Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

"Η εκτροφή σαλιγκαριών" Προκλήσεις και χρήσιμες διευθύνσεις


Εκτροφή σαλιγκαριών: Τι να προσέξουν οι επίδοξοι επιχειρηματίες
Γεια σας!!!
Μπορεί η εκτροφή σαλιγκαριών να αποτελέσει μια κερδοφόρο επιχειρηματική δραστηριότητα;
Μεγάλο το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια,και πολλές οι ερωτήσεις για το τι σημαίνει μια τέτοια επένδυση. Σας παρουσιάζουμε κάποιες επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το θέμα,διευθύνσεις,και απόψεις αγροτών.
Όπως υπογραμμίζει  η Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην πρόσφατη μελέτη της με θέμα «Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα»,
για να έχει το εγχείρημα σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: να έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένη έρευνα, τόσο για τα θέματα εκτροφής και καταλληλότητας της περιοχής εγκατάστασης, όσο και για τη διασφάλιση της πώλησης του παραγόμενου προϊόντος στην εγχώρια και διεθνή αγορά.Δείτε το pdf στο τέλος της παραγράφου.
«Αρχικά μια τέτοια επένδυση θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπιστεί από τον ενδιαφερόμενο, ως επένδυση που θα του αποφέρει συμπληρωματικό εισόδημα. 
Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της εκτροφής είναι τα αναμενόμενα, η δραστηριότητα θα μπορούσε να επεκταθεί και να αποτελέσει κύρια δραστηριότητα».

Συνταγή για χοχλιούς μπουρμπουριστούς(κλικ)
Το ζωηρό ενδιαφέρον για την εκτροφή σαλιγκαριών δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Αντίστοιχη «έκρηξη» ενδιαφέροντος είχε καταγραφεί τόσο στη δεκαετία του ΄70 όσο και στη δεκαετία του '80, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο βασικός λόγος στον οποίο αποδόθηκε η τότε αποτυχία, ήταν το ξηροθερμικό κλίμα της Ελλάδας, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν ενδείκνυται για την εκτροφή αυτή. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η ελλιπής γνώση των υποψηφίων παραγωγών ως προς τις ιδιαιτερότητες του οργανισμού αυτού τόσο ως προς τη συμπεριφορά όσο και ως προς την παραγωγική διαδικασία (αδηφαγία, πλήθος εχθρών, ειδικές συνθήκες εκτροφής κ.α.).

Μελέτη κι έρευνα
«Πριν, λοιπόν, λάβει κάποιος την απόφαση να ασχοληθεί ερασιτεχνικά ή ακόμη και επαγγελματικά με την εκτροφή σαλιγκαριών» επισημαίνει η μελέτη, «θα πρέπει να διαβάσει αρκετά και να ενημερωθεί για τη βιολογία των σαλιγκαριών και τις απαιτήσεις τους σε θέματα διατροφής, περιβαλλοντικών συνθηκών, διαβίωση κ.α. Επίσης, καλό θα ήταν να επισκεφθεί υπάρχουσες μονάδες ώστε να δει την παραγωγική διαδικασία και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στην πράξη. Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα του κλίματος της περιοχής που σκοπεύει να εγκαταστήσει το εκτροφείο του και να επιλέξει το κατάλληλο είδος σαλιγκαριού».
Πριν όμως προχωρήσει κάποιος σε οποιαδήποτε σημαντική δαπάνη για την εγκατάσταση εκτροφείου σαλιγκαριών, θα πρέπει, όσο αυτό είναι δυνατό, να κάνει έρευνα αγοράς σχετικά με το πού θα μπορούσε να διαθέσει την παραγωγή του. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσε να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα για την επιλογή του είδους, τη μέθοδο εκτροφής, τα απαιτούμενα από την αγορά πιστοποιητικά (ISO, HACCP), το βέλτιστο βάρος εμπορίας κ.α.

Κόστος και απόδοση
Εφόσον αποφασιστεί η συνέχιση της επένδυσης, αυτή θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και κατά προτίμηση σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχίας να είναι περιορισμένη η οικονομική ζημιά. Το σύνηθες είναι η εκτροφή να αρχίσει να αποδίδει οικονομικά, μετά τον 3ο χρόνο από την εγκατάσταση και βαθμιαία με την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός εκτροφείου κλειστού τύπου κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30.000 ευρώ ανά στρέμμα και ενός εκτροφείου ανοιχτού τύπου στις 5- 6.000 ευρώ.
Τιμές όμως που μεταβάλλονται ανάλογα με την προσωπική εργασία του ενδιαφερομένου, τις συμφωνίες με τους προμηθευτές των υλικών κατασκευής ή την ανάθεση της κατασκευής σε τρίτους. Στις εν λόγω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη γεωτρήσεων και ηλεκτροδότησης.
Η απόδοση της εκτροφής εφόσον δεν παρουσιαστούν προβλήματα με εχθρούς, ασθένειες ή ακραίες καιρικές συνθήκες, μπορεί να κυμανθεί από 700 έως 5.000 κιλά το στρέμμα, ανάλογα με το είδος, την ένταση της εκτροφής, την εμπειρία του εκτροφέα κ.α

"Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα", μια έκθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αθήνα  Μάρτιος του 2012    
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκτροφή των σαλιγκαριών στην Ελλάδα όπου συνοψίζει με σαφή τρόπο όσα πρέπει να ξέρει όποιος ενδιαφέρεται για αυτήν την εκτροφή.  Στην μελέτη αναφέρονται στοιχεία για την βιολογία, την φυσιολογία και τους εχθρούς του είδους. Ακόμη υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα συστήματα εκτροφής, το κόστος εγκατάστασης, τις πιθανές αποδόσεις και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης. Καλό είναι να το διαβάσετε προτού πάρετε την όποια απόφαση.


Οικογένεια σε συνδιάσκεψη;
Να σημειωθεί ότι η ίδρυση μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών είχε ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα στα προγράμματα Μέτρο 112 «Νέοι Αγρότες» και Μέτρο 121 «Σχέδια Βελτίωσης» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για ερωτήσεις με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ανταγωνιστικότητας, στο τηλέφωνο 210-5275271, και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr 
*
Κρητική κουζίνα: Χοχλιοί Μπουμπουριστοί
http://www.youtube.com/watch?v=wYPBs89id0w
*
Αναδημοσιεύουμε από το agrocapital.gr την ομιλία από σχετική με τις μονάδες εκτροφής ημερίδα*.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Ο βιολόγος, καθηγητής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, κ. Μωυσής Μυλωνάς, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τεχνογνωσίας και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με την εκτροφή σαλιγκαριών στην Κρήτη και άλλες μεσογειακές χώρες. «Θα πρέπει να χωρίσουμε τη χώρα μας σε δύο περιοχές. Η μία περιοχή είναι από την κεντρική Ελλάδα και πάνω, όπου το κλίμα προσομοιάζει περισσότερο με της κεντρικής Ευρώπης και από την κεντρική Ελλάδα και νότια, όπου υπάρχει περισσότερο θερμό και ξηρό καλοκαίρι για μεγαλύτερη περίοδο, με συνέπεια να είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Η τεχνογνωσία, λοιπόν, που έχουμε ταιριάζει με ό,τι γίνεται στη βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν έχουμε τεχνογνωσία για το τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αποδώσει ένα σαλιγκαροτροφείο στον νότο. Ούτε στο Ισραήλ έχουν κάνει ούτε σε άλλες μεσογειακές χώρες. Όπου έχουν γίνει εκτροφές είναι σε κλίματα βορειότερα». Ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι στον τομέα αυτόν εντοπίζονται τα μεγάλα προβλήματα καθώς «πάμε και εφαρμόζουμε μεθόδους και πρακτικές του βορρά στον νότο», με συνέπεια τα αποτελέσματα να μην είναι τα επιθυμητά.
«Χρειάζεται σίγουρα μια πιλοτική δραστηριότητα», τόνισε ο κ. Μυλωνάς και συνέστησε στους ενδιαφερόμενους να αποφύγουν τα λάθη, που είχαν γίνει το 1982, όταν κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε για την εκτροφή σαλιγκαριών. «Δυστυχώς τότε χάθηκαν πάρα πολλές περιουσίες με διάφορους τυχάρπαστους που εμφανίστηκαν και πήραν πολλά λεφτά από τον κόσμο. Τους έδιναν υποσχέσεις, 'μάνες' που δεν ήταν συμβατές με το δικό μας κλίμα κ.ά. Κι εδώ είναι η πολύ μεγάλη απάτη. Όταν έρχεσαι και λες ότι σου πουλάω 'μάνες' από την κεντρική Ιταλία που είναι προσαρμοσμένες σε άλλο κλίμα με 20 - 25 ευρώ το κιλό, ενώ μπορείς να πάρεις σαλιγκάρια από έξω που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα με 2 - 3 ευρώ, τότε αυτό είναι απάτη».
Ειδικότερα ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε ότι όποιος ενδιαφέρεται να στήσει ένα εκτροφείο θα πρέπει να ξεκινήσει με 1 στρέμμα και έπειτα να προχωρήσει σε μεγαλύτερη επένδυση. «Το σαλιγκάρι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποδώσει.
Αλλιώς θα πάρουν μισό τόνο(δείτε τιμές πιο κάτω) το στρέμμα που δεν είναι κερδοφόρο. Πρέπει να πάρουν πάνω από 1,5 - 2 τόνους το στρέμμα για να πουν ότι θα τους αφήσει κάποια χρήματα και θα αποσβέσει το κεφάλαιό τους», διευκρίνισε ο κ. Μυλωνάς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το κόστος για ένα εκτροφείο κλειστού τύπου ανέρχεται σε 8 με 9 χιλιάδες ευρώ το στρέμμα!
Μάλιστα σε ό,τι αφορά την Κρήτη ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πάνω από 28 προσπάθειες εκτροφής και όλες -όπως είπε- έχουν προβλήματα.
Το υψηλό κόστος εκτροφής των σαλιγκαριών επιβεβαίωσε ο γεωπόνος του ΕΛΓΑ και πρώην σαλιγκαροτρόφος κ. Γιάννης Βλαχάκης.
«Εφόσον κατέχεις τη γη, η οποία θα πρέπει να είναι αρδεύσιμη και να μπορείς να παράγεις ψυχανθή, το κόστος ανά στρέμμα είναι της τάξεως των 7 με 10 χιλιάδων ευρώ», σημείωσε ο κ. Βλαχάκης και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να έχει προοπτική υπό προϋποθέσεις: «Ή θα χρειαστεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για να εκμεταλλευτείς τις οικονομίες κλίμακας, δηλαδή μια καλά εξοπλισμένη επιχείρηση των 100 στρ. ή θα πρέπει να γίνεται από έναν μικρό παραγωγό που θα το κάνει ως συμπλήρωμα», ανέφερε σχετικά.
Σε ό,τι αφορά δε τις αγορές σαλιγκαριών ο κ. Βλαχάκης έκανε αναφορά στα Χανιά και την Ιεράπετρα, ενώ για το εξωτερικό σημείωσε: «Στο εξωτερικό υπάρχουν αγορές και γίνονται εξαγωγές, όπως κάνουν ορισμένοι Ηρακλειώτες παλιοί έμποροι από την Επισκοπή Ηρακλείου. Αλλά οι εξαγωγές τους έχουν μειωθεί από ό,τι μου λένε στο 1/4».
Απαιτούνται διασφαλίσεις 
Τη δική του εμπειρία ως γεωπόνος - σαλιγκαροτρόφος μετέφερε και ο κ. Βασίλης Ναβροζίδης, υπογραμμίζοντας με τη σειρά του ότι αυτό που κάνει την επένδυση απαγορευτική είναι η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης. «Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα με την ήδη υπάρχουσα γνώση δεν μπορεί κανένας να αξιολογήσει την επένδυση ως αποδοτική ή ως συμφέρουσα. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία εκτροφής .
* Τα παραπάνω αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εκτροφή σαλιγκαριών: Έχει μέλλον στην Κρήτη;», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο 'Δήμητρα' (ΚΕΓΕ) Χανίων και διοργάνωσαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων με τη στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.
www.haniotika-nea.gr

Σχόλια των αναγνωστών κάτω από το κείμενο
Λέγομαι Πάνος και είμαι από το Ηράκλειο και είμαι γεωπόνος. Ας μας πει ο κύριος Μυλωνάς ο οποίος παρουσιάζεται ως ειδικός, τι εργασίες έχει κάνει πάνω στο σαλιγκάρι και που βασίζεται όταν αναφέρεται ότι το Helix aspersa (κρητικός χοχλιός) δεν ευδοκιμεί στην Κρήτη. Γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και δεν ξέρει τι να πρωτοδικαιολογήσει. Η εργασία που υπάρχει στο διαδίκτυο για την ανατομία του σαλιγκαριού δεν δικαιολογεί τίποτε από όσα ισχυρίζεται. Κύριοι του ΕΛΓΑ αποφασίσατε να εκφέρετε και γνώμη για την σαλιγκαροτροφία χωρίς τεχνογνωσία και χωρίς να έχετε ιδέα και προφανός αποτύχατε...λογικό αφήσατε τις αποζημιώσεις και τις καρέκλες στα 60 και γίνατε ειδικοί στο να παραπλανείτε τον κόσμο. Γνωρίζω προσωπικά τέσσερα μικρά και μεγάλα εκτροφεία ανοιχτού τύπου και 1-2 ημίκλειστα στην Κρήτη που πάνε πολύ καλά. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που σας ακούει?
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ. ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ. ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΟΙ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ . ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΓΩ ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΠΟΤΑ
Οι προβλέψεις είναι καλές, όταν επιβεβαιώνονται


Και μετά από αυτή την εισαγωγή, λίγες πληροφορίες για την  αγορά της Αυστραλίας.
Το μέγεθος της αγοράς για τα εδώδιμα σαλιγκάρια στην Αυστραλία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Μια παλιότερη έρευνα  υπολόγισε πως στις αρχές της δεκαετίας του '90  η αυστραλιανή αγορά κατανάλωνε  περίπου 12-15 τόνους, αλλά θα μπορούσε στην πραγματικότητα το ποσό να είναι το διπλάσιο.(Η αγορά στη Γαλλία υπολογίζεται σε 30.000-40.000 τόνους ετησίως.)
Η τρέχουσα εγχώρια παραγωγή στην Αυστραλία είναι λιγότερο από 1 τόνο έτσι η μεγαλύτερη ποσότητα σαλιγκαριών εισάγεται σε κονσερβοποιημένη μορφή.
Φαίνεται να υπάρχει μόνο μια χούφτα  ενεργών καλλιεργητών στην Αυστραλία, που όλοι δρουν ανεξάρτητα,και έτσι υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία διαθέσιμα για την εγχώρια παραγωγή.
 Ανεξάρτητα από την ποικιλία, το φρέσκο σαλιγκάρι  απορροφούν κυρίως τα επιλεγμένα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Αυτοί οι  καταναλωτές στην πλειοψηφία τους  δεν θέλουν  ακατέργαστο το προϊόν και έχουν μια ευδιάκριτη προτίμηση στα προμαγειρευμένα σαλιγκάρια .Διαδικασία που γίνεται  από τον ίδιο τον παραγωγό.
Άλλη βασική ποιοτική απαίτηση είναι το μέγεθος. Τα μικρά σαλιγκάρια (δηλ. αυτά με διάμετρο κοχυλιών λιγότερο από 29mm) δεν είναι επιθυμητά. Τα εστιατόρια θέλουν τα μεγαλύτερα σαλιγκάρια. Η  έρευνα έχει δείξει ότι η διάμετρος κοχυλιών σχετίζεται πολύ και με το βάρος της σάρκας.  Υπάρχουν πολλές ποικιλίες σε όλο τον κόσμο αλλά η η συνηθέστερα χρησιμοποιημένη  στην Αυστραλία είναι η aspersa helix που αναφέρεται μερικές φορές και ως  "small gris".Αυτό είναι  εισαχθέν είδος από τη Μεσόγειο.
Υπάρχουν κι άλλες ποικιλίες διαθέσιμες: το γαλλικό burgundy το οποίο είναι μια μεγαλύτερη ποικιλία και το γιγαντιαίο αφρικανικό σαλιγκάρι (fulica Achatina) που είναι πολύ δημοφιλές στις ασιατικές χώρες. Υπάρχουν μερικά εγγενή αυστραλιανά σαλιγκάρια και οι ερευνητές του Queensland  εξετάζουν τις δυνατότητες του σαλιγκαριού Xanthomelon.


Πόσο πωλούνται τελικά τα σαλιγκάρια;
Βρίσκουμε διάφορα νούμερα σχετικά με τις τιμές πώλησης και  την απόδοση:
Η απόδοση της εκτροφής εφόσον δεν παρουσιαστούν ειδικά προβλήματα με εχθρούς – ασθένειες ή ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να κυμανθεί από 700 έως και 5.000 κιλά ανά στρέμμα, ανάλογα με το είδος, την ένταση της εκτροφής, την εμπειρία του εκτροφέα, κ.α.http://www.snailfarmers.gr/forum/
*
Εταιρείες συμβάλλονται με παραγωγούς να αγοράζουν ακόμα και όλη την παραγωγή τους σε τιμές κοντά στα 3,80 ευρώ. Αν ο παραγωγός βρει αλλού καλύτερη τιμή, είναι ελεύθερος να τα πουλήσει.
Στο Διαδίκτυο αγοράζονται ακόμα και με 6 ευρώ το κιλό.
Από τα Ένθετα του ΕΘΝΟΥΣ
*
Στο εξωτερικό: οι περισσότεροι αυτή την στιγμή δυστυχώς αγοράζουν σαλιγκάρια ελευθέρας βοσκής ή από Βαλκανικές επιχειρήσεις με (1 € / kg )
*
Οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου (ανοιχτού τύπου) που έχουν ιδρυθεί από το 2007 μέχρι σήμερα είναι περίπου τις 127. Η γεωγραφική τους κατανομή καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε,οι διευθύνσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο  youtube αν θέλετε θα βρείτε πολλές ταινίες από τα εκτροφεία.
Εκτροφεία σαλιγκαριών 
 Εκτροφείο σαλιγκαριών - snailfarming.gr
http://www.youtube.com/watch?v=iUiCznKJArk
Εκτροφείο σαλιγκαριών Στενήμαχος Νάουσας 10-12-11.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=qkL7F-Rgfug
Διεύθυνση ιστοσελίδας..http://sites.google.com/site/agrofarmahelix/
Συστήματα εκτροφής :cretatime.blogspot.com
 Μονάδα Εκτροφής Σαλιγκαριών Helix Aspersa (Muller)
http://saligkariamakryneias.blogspot.gr/p/blog-page_13.html
Fereikos-Helix: Tηλ. 27410 80165.
Έμποροι – Βιοτεχνίες  Συσκευασίας Σαλιγκαριών :
Σαλιγκαρ ΑΕ Κοτζαβασιλόγλου , Σκύδρα Πέλλας, τηλ. 2381082613-4
Πρισνάλης ΑΒΕΕ , Κρύα βρύση  Πέλλας , τηλ . 23820-61930, 23820-62720, 23820-61746
Χέλικομ. Έδεσσα , Ν.Πέλλας , τηλ.: 23810-21828
Olympex. Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης  τηλ. 2310781659, 2310780317
Creatan Snails, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ 6945984274
*
Από τις αγορές της Ευρώπης καθορίζονται τελικά οι τιμές πώλησης.
Διεθνής εμπορία και περισσότερες διευθύνσεις εδώ
http://www.europages.gr/katalogos-epikheiriseis/did-conserv02/hc-02710A/apotelesmata.html
*
Δωρεάν ενημέρωση για την εκτροφή του σαλιγκαριού.
Επισκεφτείτε το: http://www.escargot-greece.gr/ και για συμμετοχή στις συζητήσεις των εκτροφέων: http://www.snailfarmers.gr/forum
Καλή επιτυχία σε κάθε προσπάθεια.
Εικόνες
http://www.channel4.gr/channel4u/site/new/lifestyle/mageiriki
http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/1118/Preview

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.