Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Η Διαβούλευση για την Κοινωνική ΕπιχειρηματικότηταΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 Φεβρουαρίου 2013-Αθήνα

Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση. (Ήταν ανοιχτή σε παρατηρήσεις έως τις 15 Μαρτίου 2013, 17:00).
 Σχόλιο
Διαβάστε τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το "ζήτημα" της Κοινωνικής Οικονομίας.

Δημόσια Διαβούλευση
1. Στη σελίδα 20 αναφέρεται ότι "στα υποψήφια εταιρικά σχήματα θα συμμετέχουν κατ' ελάχιστο ένας τοπικός φορέας με δημόσιο χαρακτήρα". Στους περιφερειακούς μηχανισμούς στήριξης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η συμμετοχή των ΟΤΑ ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η
οποία θα πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη ώστε ο ΟΤΑ ή το ΝΠΔΔ να μπορεί να είναι ο συντονιστής.
2. Στη σελίδα 24 για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις αναφέρεται ότι "Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, εφόσον συνεχίσουν τη λειτουργία τους... δικτυώσεις μεμονωμένων φορέων". Τα έσοδα που θα
έχει μια Κοιν.Σ.Επ. από παροχή υπηρεσιών αναμένεται να είναι ελάχιστα δεδομένου ότι οι περισσότερες Κοιν.Σ.Επ. στην αρχή της λειτουργίας τους δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους ούτε για τα λειτουργικά τους έξοδα, πολύ περισσότερο για να καταβάλλουν χρήματα σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι τελευταίες, εφόσον δεν έχουν έσοδα από άλλες πηγές (θα μπορούσαν να έχουν έσοδα από την υποχρεωτική εισφορά των ΟΤΑ εφόσον συμμετέχουν),αναμένεται να σταματήσουν να λειτουργούν. Επίσης, οι συμπράξεις αυτές δεν θα πρέπει να αλλάξουν μορφή και θα πρέπει να παραμείνουν ως Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, για να είναι ευέλικτες και να μην τους επιβάλλεται η φορολογία που ψηφίστηκε με την κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων (άρθρο 10 παρ. 3 Ν.4019/2011).
3. Σε ότι αφορά την επιχορήγηση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων (Δράση 8, σελίδα 34) αναφέρεται ότι "για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής μέχρι την υλοποίηση του δείκτη φυσικού αντικειμένου..." Εφόσον δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την αρχική εταιρική σύνθεση της Κοιν.Σ.Επ. και έχουν την
ιδιότητα του εργαζόμενου σε αυτή, δηλαδή τα μέλη-εργαζόμενοι τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι νέοι,άνεργοι, ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χωρίς αρχικό κεφάλαιο σε μια τόσο δυσμενή οικονομική συγκυρία, είναι πρακτικά ανέφικτο να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την
έκδοση εγγυητικών επιστολών ώστε να επιχορηγηθεί το αρχικό επιχειρησιακό τους σχέδιο.
By Γιώργος Ανθούλης on 14/3/2013 9:06 πμ

Στη σελίδα 29 αναφέρεται ότι "για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα παρέχονται από ιδιώτες συμβούλους θα χορηγείται voucher ..." Εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο της Κοιν.Σ.Επ. θα έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει το voucher (επιταγή) να χορηγείται έγκαιρα ή σε δύο φάσεις, μια
αρχικά και μια κατά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών από τον ιδιώτη σύμβουλο, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες, και να μπορέσει η Κοιν.Σ.Επ. να υλοποιήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα το επιχειρησιακό της σχέδιο.
By Γιώργος Ανθούλης on 14/3/2013 9:15 πμ

Δημόσια Διαβούλευση
Η προσθήκη, με σαφείς αναφορές στο στρατηγικό σχέδιο (*σελ. 8,9, 13,15,16,17,18,19), ότι θα περιλαμβάνονται στις διακρατικές συνεργασίες φορείς και ειδικοί σύμβουλοι και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και όχι αποκλειστικά και μόνο των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα
συμβάλλει στην επιτυχή περάτωση του στρατηγικού σχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας. Επίσης, πέρα από την πρόνοια για επαγγελματική κατάρτιση και παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, προτείνουμε τη σαφή αναφορά στη
συνεταιριστική εκπαίδευση, μιας και πρόκειται για εκπαίδευση νευραλγικής σημασίας αφού αφορά στην εύρυθμη εσωτερική λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.
By Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. on 14/3/2013 2:41 μμ

Δημόσια Διαβούλευση
Ειναι ένα συστημικο, ολιστικη σχέδιο που αν εφαρμοσθεί όπως εχει σχεδιαστεί και αν επελεχθουν ειδήμονες θα εχει τεράστια επιτυχία και θα ειναι παγκόσμιο μοντέλο best practice. Αλλα ειναι φοβερά κρίσιμο να επιλέγουν Καταλληλοι, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι, ηθικοί, γνωστές, εξειδικευμένοι, αποτελεσματικοί, τεχνοκρατικοι επιστήμονες και επαγγελματίες /ατομα και φορείς να το υλοποιήσουν.
Ειναι Τεράστια ευκαιρία για τη χώρα μας και έχετε πολυ μεγάλη ηθική ευθύνη. Το στρατηγικό πλάνο της Τεχνικης Επιτροπης Παρακολουθησης ξεκινάει με μια πολυ σημαντική παραδοχή οτι η ΚΟ είναι μέσο απασχόλησης, επιχειρηματικοτητας, βιωσιμότητας (ανθεκτικότητα,διατηρησιμη), ανάπτυξης. Ερώτηση 1) ειναι η τεχνική επιτροπή παρακολούθησης ίδια με την τεχνική επιτροπή καθοδήγησης; Ποια ειναι τα κριτήρια σύστασης της;

Ερώτηση 2) πως ο ΠΜ θα ξεκινήσει το τετράμηνο τον μαρτη 2013 αφού δεν υπαρχει ακόμη ο ΚΜ; Ερώτηση 3) τα χρονοδιαγράμματα εχουν ένα χρονικό έλλειμμα. Λένε μαρτη ενώ μαρτη κλείνει η διαβούλευση. Άρα περιμένουμε κάποια παράταση;
Ερώτηση 4) η εγγυητική ισοποσου καταβολή για δράσεις 8,9,10 πως θα τους δοθεί εγγυητική επιστολή ότανανήκουν στις non bankable ομάδες του πληθυσμού και όταν δεν εχουν εισοδήματα; Ερώτηση 5) δεν δίδονται προδιαγραφές μελών παρατηρητηρίου, ΚΜ και τεχνικής
επιτροπής καθοδήγησης. Θεωρώ οτι ειναι παρα πολυ σημαντικο αυτο για την αποτελεσματικότητα όλου του στρατηγικού πλανου.
Ερώτηση 6) η δράση 7 εκπαίδευσης απο ποιους φορείς θα υλοποιείται; Μπορούν τα ΠΜ οι θερμοκοιτιδες, τα onestopshops και το οσρατηρητηριο να τις εκτελούν ή πρέπει αν ειναι ΚΕΚ ή να συνεργάζονται με ΚΕΚ για αυτο;
Ερώτηση 7) ο συντονιστής εταίρος του ΠΜ μπορει να ειναι ΚοινΣεπ, ιδιωτικη εταιρεία ή πρέπει να ειναι δημόσιος φορέας; Δεν αποκλείεται πάντως απο την περιγραφη ποιος απο τα μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης θα εχει την ιδιότητα του συντονιστή.
Θέματα προς επίλυση:

Α) ασφάλιση με ΙΚΑ ενώ πολλές ιδιότητες επαγγελματικές ανήκουν σε ταμεία ΟΑΕΕ ΟΓΑ κτλ ενώ ειναι μονιμοι εργαζόμενοι ΚοινΣεπ και πρέπει να δικαιούνται διανομής.
Β) πρέπει να δίδεται απόδοση κεφαλαίου για κοινωνικούς επενδυτές σε κοιν.σ.επ. Για να μπορούν να έλξουν τέτοια κεφάλαια Και να μην στηρίζονται σε χρηματοδοτησεις Να υπαρχει (capital cap)
Γ) Πρέπει να μην φορολογείται η υποχρεωτική επανεπένδυση σε θέσεις εργασίας ειναι παράλογο
Δ) πρέπει να δίδεται διανομή κερδών σε μετόχους που δεν εργάζονται με ένα dividend cap (οριο) για να μπορούν να έλξουν σημαντικούς χρηματοδότες με ισχυρή κεφαλαιουχικες δομή και know how οι Κοιν.Σ.Επ.
 Ε) Πρέπει να μπορώ να κάνω την επανεπένδυση όταν κρίνεται κατάλληλο και αποτελεσματικο απο το επιχειρηματικο μου πλάνο και οχι μεσα στην κάθε οικονομική χρήση ειναι παράλογο. Μέσω της
ιδιότητας μου της ακαδημαϊκής Λέκτορας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ερευνητικής στην κοινωνικη επιχειρηματικότητα στο City College και Brunel University, της συμβουλευτικής σε άτομα, δήμους κ περιφέρειες σαν Σύμβουλος του The Hub Athens και της Zita Social Ltd UK.
www.socialenterprises.org.gr
By Φιόρη Α. Ζαφειροπουλου Λέκτορας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας on 14/3/2013 5:23 μμ

Δημόσια Διαβούλευση
Η θεσμοθέτηση και λειτουργία της Κοινωνικής Οικονομίας, ως μέσου προσωρινής αντιμετώπισης της ανεργίας, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δε μπορεί όμως να υποκαταστήσει την προσπάθεια της πραγματικής ανάπτυξης και της πραγματικής οικονομίας, που στοχεύουν στην ουσιαστική και σε βάθος χρόνου αντιμετώπιση της ανεργίας. Ο ν.4019/12 όπως κατέληξε το αρχικό νομοσχέδιο, με τις γνωστές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στη συνεδρίαση της Βουλής
(συνεδρίαση ΣΙΓ’ ,14 και 15 Σεπτεμβρίου 2011) άλλαξε περιεχόμενο και στόχευση, με αποτέλεσμα να διαστρεβλωθείη ορθή έννοια της κοινωνικής οικονομίας. 1) Με την πρόσθεση στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συλλογικού σκοπού και της λέξης «παραγωγικού» δόθηκε η δυνατότητα να βαφτίζονται
καθαρά εμπορικές επιχειρήσεις σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.και στη συνέχεια να λειτουργούν ανταγωνιστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, αφού ο έλεγχος από το μητρώο των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ελαστικός ως ανύπαρκτος.
Έτσι καφετέριες, κινηματογράφοι, επιχειρήσεις καθαριότητας ονομάστηκαν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. καταστρατηγώντας κάθε έννοια περί ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται Ν.3959/2011, αφού αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιχορηγούνται από ΟΤΑ και απολάμβαναν ειδικών
φορολογικών ελαφρύνσεων. Με την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και τη φορολόγηση αυτών των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποκαταστάθηκε μερικώς η ισονομία. Άρα ρητή υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους είναι η φορολογική ισότητα των συνεταιρισμών αυτού του είδους, για να μη
καταλήξουμε στους γνωστούς συνεταιρισμούς που στηρίχτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και
κατασπατάλησαν πόρους συμμετέχοντας στην καταστροφή της οικονομίας μας.
 2) Με τη δυνατότητα επιχορήγησης από τους ΟΤΑ δίνεται η ευκαιρία για άλλη μια φορά στην Τ.Α. η
δυνατότητα κατασπατάλησης πόρων και η δημιουργία «δημοδίαιτων» πολιτών που έτσι δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις για να λειτουργήσει η επιχείρηση τους. Άρα πρέπει ξεκάθαρα να αποκλειστεί η δυνατότητα επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων από τους
ΟΤΑ και όπως αφαιρέθηκε από το άρθρο 8 η φράση «τακτικό προϋπολογισμό» , να αφαιρεθεί και η φράση «οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού».
Διαφορετικά θα εξελιχθούν οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε νέας μορφής δημοτικές επιχειρήσεις, ανεξέλεγκτες ως προς τις προσλήψεις και τη διαχείριση δημοτικού χρήματος, αυξάνοντας και άλλο τη μαύρη τρύπα στα οικονομικά των ΟΤΑ με «ελαστική»συνείδηση.
3)Στο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ξεκαθαριστεί οριστικά μέχρι ποιο σημείο εννοείται ο «παραγωγικός σκοπός» αφού με την ελαστικότητα είδαμε να δημιουργούνται ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, που απαιτεί υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και συγκεκριμένα τυπικά προσόντα(επαγγελματική επάρκεια με διαπίστευση από
επιμελητήρια, εγγραφή σε μητρώα όπως μελετητικά πτυχία, κατοχή διαπιστευμένων εργαστηρίων κ.λ.π.) που κανένα ή ελάχιστα μέλη τα διαθέτουν. Έτσι για παράδειγμα με την
καθοδήγηση του δήμου της Κω έχουν συσταθεί ΚΟΙΝΣΕΠ με αντικείμενο πολεοδομία, χωροταξία, έλεγχο ποιότητας υδάτων, ρύπανση περιβάλλοντος κ.α., με μέλη που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, χωρίς εμπειρία, και έγινε προσπάθεια μέσω επιχορηγήσεων και προγραμματικών
συμβάσεων, να τους ανατεθούν εκπόνηση σχεδίων πόλης, πολεοδομήσεις, έλεγχος ποιότητας υδάτων, κ.α. κατά παράβαση των νόμων περί εκτέλεσης έργων.
 4)Πρέπει να ξεκαθαριστεί και τονιστεί η απαγόρευση δωρεάν παραχώρησης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ ή του δημοσίου, αφού αυτό αντίκειται σαφώς στον κώδικα δήμων αλλά και στις συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, δημιουργεί δε ζημία στα οικονομικά των δήμων. Για παράδειγμα στο
δήμο Κω έχουν παραχωρηθεί δημοτικά ακίνητα για στέγαση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με γενικές αναφορές περί προώθησης τοπικών προϊόντων, ενώ δεν είναι παρά κοινά εστιατόρια η καφετέριες!!!!
 5)Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου καταχώρησης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. πρέπει να συμβάλει στη
διαφάνεια, με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, όπως γίνεται με το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ώστε να γνωρίζουν οιπολίτες τη συγκρότηση τους και να γίνεται έλεγχος στα μέλη τους, αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που θέτει ο νόμος.
6)Είναι στη σωστή κατεύθυνση η συγκρότηση Π.Μ.Υ. ανά περιφέρεια αφού έτσι δίνεται η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού, ελέγχου και υποστήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες άλλωστε δεν μπορεί να περιορίζουν το αντικείμενο και την δράση τους στα στενά όρια μιας πόλης ή ενός νησιού
ή να δημιουργούνται πολλές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με το ίδιο αντικείμενο ανά περιφέρεια και να καταλήγουν όλες ζημιογόνες.
7)Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής είναι επίσης στη σωστή κατεύθυνση, αφού έτσι εξασφαλίζεται ο χώρος από «αεριτζήδες» και πιθανούς καιροσκόπους, που θα τρέξουν να ωφεληθούν πρόσκαιρα. Το ίδιο σωστή είναι η υποχρέωση ελάχιστης τριετούς συμμετοχής. Τέλος μέσα από το στρατηγικό σχέδιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και διορθωτικές βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για να μην καταλήξουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ ένας ακόμη αποτυχημένος θεσμός, τον οποίο θα κληθούμε μα πληρώσουμε όλοι οι πολίτες.
By Γιώργος Κυρίτσης πρώην δήμαρχος Κω, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας δήμου Κω on 15/3/2013 2:34 μμ

Δημόσια Διαβούλευση
Γενικά Εμπόδια • Ασυνεννοησία, μη ενημέρωση και αδυναμία των υφιστάμενων υπηρεσιών του κράτους ώστε να διαχειριστούν τη νέα μορφή επιχείρησης. Ακόμα μάλιστα δεν την αναγνωρίζουν ως τέτοια μορφή. • Ο νόμος 4019/11 αντί να βασιστεί στην πολύχρονη και επιτυχημένη ευρωπαϊκή
εμπειρία, βασίστηκε περισσότερο πάνω σε παλαιότερο των συνεταιρισμών (χαρακτηριστικό είναι πως για πολλά θεσμικά θέματα απαιτείται δικηγόρος με εμπειρία σε συνεταιρισμούς).
Το ίδιο λάθος φαίνεται να γίνεται εδώ. Η ευρωπαϊκή εμπειρία πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Η ευελιξία πρέπει να είναι βασικό ζητούμενο. • Η αλλαγή του καθεστώτος μη φορολόγησής τους, έπαψε ένα από τα ελάχιστα κίνητρα δραστηριοποίησης νέων κοινωνικών επιχειρηματιών
Άξονας
1 • Παροχή οδηγιών αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με τις Κοιν.Σ.Επ. προς τις Περιφέρειες, καθότι ο κοινωνικός χαρακτήρας τους τις διαφοροποιεί σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και χρήζουν ειδικής αρωγής, καθώς και προτεραιότητα διεκπεραίωσης στη βάση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνεισφέρουν καθοριστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας
Συνθετότητα των αναφερόμενων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δομών ειδικά όταν γνωρίζουμε την ανεπάρκεια προσωπικού των υπηρεσιών που καλούνται να βγάλουν εις πέρας αυτό το έργο. Το παρόν σχέδιο είναι τεχνοκρατικά δομημένο και φαίνεται να αγνοεί τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής. •
Με τη δράση 3 ουσιαστικά πετιέται το μπαλάκι τους ΠΜ για εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
Με το παρόν σχέδιο οι ΠΜ αποκτούν πρωταγωνιστική θέση, ενώ δε γίνεται αναφορά στους ΟΤΑ 1ου βαθμού (δήμοι) οι οποίοι λόγω εγγύτητας με την κοινωνία και ως γνώστες των τοπικών ιδιαιτεροτήτων είναι οι πλέον κατάλληλοι να φέρουν εις πέρας αυτό το σχέδιο. Την παραπάνω θέση
ενισχύει ο παράγοντας της νησιωτικότητας. Οι δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες και μπορούν να δώσουν σωστές κατευθύνσεις οργάνωσης των Κοιν.Σ.Επ. Αν η αρμοδιότητα δοθεί στις περιφέρειες, θα γίνεται πρακτικά διπλή δουλειά καθώς οι τελευταίες θα πρέπει να
ενημερώνονται τις τοπικές ανάγκες πάλι από τους δήμους.
 • Ο ένας μηχανισμός ανά περιφέρεια κρίνεται ανεπαρκής. Αν δεν υιοθετηθεί η προηγούμενη παρατήρηση περί εμπλοκής των δήμων, τουλάχιστον να υπάρχει εξαίρεση στις νησιωτικές περιφέρειες όπως του Νοτίου Αιγαίου με τουλάχιστον 2 ενεργούς μηχανισμούς
 Άξονας 2
 • Οι υπηρεσίες θερμοκοιτίδας όπως αναφέρονται βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση, αφενός λόγω της άνευ όρων εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου λόγω του κόστους που συνεπάγεται αυτή η εμπλοκή. Επίσης δημιουργούνται συνθήκες δυνητικής αδιαφάνειας και σπατάλης στο μοίρασμα
των κονδυλίων που θα διατεθούν
Οι όροι χρηματοδότησης είναι προβληματικοί. Λάθος και οι εγγυητικές επιστολές στο ύψος της επιχορήγησης τη στιγμή που δε θα υπάρχει στην πλειονότητα των Κοιν.Σ.Επ. αρχικό κεφάλαιο
 • Η δράση 9 στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά πετυχαίνει να δημιουργεί επισφαλείς
επιχειρήσεις. Εφόσον οι εργαζόμενοι που απαρτίζουν τις ΚοινΣΕπ είναι κατά βάση άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, πως θα έχουν κεφάλαιο ώστε να προσλάβουν άτομα; Θα έπρεπε να προκαταβάλλεται ένα ποσό για τη στήριξη των ΚοινΣΕπ στα πρώτα τους βήματα
που να προβλέπει ένα τμήμα να πηγαίνει σε μισθούς, και αυτή η δράση να είναι συμπληρωματική ως επιβράβευση των εταιριών που καταφέρνουν να προσλάβουν επιπλέον άτομα.
Αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. αδυνατεί να κάνει πρόσληψη ακόμα και στα ιδρυτικά της μέλη!
Άξονας 3
Ανεπάρκεια πηγών χρηματοδότησης του άξονα 3
Αξιοποίηση των ειδικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για απευθείας χρηματοδότηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Απόκτηση τεχνογνωσίας από την Ευρώπη για τον τρόπο συμμετοχής και διεκδίκησης από τις ελληνικές Κοιν.Σ.Επ.
 • Δράση 10 γιατί επιστρεπτέα χρηματοδότηση;;;; Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικά πρόσωπα που
αντί να στοχεύουν στο κέρδος, διαθέτουν τα κέρδη τους (πέραν του μισθού) και δράσεις κοινωφελείς για την κοινωνία και μόνο 5% για δημιουργία αποθεματικού. Πρακτικά είναι αδύνατο και κυρίως παράλογο να επιστραφούν επιχορηγήσεις, εκτός φυσικά της περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τους κανόνες και τη νομοθεσία.
Γενικές παρατηρήσεις
Η Κοιν.Σ.Επ. δε μπορούν να βασιστούν-παρά μόνο επικουρικά- σε δανειοδοτήσεις από τραπεζικά
ιδρύματα καθότι σε αυτές συμμετέχουν αποδεδειγμένα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ως εκτούτου δεν έχουν κεφάλαιο για να εξυπηρετήσουν δάνεια. Εκ του νόμου οι Κοιν.Σ.Επ. είναι εταιρίες που δεν αποσκοπούν στο κέρδος παρά μόνο στο βιοπορισμό των μελών τους.Επιπρόσθετα επανεπενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους προς όφελος της κοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, τα χρηματοδοτικά εργαλεία δε μπορεί να είναι
πανομοιότυπης λογικής με αυτά του ιδιωτικού τομέα.
 • Αναγνώριση και ενθάρρυνση της δυνατότητας που έχουν οι δήμοι να παραχωρούν κατά χρήση ακίνητα ή να δίνουνεπιχορηγήσεις στις Κοιν.Σ.Επ. και επιτάχυνση της δαιδαλώδους και ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισηςπου σήμερα απαιτείται, εφόσον φυσικά τηρούνται όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις
Η πολυπλοκότητα δε διασφαλίζει τη διαφάνεια, αντιθέτως αφήνει χώρο για δυσάρεστες εκπλήξεις
By Κοιν.Σ.Επ. Ιπποκρατικός Κήπος on 15/3/2013 3:16 μμ
Ολόκληρο το κείμενο εδώ:
http://195.167.92.159:8443/diaveykeko/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.aspx

Πολυπλοκότητα ; μπα......διαβάστε

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας
Αθήνα
Φεβρουάριος 2013
PDF] 

Τελευταία Νέα
7 Φεβρουαρίου 2013
Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ΚΟΙΝΣΕΠ
Με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4110/2013 "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις", καταργείται
η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011.
ΦΕΚ 17/2013 - Ν.4110
Ναι,πριν τη διαβούλευση!!!!
Σχόλια δικά μας;...αναμένονται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.