Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Εναλλακτικές τράπεζες

Η αντι-τράπεζα της Πάντοβα BANCA ETICA


No profit
Ποια ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της τράπεζας; Πρόκειται για έναν οργανισμό που υποστηρίζει και υποστηρίζεται από τις οργανώσεις no profit και την οικονομία της αλληλεγγύης, ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, μέσα και έξω από την Ιταλία Το πολιτιστικό της τμήμα συμμετείχε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στη Βραζιλία, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της στην ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισμών, κυρίως γυναικών, σε χώρες του τρίτου κόσμου.
Λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, με συμμετοχικές διαδικασίες και δημοκρατία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά κεφαλήν, «ένα κεφάλι, μία ψήφος», ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που ενδεχομένως διαθέτει ο καθένας, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην προτεραιότητα των ανθρώπων έναντι του κεφαλαίου.
Οι μέτοχοι είναι οργανωμένοι σε συλλόγους κατά γεωγραφικές περιοχές, ώστε να υπάρχει καλύτερη επαφή με την τοπική πραγματικότητα και να αναδύονται οι τοπικές ανάγκες. Η τράπεζα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τους μετόχους και απαρτίζεται αποκλειστικά από μετόχους, ενώ πλαισιώνεται και από ισχυρά ελεγκτικά όργανα όπως η επιτροπή ηθικής δεοντολογίας, η επιτροπή τήρησης των αποφάσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η επιτροπή για τη διάσωση του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι άλλωστε από τα βασικά μελήματα της τράπεζας, σε σημείο που συχνά την αποκαλούν «Πράσινη Τράπεζα». Στο τέλος κάθε χρήσης, εκτός από τον οικονομικό ισολογισμό, η συνέλευση των μετόχων εγκρίνει επίσης «Ηθικό ισολογισμό» και τον «Ισολογισμό Περιβάλλοντος».
Άλλα μυαλά
Η Banca Etica είναι μια πλήρης τράπεζα, ικανή να προσφέρει όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν και τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε το 1999 στην Πάντοβα, όπου παραμένει το κεντρικό της κατάστημα, από 22 οργανώσεις no profit, μεταξύ των οποίων πολλές περιβαλλοντικές και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της τράπεζας συνίσταται στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που εκπονούνται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς, και ταυτοχρόνως στοχεύουν στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (όπως άνεργοι, μετανάστες, αποφυλακισθέντες), στην ενθάρρυνση για τη δημιουργίας συνεταιριστικών μορφών δράσης, στην τόνωση του κοινωνικού ιστού.
«Ανάποδα» κριτήρια!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κριτήρια (60 συνολικά) τα οποία οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πάρουν δάνειο από την Banca Etica. Κριτήρια που, μαζί με τις συμμετοχικές διαδικασίες, καθρεφτίζουν τη φιλοσοφία της και συνιστούν την ειδοποιό διαφορά της έναντι του ανταγωνισμού.
Στα κριτήρια περιλαμβάνονται:
* Η δημοκρατική λειτουργία της επιχείρησης: συχνότητα σύγκλησης συνελεύσεων, διασπορά των μετοχών, παρουσία εργαζομένων στις επιτροπές διοίκησης, διαφάνεια, οι ίσες ευκαιρίες που παρέχει (έλλειψη διακρίσεων ως προς το φύλο, το χρώμα και την καταγωγή).
* Ο σεβασμός στο περιβάλλον: μείωση των ρύπων που εκπέμπονται, μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, συνεχή μέτρα βελτίωσης στον τομέα αυτό.
* Άλλες σημαντικές προϋποθέσεις αφορούν την κοινωνική χρησιμότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που παράγεται, ο σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων (τήρηση των συμβάσεων, συνθήκες και ασφάλεια εργασίας, επιμορφωτικά προγράμματα), η προαγωγή του εθελοντισμού και η κοινωνική ευαισθησία απέναντι στα ασθενέστερα στρώματα (παρουσία μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ των εργαζομένων)
ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΡΒΙΝΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ
Δημοσιεύθηκε στο ένθετο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ (περιοδικό 4 τροχοί, Μάρτιος 2009)


Οι συλλογικότητες που ίδρυσαν την Banca Etica
Ιδρυτικά μέλη

ARCI (Associazioni Ricreative Culturali Italiane)
(Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Ιταλίας). Ιδρύθηκε πριν από 52 χρόνια. Έχει 1.203.840 μέλη
http://www.arci.it/
Associazione Botteghe del Commercio Equo Solidale
(Ένωση Kαταστημάτων Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου). Ιδρύθηκε το 1991. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 126 μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
http://www.assobdm.it/
Associazione Italiana Agricoltura Biologica
( Ένωση Βιολογικής Καλλιέργειας). Λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια. Περιλαμβάνει 18 οργανώσεις από διαφορετικούς νομούς.
http://www.aiab.it/
Consorzio Gino Mattarelli
( Εθνική Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών Gino Mattarelli). Ιδρύθηκε το 1987. Συνεταιριστική οργάνωση 3ου βαθμού. Περιλαμβάνει 81 εθνικές ενώσεις, που εκπροσωπούν 1.200 συνεταιρισμούς.
http://www.cgm.coop/
Cooperativa Oltremare
(Συνεταιρισμός «Πέρα από τη θάλασσα»). Ιδρύθηκε το 1991 με στόχο να φέρει σε επαφή το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο με την Banca Etica
http://www.coopoltremare.it/
Cooperazione Terzo Mondo (CTM-Altromercato)
(Συνεταιρισμός «Τρίτος Κόσμος» (CTN- Άλλο- εμπόριο). Μη κερδοσκοπική ένωση που περιλαμβάνει 130 συλλόγους και συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της αλληλεγγύης.
http://www.altromercato.it/
Consorzio Etimos (ex Ctm-Mag)
(κονσόρτσιουμ Etimos- πρώην Ctm-mag) Ιδρύθηκε το 1999, με στόχο την ενίσχυση προγραμμάτων μικροπιστώσεων σε συνεταιρισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου.
http://www.etimos.it/
Emmaus Italia
Εμάους Ιτάλια. Κίνημα που δημιουργήθηκε το 1949, για την εξάλειψη της φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας. Διαθέτει περισσότερες από 327 ομάδες σε 40 χώρες του κόσμου. Αξιοποιεί ό,τι «πετιέται» στην καταναλωτική μας κοινωνία.
http://www.emmaus.it/
Fiba - Cisl Brianza
Είναι η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ιταλίας. Έχει 83.000 μέλη. Ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια.
http://www.fiba.it/
Gruppo Abele
Ομάδα Αμπέλε. Δημιουργήθηκε το 1965. Ασχολείται με προβλήματα ναρκωτικών, αλκοολισμού, aids, περιθωριοποιημένων. Με κέντρα υποδοχής, δράση στο δρόμο και εκδόσεις, προσπαθεί να διαμορφώσει μια κουλτούρα κοινωνικής αλληλεγγύης.
http://www.gruppoabele.org/
Mag2 Finance Milano
Συνεταιριστικό ταμείο αλληλεγγύης. Ιδρύθηκε το 1980. Χορηγεί πιστώσεις σε άτομα και οργανώσεις, που δεν έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακούς πιστωτικούς οργανισμούς. Στο κέντρο του ενδιαφέροντός του η κοινωνία, η οικολογία, η υπεύθυνη κατανάλωση, η ενημέρωση και ο πολιτισμός.
http://www.mag2.it/
Mag Venezia
Αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο αλληλεγγύης με πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή της Βενετίας. Ιδρύθηκε το 1992.
http://www.magvenezia.it/
Mani Tese
«Απλωμένα χέρια». Ιδρύθηκε το 1964. Μη κυβερνητική οργάνωση που αναζητά νέες σχέσεις ανάμεσα στους λαούς, βασισμένες στη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Έχει χρηματοδοτήσει 2.100 προγράμματα ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Στόχος της είναι η αυτάρκεια και ο αυτοπροσδιορισμός των τοπικών κοινωνιών.
http://www.manitese.it/
Overseas
Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1971. Αναπτύσσει δράση κυρίως στη Σιέρα Λεόνε, στην Ινδία, στη Χιλή και στη Βραζιλία, με τους αγρότες, τους τεχνίτες, την υγεία και την εκπαίδευση στις τοπικές κοινωνίες.
http://www.overseas-onlus.org/
ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani )
(Χριστιανικά Συνδικάτα Ιταλών Εργαζομένων). Λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια. Έχει 950.000 μέλη .
http://www.acli.it/
AGESCI (Associazione e Guide e Scout Cattolici Italiani)
(Σύλλογος Ιταλών Καθολικών Οδηγών και Προσκόπων). Ιδρύθηκε το 1974. Έχει 177.000 μέλη
http://www.agesci.org/
Unione Italiana Sport per Tutti
Ιταλική Αθλητική Ένωση «Αθλητισμός για Όλους». Περιλαμβάνει 14.000 συλλόγους που εκπροσωπούν περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα. Προασπίζεται το δικαίωμα όλων στον αθλητισμό, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον.
http://www.uisp.it/
Unione Sindacale Territoriale Cisl Brianza
Τοπική οργάνωση στην Μπριάντζα, της Cisl, μιας από τις μεγαλύτερες εργατικές συνομοσπονδίες της Ιταλίας.
http://www.cislbrianza.it/

Το κείμενο είναι παλιό, και  όπως έχουμε ξαναγράψει, για απροσδιόριστους λόγους οι προσπάθειες που ξεκίνησαν στην Ελλάδα  το 2009 δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα.
 Στη δική μας προσπάθεια να μάθουμε τι έγινε, δεν πήραμε απάντηση.

Η γνώμη σας μετράει

Το θέμα της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών είναι και πάλι επίκαιρο και οι επαφές  με άλλες Ευρωπαϊκές Οργανώσεις  χρειάζεται να ξαναγίνουν.
Όποιος ενδιαφέρεται για την προσπάθεια να διερευνηθεί η δυνατότητα, ας δηλώσει τη διαθεσιμότητά του. Επικοινωνήστε μαζί μας, ή γράψτε μας τη γνώμη σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.