχετικά με αυτήν την δυσκολία.Από όσο γνωρίζουμε- και τα έχουμε διαβάσει στις εφημερίδες-συμβαίνει και σε άλλους,και δεν είναι το μόνο αρνητικό με τους ανέργους.Δείτε τις τελευταίες μας αναρτήσεις,(http://amazonsday.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4.html)και κάποιες που θα ακολουθήσουν.Το μόνο που μπορούμε να προτείνουμε,είναι αν μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στους υπεύθυνους υπουργούς,και στα κεντρικά της Ε.Ε,και όχι στους ενδιάμεσους φορείς.Η διαχείριση των κονδυλίων ήταν πάντα ένα "θέμα"στη χώρα μας.Σήμερα όμως,που οι συνθήκες άλλαξαν και οι δυσκολίες είναι τόσο πιεστικές ώστε δεν επιτρέπεται να εμπαίζουν τους ωφελούμενους,διαπιστώνουμε όλοι ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις όπως κάποτε.Συνεχίζουν να το κάνουν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.