Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

80% του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελληνικός Χρυσός-παραβίαση των όρων υλοποίησης! Έρευνα της Νέλλης Ψαρρού. Αναδημοσίευση(*) από (εδώ

 Παιχνίδι με τους εργαζόμενους και τον αριθμό τους παίζει εδώ και καιρό η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός (Eldorado Gold και Άκτωρ), ανεβάζοντας ψευδώς τον αριθμό στους 2000 προκειμένου να δείξει ότι η δραστηριότητα αυτή θα φέρει ανάπτυξη/θέσεις εργασίας στην περιοχή. Ταυτόχρονα, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αποτελούν επιδοτούμενους από πρόγραμμα ΕΣΠΑ που απλώς (φέρεται να) έχουν κάνει την πρακτική τους εκεί. 
Σε προηγούμενο ρεπορτάζ προέκυψε ότι ο αριθμός όλων των εργαζομένων δεν ξεπερνά τους 1300-1400 – μόνιμοι, προσωρινοί και σε εργολαβίες. 
Μόλις την Παρασκευή 1/10, με την απόφαση προσωρινής αναστολής της παύσης εργασιών στις Σκουριές του ΣτΕ, μάθαμε ότι ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων, σύμφωνα με τα πιο επίσημα στοιχεία (δηλαδή σύμφωνα με την προσφυγή των ίδιων των εργαζομένων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στο ΣτΕ) είναι 869! 
Άραγε, σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και οι προσωρινής διάρκειας επιδοτούμενοι μέσω ΕΣΠΑ; 
Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τον Απρίλιο, ναι, ενώ σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η απάντηση είναι ασαφής. Σε κάθε περίπτωση, μιας και αξιόπιστη και τεκμηριωμένη απάντηση δεν μπορούμε να έχουμε από τη μεριά της Ελληνικός Χρυσός,ας δούμε με ποιο τρόπο αξιοποιούνται τα χρήματα και οι εργαζόμενοι/επιδοτούμενοι του ΕΣΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. 

Κατανομή του προγράμματος voucher στην Κεντρική Μακεδονία

Το εν λόγω πρόγραμμα που μας απασχολεί ανακοινώθηκε το 2012 με τίτλο “Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β' της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση” και υλοποιήθηκε με ευθύνη του ΤΕΕ. Σε αυτά έχουν ενταχθεί η Ελληνικός Χρυσός και η Άκτωρ ξεχωριστά, αν και τα προγράμματα αφορούν το σύνολο των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Σκουριές, Ολυμπιάδα, Μαντέμ Λάκκος). 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με αντίστοιχα δύο προσκλήσεις, καθώς δεν συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα άτομα εξ αρχής (τελικώς δεν καλύφθηκε όλο το πρόγραμμα ούτε με την δεύτερη πρόσκληση). Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑνΑΔ), προκύπτουν τα εξής: για την περίοδο 2014 (α' πρόσκληση), οι καταρτιζόμενοι που θα έκαναν πρακτική άσκηση στα μεταλλεία Κασσάνδρας ήταν 156, σε σύνολο 269 σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 110 στην Ελληνικός Χρυσός και 46 στην Άκτωρ, και για την περίοδο 2015 (β' πρόσκληση), οι καταρτιζόμενοι ήταν 532, σε σύνολο 599 – 332 στην Ελληνικός Χρυσός και 200 στην Άκτωρ. Συνολικά, στο πρόγραμμα που προέβλεπε μέγιστο αριθμό 1103 επιταγών κατάρτισης (vouchers), συμμετείχαν 868 άνεργοι, και οι 688 από αυτούς σε προγράμματα που περιλάμβαναν πρακτική άσκηση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, δηλαδή τα τέσσερα πέμπτα (79,2%).
 Η τελευταία πρακτική άσκηση έγινε τον Ιούνιο του 2015.Το συνολικό κόστος του προγράμματος ήταν 6.882.720 και καλύφθηκε από το ελληνικό δημόσιο (ΕΠΑνΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα ανέλαβαν να υλοποιήσουν συνεργαζόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που εντάσσονται στο μητρώο του ΤΕΕ και είναι υπεύθυνα γι' αυτό.
 Οι άνεργοι που συμμετείχαν είναι επίσης καταγεγραμμένοι σε αντίστοιχα μητρώα και είχαν την επιλογή του ΚΕΚ όπου θα εξαργύρωναν την επιταγή – voucher επί το ελληνικότερον! Το πρόγραμμα δίνει 4.240 ευρώ στο κάθε ΚΕΚ ανά δικαιούχο άνεργο για την κάλυψη της θεωρητικής και πρακτικής του κατάρτισης, και το απαλλάσσει από τον ΦΠΑ. 
Επειδή η πρακτική άσκηση γίνεται σε συγκεκριμένη εταιρεία, τα ΚΕΚ συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό με την εκάστοτε εταιρεία (εδώ η Ελληνικός Χρυσός και η Άκτωρ) για την πρακτική άσκηση καθώς και το ποσοστό που αυτή θα λάβει για να δεχτεί τους εργαζόμενους να κάνουν την άσκησή τους. Με άλλα λόγια, οι συνεργαζόμενες εταιρείες πληρώνονται μέσω του προγράμματος αυτού για τον κάθε καταρτιζόμενο-εργαζόμενο: “η αμοιβή της εταιρίας για την πρακτική άσκηση, τους εκπαιδευτές της πρακτικής και τις προσλήψεις δεν είναι προσδιορισμένες και αποτελεί συμφωνία μεταξύ των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων”, όπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος συνεργαζόμενου ΚΕΚ στο πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να μας προσδιοριστεί το ποσό μιας τέτοιας συμφωνίας. Επίσης, 2.000 ευρώ παίρνει ο κάθε άνεργος, από τα οποία αφαιρούνται οι φόροι και οι κρατήσεις ασφάλισης, ενώ χάνει και το επίδομα ανεργίας που τυχόν έπαιρνε ως τότε!

Τέλος, όπως ορίζει και ο τίτλος του προγράμματος (“με υποχρεωτική απασχόληση”), ρητή υποχρέωση των συμμετεχόντων αποτελεί η απασχόληση του 30% των καταρτιζόμενων στην εταιρεία πρακτικής άσκησης, που θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε ένα μήνα και να διαρκέσει για 100 ημερομίσθια, υποχρέωση που βαρύνει την εταιρεία. “Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου της υποχρεωτικής απασχόλησης, η αμοιβή του ΚΕΚ μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των καταρτισθέντων που υπολείπεται του ποσοστού του 30% και δεν απασχολήθηκε, πολλαπλασιαζόμενο με την οικονομική αξία των 4.240 ευρώ της επιταγής κατάρτισης”. Όλα τα ΚΕΚ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέφεραν ότι αυτή η υποχρέωση τηρείται απαρέγκλιτα και η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται πάντα.

Τι ισχυρίζεται η Ελληνικός Χρυσός για το πρόγραμμα


Επικοινωνήσαμε με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, κ. Κώστα Γεωργαντζή και τον ρωτήσαμε αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Δύο ενδιαφέροντα ζητήματα προκύψανε από τη συνομιλία μας. Πρώτον, μας είπε ότι η ίδια η εταιρεία πληρώνει τους εργαζόμενους και τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο διάστημα κάνουν εκεί την πρακτική τους! Με άλλα λόγια, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει αυτά τα έξοδα, αλλά και όλα τα ΚΕΚ ισχυρίζονται ότι πληρώνουν γι' αυτή την πρακτική, εντούτοις η εταιρεία με ιδιαίτερη γενναιοδωρία τα αναλαμβάνει μόνη της! “Δεν παίρνουμε καθόλου λεφτά από τα ΚΕΚ για την πρακτική. Εμείς, η Ελληνικός Χρυσός, πληρώνουμε τους μισθούς και όλες τις εισφορές για την πρακτική. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, το ανέφερε και ο κ. Θεοδωρακόπουλος”. Δεύτερον, και σημαντικότερο, αρνήθηκε ότι η εταιρεία έχει προσλάβει το 30% των καταρτιζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, όπως προκύπτει από τη σύμβαση των ΚΕΚ με το ΤΕΕ. Μάλιστα αρνήθηκε ότι έχει υπάρξει τέτοια πρόσληψη ή πρόβλεψη για υποχρεωτική πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζόμενου. “Από που απορρέει αυτή η υποχρέωση; Όχι, δεν συμβαίνει αυτό, θα έγινε κάποια παρεξήγηση. Δεν θυμάμαι να έχουμε προσλάβει κάποιο 30% ανθρώπων που κάναν αυτή την εκπαίδευση, κάπου θα το 'χα συναντήσει, έτσι δεν είναι; Εγώ δεν θα το γνώριζα;”, μας είπε ο κ. Γεωργατζής.

Ρόλος του ΤΕΕ και απουσία ελέγχων

Δεδομένου ότι, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργατζής, κανένας καταρτιζόμενος δεν έχει προσληφθεί, αλλά και δεδομένων των αντικρουόμενων δηλώσεων των υπεύθυνων των ΚΕΚ και του υπεύθυνου επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός, προκύπτει ότι στο πρόγραμμα έχουν συμβεί σοβαρές παρατυπίες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν προκαλέσει την ανάκληση του προγράμματος σε αυτούς τους δικαιούχους, την απαίτηση επιστροφής χρημάτων και τη διαγραφή τόσο των ΚΕΚ όσο και της Ελληνικός Χρυσός από το μητρώο δικαιούχων υλοποίησης μελλοντικά προγράμματα. 
Μάλιστα, οι παρατυπίες αυτές μπορεί να φτάνουν μέχρι και τη μη υλοποίηση και άλλων απαιτήσεων του προγράμματος, όπως είναι η ίδια η πρακτική άσκηση στα μεταλλεία. 
Μια ένδειξη προς αυτό αποτελεί η διασπορά των ΚΕΚ: ένα είναι στο Στρατώνι (Χρ.&Αθ. Μπέης ΟΕ), όμως άλλα είναι στη Νέα Τρίγλια (Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού), στη Θεσσαλονίκη (Πληροφορική, Εκπαιδευτική ΑΕ, Άποψη ΑΕ, και οι δύο με έδρα Αθήνα και Πειραιά), στη Βέροια (Γνώση) και στον Τράγιλο Σερρών (ΚΕΚ Αριστοτέλης)! 
Πέρα από τη διασπορά των ΚΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που μας δείχνει μια προσπάθεια διείσδυσης και εξαγοράς συνειδήσεων στις περιοχές που μελλοντικά θέλουν οι εταιρείες να επεκτείνουν την εξόρυξη, προκύπτουν πρακτικά ζητήματα.
 Κυριότερο εξ αυτών αν πράγματι έγινε η πρακτική άσκηση, συμβατική υποχρέωση όλων των δικαιούχων. Όπως μας ανέφεραν από όλα τα ΚΕΚ, «η μετακίνηση [των καταρτιζόμενων] προς το εργοτάξιο της πρακτικής γίνεται καθημερινά με λεωφορείο που τους πηγαίνει και τους επιστρέφει [στην πόλη τους]». 
Κάθε μέρα, λοιπόν, οι καταρτιζόμενοι μεταφέρονταν με έξοδα των ΚΕΚ επί 3 ώρες διαδρομή (πήγαινε-έλα), για να κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα εργοτάξιο 2000(;) ατόμων, που στην πλήρη ανάπτυξή του αναφέρει ότι θα απασχολεί 1300 άτομα;
Επικοινωνήσαμε με το ΤΕΕ ζητώντας έγγραφη απάντηση όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή υλοποίηση των όρων του προγράμματος (αρ. πρωτ. 12053, 15/5/2015). Το ΤΕΕ μας παρέπεμψε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του υπουργείου Εργασίας ήδη από τα τέλη Μαΐου, και ακόμη δεν έχουν απαντήσει. Ύστερα από τόσους μήνες, δεν αναμένουμε άλλο την απάντηση για να δημοσιεύσουμε τα παραπάνω στοιχεία. Άλλωστε, φαίνεται πως κανένας έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί. 
Αυτό ανέφεραν, σε κατ’ ιδίαν συνομιλία, υπάλληλοι του ΤΕΕ, οι οποίοι πρόσθεσαν πως η ίδια η επιλογή του ΤΕΕ ως φορέα υλοποίησης του προγράμματος είχε να κάνει με την πρόθεση προνομιακής μεταχείρισης της εταιρείας Άκτωρ, επισημαίνοντας πως όλο το πρόγραμμα στήθηκε για τα μεταλλεία και η Κεντρική Μακεδονία πήρε δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του έργου για το μέγεθος της (δεύτερη μετά την περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης).


(*)Αν δει κανείς τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί όπως αναρτήθηκαν, θα διαπιστώσει και μόνος του ότι από τα πεντάμηνα προγράμματα ωφελήθηκαν κυρίως κάποιες λίγες εταιρείες.
Λόγω του ότι τα κείμενα είναι πολλά και κουραστικά είναι καλύτερα να τους αφιερώσουμε μια άλλη ανάρτηση. Προς το παρόν δείτε: 
Τι έγραφαν οι τωρινοί κυβερνώντες
Voucher 29-64 .Γιατί ανακλήθηκε
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/61238/anaklithike-to-programma-voucher-oaed-29-64-eton%22
Φαινόμενα παραπλάνησης ανέργων για το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου 2014 από ΚΕΚ


http://vforvoucherades.blogspot.gr/2014/03/2014.html
Ειδικοί κανόνες ανά δράση Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

http://www.top-sa.gr/content/eidikoi-kanones-ana-drasi-pliroforisis-dimosiotitas
Σχετικά κείμενα
βαριέμαι πες μου κάτι που δεν ξέρω...για την ανεργία..(ΜΚΟ)
πες μου κάτι που δεν ξέρω...για την ανεργία (ΤοπΣΑ -ΤΟΠΕΚΟ)
Η κυβέρνηση της Αριστεράς και οι σύγχρονοι «δούλοι» των 400 ευρώ
Στα προγράμματα "Κοινωφελούς"Εργασίας...
"Περιπλάνηση" στις λίστες της ανεργίας
Φυσάει..μετανάστευση..

                        Συνεχίζεται
Εικόνες

http://www.stagonesdoc.gr/team/


Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

"Στο Κέντρο του Περιθωρίου" του Περικλή ΚοροβέσηΒιβλιοπαρουσίαση στο Συνεργατικό Καφενείο Σαΐτες


Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα
Χρονικό των μεταλλάξεων του καπιταλισμού: τα κείμενα του Περικλή Κοροβέση στην Εφημερίδα των συντακτών, από το πρώτο τεύχος της κυκλοφορίας της, την 17η Νοέμβρη του 2012, έως τον Νοέμβρη του 2014.
Παρουσίαση από το οπισθόφυλλο του βιβλίου
Μήπως το υπάρχον πολιτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα, όπως αυτό εκφράζεται από τα κόμματα, έχει φάει τα ψωμιά του και η κοινωνία αντιδρά προτείνοντας μορφές άμεσης δημοκρατίας, έστω και αν ακόμα βρίσκονται σε εμβρυακή κατάσταση;
 Θα έχουμε μία κανονική γέννα μιας άλλης πολιτικής οργάνωσης, που θα συνδυάζει το άμεσο δημοκρατικό πνεύμα; 
Όχι χύμα και τσουβαλάτα αλλά με τον υψηλότερο δυνατό τρόπο οργάνωσης, με σαφή πολιτική προοπτική υπέρ των αδυνάτων και κατά των αδικιών; 
Και όλα αυτά με προοπτική χρόνου και διάρκειας. Αν αυτό αποτύχει τότε το σύστημα διαθέτει εναλλακτική λύση: Την Ακροδεξιά και τον Ρατσισμό στις διάφορές του μορφές, που αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές τις προτιμούν περίπου το ένα τρίτο των ψηφοφόρων της Ευρώπης.
Μακάρι τα κείμενα στο βιβλίο αυτό να είναι ακόμα ζωντανά και να συνεισφέρουν σε έναν διάλογο με αυτόν τον προβληματισμό. 

 Συνεργατικό Καφενείο Σαΐτες. 
Ιωνίας 45,Νέα Σμύρνη 
Περισσότερα εδώ:http://kafeneiosaites.blogspot.gr/

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την άφιξη προσφύγων από την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης


Κάλεσμα για εθελοντές στην υποδοχή  των προσφύγων απευθύνει η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία, καθώς και για προσφορές σε ρούχα,παπούτσια και τρόφιμα. 
Το πλοίο "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" τελικά θα  φθάσει στον Πειραιά αύριο Σάββατο 21/11 στις 05:00 το πρωί, με επιβάτες αποκλειστικά πρόσφυγες από τη Λέσβο. 
Θα δέσει στην Πύλη Ε1, στην Ακτή Βασιλειάδη, μπροστά από το μεγάλο κτήριο με την επιγραφή "Σταθμός Επιβατών Ακτής Περικλέους", μέσα στο οποίο λειτουργεί η Βάση Υποδοχής Προσφύγων της Πρωτοβουλίας μας ('Ακτή Περικλέους' είναι το νέο όνομα της Ακτής Βασιλειάδη).

Συναντιόμαστε μια ώρα πριν, στις 04:00, στις αποθήκες   μέσα στον Σταθμό, για να ετοιμάσουμε τα πακέτα τροφίμων, καθώς  και τα ρούχα, παπούτσια  κλπ. που θα μοιράσουμε.

Πώς θα έρθετε:
Δείτε τον χάρτη του λιμανιού http://www.olp.gr/images/stories/info_port2.jpg
Μπροστά στον Επιβατικό Σταθμό της Ε1 είναι το τέρμα της (μοναδικής) γραμμής λεωφορείων μέσα στο λιμάνι, που  έχει αφετηρία την είσοδο πεζών του λιμανιού Ε6 απέναντι από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού.(Προσοχή! Αν υπάρχει άφιξη/αναχώρηση πλοίου στην προβλήτα Ε6, η αφετηρία μετακινείται στην πρώτη στάση, μπροστά από τον σταθμό του Προαστιακού.) 
Η μεταφορά γίνεται δωρεάν με λεωφορεία του ΟΛΠ που αναγράφουν "ΗΣΑΠ-ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ".Τα δρομολόγια γίνονται κάθε 15 λεπτά από τις 6 το πρωί και διαρκούν 5 λεπτά.

Αν έρθετε με αυτοκίνητο, κινηθείτε περιμετρικά του λιμανιού από σταθμό ΗΣΑΠ προς Άγιο Διονύσιο. Αμέσως μετά τα φανάρια του Αγίου Διονυσίου συναντάτε τον κόμβο της Πύλης Ε2 από την οποία μπαίνετε στο λιμάνι.Στρίβετε αμέσως δεξιά και πάλι δεξιά,προσπερνάτε το Υπουργείο Ναυτιλίας με τις μπλε κολώνες και φθάνετε στην Ε1 , το άκρο του λιμανιού προς τα Λιπάσματα Δραπετσώνας. 
Μην  δοκιμάσετε να έρθετε από τον εξωτερικό περιμετρικό δρόμο  του λιμανιού μέχρι την επόμενη έξοδο που  οδηγεί στην Πύλη Ε1, γιατί μπορεί να τη βρείτε κλειστή (ανοίγει ορισμένες ώρες) Αν έχετε πρόβλημα, καλέστε το  6906408586 για οδηγίες.

Ελάτε στο λιμάνι για να εκφράσουμε μαζί έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς τους πρόσφυγες!

Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ:
H Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων  και Μεταναστών συγκροτήθηκε πρόσφατα από δομές αλληλεγγύης, κοινωνικά ιατρεία και ενεργούς πολίτες του ευρύτερου Πειραιά για να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη του πειραϊκού λαού προς τους πρόσφυγες/μετανάστες που διέρχονται από το λιμάνι του Πειραιά. Σε χώρους που μας παραχώρησε ο ΟΛΠ μέσα στον Σταθμό Επιβατών της Πύλης Ε1 (Ακτή Βασιλειάδη), έχουμε εγκαταστήσει Βάση Υποδοχής Προσφύγων, στην οποία παρέχουμε ταξιδιωτικές πληροφορίες, Α' Βοήθειες και φάρμακα, ξηρά τροφή, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα, παπούτσια κλπ., πρίζες για φόρτιση κινητών, κοινόχρηστες ντουζιέρες κ. ά.

Στην Ακτή Βασιλειάδη δένουν τα πλοία ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και BLUE STAR PATMOS τα οποία εκτελούν αποκλειστικά μεταφορά προσφύγων από τη Λέσβο (φεύγουν από τον Πειραιά κενά).Κινητοποιούμε το δίκτυο εθελοντών μας μόλις λάβουμε σήμα από τα πλοία αυτά ότι απέπλευσαν από τη Λέσβο. 
Ο αριθμός των προσφύγων που υποδεχόμαστε καθημερινά είναι πολύ μεγάλος, μεγάλες είναι και οι ανάγκες μας κυρίως σε  μπουφάν, αδιάβροχα, κάλτσες, γάντια, εσώρουχα,τζιν παντελόνια, ζώνες, σακίδια και χοντρά παπούτσια/άρβυλα, καθώς και σε ξηρά τροφή 'ταξιδιού' (μπισκότα, κρουασάν, κρακεράκια, μπάρες δημητριακών, σοκολάτες, σταφίδες, χυμοί, νερά κλπ.) και είδη ατομικής υγιεινής (σαμπουάν, σαπούνια, οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, οδοντόπαστες, σερβιέτες, πάνες, μωρομάντηλα).
Faceboook https://www.facebook.com/groups/157689337908512/
Ε-mail: ypostirixistousprosfygespireas@gmail.com 
Φόρμα δήλωσης διαθεσιμότητας εθελοντών:  http://goo.gl/forms/bFFwbsri7s

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Και ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσειΜόνο ένα τραγούδι για σήμερα. Από το δίσκο τα «Τραγούδια της λευτεριάς» (1978) σε  ποίηση  Μανώλη Αναγνωστάκη και μουσική  Θάνου Μικρούτσικου.
Γιατί τα πολλά λόγια δεν αρμόζουν σε όλες τις περιστάσεις.
Όμως μη χάσετε όσα ακολουθούν .Π.χ, όσα συνοψίζει σε ένα σχόλιό του ο Pedis  στις 14 Νοεμβρίου 2015.
"Η ιστορία του ιμπεριαλισμού συνηθίζει να προχωρά με περλχαρμπορικά σπρωξίματα"
Συνεχίζεται

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015

9-10 Νοεμβρίου 2015, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Ιερά Οδός 75, Συνεδριακό Αμφιθέατρο

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία φορέων της κοινότητας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 
Στη συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης διοργάνωσης  το 2014, διοργανώνεται το φετινό Φόρουμ στις 9-10 Νοεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75) από τους:
Άνεμος Ανανέωσης Κοιν.Σ.Επ., Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Impact Hub Athens, SES Net (Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας) και 180 Μοίρες με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Διατμηματικού πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική της Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, της Ashoka Ελλάδας, της ΓΕΦΥΡΑΣ, της Κλίμακας, του Κλίμαξ Plus και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Στόχος του Φόρουμ είναι ο διάλογος, η πληροφόρηση, η διάδοση καλών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, η συμβολή στη δημιουργία εργαλείων για την άνθιση των κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή πρακτικών πληροφοριών για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη κοινωνικών και συνεργατικών επιχειρήσεων.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 επικεντρώνει σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας όπως:

*Μορφές και ρόλος φορέων και δικτύων στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων
*Χρηματοδοτήσεις, καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και υποστηρικτικοί φορείς
*Μετάβαση Μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων σε συνεταιριστικά μοντέλα με συμμετοχή εργαζομένων
*Επέκταση κοινωνικού αντικτύπου κοινωνικών επιχειρήσεων (Scaling Impact)
*Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ένταξη και υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων
Στο Φόρουμ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δικτύων και υποστηρικτικών φορέων και οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι της κεντρικής και τοπικής διοίκησης καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και δικτύων του εξωτερικού, όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχει διερμηνεία Ελληνικά – Αγγλικά.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα το βρείτε ΕΔΩ  
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.seforum.gr
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στους διοργανωτές:
180 Μοίρες konstantina@180moires.org
Άνεμος Ανανέωσης info@anemosananeosis.gr 210 3803959
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας info@gr.boell.org 2310 282829
Impact Hub Athens athens.hosts@impacthub.net

"Σχόλια" θα ακολουθήσουν μετά την εκδήλωση.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ζούμε μια δεύτερη Συρία στη Λέσβο


Το κράτος, 


το αριστερό μας κράτος δεν υπάρχει. Αφήνει τους εθελοντές και τους ψαράδες να βγάζουν τους ανθρώπους μέσα από τα κύματα. Το αριστερό μας κράτος το μόνο που κάνει είναι να τουιτάρει από το τουίτερ του πρωθυπουργού για την Ευρώπη που θέλει. 
Την Ευρώπη, τάχα μου, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού”.

Τα λόγια του Άρη Μεσσίνη, του έμπειρου, βραβευμένου φωτορεπόρτερ από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑFP) δίνουν, όπως και οι φωτογραφίες του, με σπαρακτικό τρόπο την εικόνα μιας εμπόλεμης ζώνης στα παράλια της Μυτιλήνης.

“Είμαι πατέρας …και βλέπω τα παιδιά να πνίγονται μπροστά μου” μονολογεί μέσα από λυγμούς, θλίψης, αγανάκτησης και θυμού. 
 “Όλοι πρέπει να έρθετε εδώ να κλάψετε, να εξοργιστείτε. Μόνο έτσι θα σταματήσει..”
Το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που οι μάνες στην προστατευμένη στεριά άπλωναν στα παιδιά τους σκεπάσματα ζεστά, τα παγωμένα κύματα “σκέπαζαν” μικρά προσφυγόπουλα με θάνατο. 
Παγωμένα πόδια, παγωμένα χεράκια, ξεβράστηκαν για μια ακόμη φορά στις ακτές της Σάμου, το πρωινό της Κυριακής.
“Σήμερα βρήκαμε στην παραλία κι άλλα πνιγμένα παιδιά. Είναι μάλλον από το μεγάλο ναυάγιο με τους 300 επιβαίνοντες” λέει ο ‘Αρης. “Φωνάξαμε τον νεκροθάφτη να πάρει ένα μωρό 5-6 μηνών. Χωρούσε σε μια τσάντα. Μας είπε ότι του τελείωσαν οι σακούλες”.
Την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας απέκλειε  το ενδεχόμενο να γκρεμιστεί ο φράχτης του Έβρου προκειμένου να μειωθούν οι θάνατοι προσφύγων στο Αιγαίο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

“Με έβγαλαν στην ΕΡΤ μαζί με τον Μουζάλα προχθές” λέει ο Άρης. “Τα είπα για το αριστερό μας κράτος, όπως τα λέω και σ’εσένα. Πού είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που διαδήλωναν εναντίον του φράχτη; Πού είναι; Η απάντησή του ήταν ότι είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. 
Δεν φορτίζομαι πια συναισθηματικά. Έχω πάει σε πολέμους κι έχω δει νεκρά παιδιά. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Τους πάνε σαν πρόβατα στη σφαγή”.

Όσο λάβρος είναι εναντίον της κυβέρνησης τόσο με συμπάθεια μιλάει για το “λιμενικό μας”, τους “ψαράδες μας”, την τοπική κοινωνία που όχι μόνο αντέχει αλλά προσφέρει και βοήθεια. Ορισμένοι βέβαια, αετονύχηδες πουλούν το νερό 5 ευρώ. Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν μαυραγορίτες …

Στη Μυτιλήνη δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει την παρουσία κράτους, έστω πτωχευμένου. Δεν υπάρχει στρατός να στήσει σκηνές για τους ζωντανούς, συσσίτια για τους πεινασμένους, γιατροί να σώσουν τους ημιθανείς. Το λιμενικό κάνει, στην παρούσα φάση, ότι μπορεί χωρίς χρήματα.

“Οι λιμενικοί έχουν καταρρεύσει από τις εικόνες, τους ήχους, τα κλάματα. Έχουν πλαντάξει. Οι ψαράδες αφήνουν τις ψαριές και βγάζουν ανθρώπους. 
Οι ντόπιοι ψαράδες, οι ξένοι εθελοντές και το λιμενικό κάνουν εδώ δουλειά. Κανείς άλλος. Πνίγονται παιδιά. Πρέπει να πνιγούν τα παιδιά του πρωθυπουργού και του υπουργού για να στείλουν βοήθεια;”.

Ο φράχτης του Έβρου 
Τα ερωτήματα που θέτει πέφτουν τσεκούρια στο κεφάλι όσων από ένα γραφείο “διευθετούν” το προσφυγικό. 
“Πώς κρατούν ακόμη το φράχτη του Έβρου;” αναρωτιέται. “Δεν θέλω τέτοια αριστερά. Το θέμα είναι να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες; Να έρθουν εδώ αν τολμούν. Τι τεχνικές δυσκολίες επικαλείται ο Μουζάλας; Ας μην τον γκρεμίσουν το φράχτη. Ας 
ανοίξουν μια πόρτα να περνάει ένας -ένας. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι πνιγμοί και θα υπάρχει και ο επιθυμητός έλεγχος. Όμως είναι όλοι τους ρατσιστές. 
Κι ας παριστάνουν τους ανθρωπιστές”.
(Σύνδεσμος εικόνας)
Που είναι οι γιατροί; Οι διασώστες της ΕΜΑΚ; 
Οι ελληνικές εθελοντικές ομάδες; Ούτε γιατροί υπάρχουν. Μόνο ξένοι ειδικευόμενοι 
εθελοντές. “Προχτές προσπάθησαν να σώσουν έναν άνθρωπο, ήταν όμως πανικοβλημένοι. Καταλάβαινα πώς διαφωνούσαν στον τρόπο που θα πρόσφεραν τις πρώτες 
βοήθειες. Ο άνθρωπος χαροπάλευε. Τελικά κατέληξε…
Γιατροί του νησιού δεν έρχονται.  Μόνο προχτές με το μεγάλο ναυάγιο στο Μόλυβο ένας ηλικιωμένος Έλληνας γιατρός έσωσε 5-6 άτομα. Έχουμε χιλιάδες αδιόριστους 
γιατρούς. Γιατί δεν τους κάνουν εξάμηνες συμβάσεις να σώσουν κόσμο στη Μυτιλήνη; Υπάρχει μόνο μια μικρή ομάδα εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού εδώ και κάνει 
ότι μπορεί. Πού είναι οι διασώστες της ΕΜΑΚ; Ποια καταστροφή μεγαλύτερη απ’αυτή περιμένουν για να παρέμβουν;”
Όλοι εξαφανισμένοι. Ελληνικές εθελοντικές ομάδες άφαντες, τόσα τζετ σκι, τόσα σκάφη αναψυχής άφαντα…

Οι ευθύνες της Τουρκίας 

“Φεύγουν από την Τουρκία ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Χτες είχε 7 μποφόρ και οι βάρκες έρχονταν. 
Καλύτερα να κλείσεις τα σύνορα να μην έρχονται καθόλου. Όχι να σκυλοπνίγονται”.
Γιατί δεν παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στην Τουρκία, τουλάχιστον μέχρι να περάσει ο χειμώνας, είναι το εύλογο ερώτημα. “Οι συνθήκες είναι άθλιες εκεί. 
Έρχονται σε επαφή με δουλέμπορους, τους υπόσχονται ότι θα είναι στη βάρκα 50 άτομα και φτάνοντας βλέπουν 300. Όταν διαμαρτύρονται, οι δουλέμποροι βγάζουν 
όπλα, τους απειλούν και τους σπρώχνουν μέσα. 
Συνήθως χωρίς καπετάνιο. Απλώς τους δείχνουν πώς να οδηγούν τη βάρκα”.
Λέει ότι στο μεγάλο ναυάγιο με τους 300, το σκάφος διαλύθηκε από το βάρος. Σκίστηκε στον πυθμένα του, άνοιξαν οι σανίδες και πρώτα έπεσαν μέσα τα γυναικόπαιδα. 
Τα βάζουν στο κάτω πάτωμα των καϊκιών για ασφάλεια και είναι οι πρώτοι που πνίγονται”.
Όλοι μας πρέπει να έρθουμε να κλάψουμε στη Μυτιλήνη, λέει. Να ακούσουμε τον ήχο της απόγνωσης όσων χάνουν τους ανθρώπους τους. Τον απέραντο οδυρμό…


Οι ευθύνες της Ευρώπης

“Δεν έχουμε λεφτά, ξέρω”, λέει ο Άρης. “Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να πιέσει. Ποια είναι η ανοιχτή Ευρώπη; Είναι ανοιχτή μόνο για off shore και μαύρο χρήμα. Που είναι η ανεξιθρησκεία; Αν ήταν χριστιανοί θα τους άφηναν να πνιγούν; Θα έπρεπε να είναι όλοι εδώ να μαζεύουν τον κόσμο που οι Τούρκοι στέλνουν να πνιγεί”. Ο Άρης που σ’αυτή τη δουλειά τα έχει δει όλα μιλάει ασταμάτητα. Χείμαρρος.  Θέλει να ακουστεί από 
εκείνους που μήνες πριν περιέφεραν σε πορείες την, δήθεν, αριστερή τους αγανάκτηση για το φράχτη του Έβρου. Και τώρα σιωπούν βολεμένοι σε κάποιο γραφείο…

“Πίεσε, ως κυβέρνηση, να υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία ώστε το ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ να παραλαμβάνει τους ανθρώπους από λιμάνια της Τουρκίας. Είναι τρία τέταρτα δρόμος. Γιατί να δίνουν 1000-1500 ευρώ στους δουλεμπόρους; Κάθε βάρκα είναι 
60 χιλιάδες ευρώ. Από την αρχή αυτής της κρίσης 5 ως 6 δισ. ευρώ έχουν δώσει οι πρόσφυγες στους δουλεμπόρους”.
Τίθεται όμως το ερώτημα αν τα χρήματα αυτά πήγαν μόνο στις τσέπες τους ή διανεμήθηκαν κατά το δοκούν ώστε τα μεγάλα καΐκια να φύγουν ανενόχλητα από τουρκικά λιμάνια. 

 “Προχτές ήρθε και προσάραξε πλοίο με αμερικανική σημαία, λίγο πριν το Μόλυβο. 
Βγήκε ένας άνθρωπος απεγνωσμένος, κολυμπώντας, και ζήτησε βοήθεια. 
Ήταν 200-300 άτομα μέσα. Αυτό δεν μπορεί να έφυγε από παραλία. Λιμενικό κι αρχές δεν έχουν στην Τουρκία, για να ελέγξουν;”

Αυτό το νοσηρό εμπόριο ανθρώπινης ζωής, το ταξίδι χωρίς επιστροφή αποτελεί ευκαιρία να διακινηθούν τεράστια ποσά μαύρου χρήματος. Από τα παράλια της Τουρκίας μέχρι τη Γερμανία κάθε πρόσφυγας πληρώνει περίπου 5000 ευρώ.

Τα γυμνά πτώματα και τα ερωτήματα

Τις τελευταίες μέρες ένα ερώτημα αποζητάει ολοένα και πιο επιτακτικά απάντηση, λέει ο Άρης. “Τα πτώματα που ξεβράζονται σε παραλίες και βρίσκουμε μετά από μέρες, 
είναι γυμνά. Τα φερμουάρ στις τσάντες ανοιγμένα. Οι ζελατίνες όπου τοποθετούν τα πολύτιμα αντικείμενα -χρήματα, έγγραφα, κινητά- φαίνονται σκισμένες από χέρι. Οι τσέπες των παντελονιών βγαλμένες έξω. Σαν κάποιος να έψαξε. Τις περισσότερες φορές τα συριακά διαβατήρια, πολύτιμα για πρόσφυγες άλλης εθνικότητας, βρίσκονται πεταμένα δίπλα τους”, λέει. Τόσο ο ίδιος όσο και συνάδελφοί του που ανακαλύπτουν τα μακάβρια 
ευρήματα είναι πεπεισμένοι ότι, όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι κι εδώ, η αγριότητα έχει πάρει τη θέση της ανθρωπιάς.
“Είσαι συνολικά περίπου ένα μήνα στη Μυτιλήνη. Θα γυρίσεις;” ρωτάμε. 
“Για να μην τα βλέπουν να γυρίσω; Να μην βλέπουν τα άψυχα, μελανιασμένα παιδιά; Να, 
εδώ θα είμαι να τους τα δείχνω. Θα είμαι εδώ να τους δείχνω τα αποτελέσματα των πράξεών τους”.Tης ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Στις αρχές του χρόνου, ο άφαντος σήμερα ΟΗΕ, που δεν έχει πει μισή κουβέντα για τις ευθύνες της Τουρκίας ή την στάση της Ουγγαρίας και άλλων χωρών, σε σχετική έκθεση που δημοσίευσε θεωρούσε την Ελλάδα σαν "επικίνδυνη χώρα" για τους πρόσφυγες!ΟΗΕ: Επικίνδυνη η Ελλάδα για τους πρόσφυγες
02/02/2015
Λίγα μόλις 24ωρα από τη δημοσίευση της έκθεσης – κόλαφου για την Ελλάδα, που ετοίμασε η Human Rights Watch, η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αποκαλύπτει το φρικτό πρόσωπο της μεταναστευτικής πολιτικής που άφησαν πίσω τους οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
H Υ.Α καλεί εκ νέου τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην επιτρέπουν την επιστροφή στην Ελλάδα προσφύγων, που έχουν περάσει από τη χώρα μας, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν εδώ.
Ουσιαστικά οι εκθέσεις της Human Rights Watch και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ δεν αμφισβητούν απλώς τη στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στους πρόσφυγες αλλά και την ίδια την ύπαρξη κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
Μεταξύ άλλων στην έκθεση της Υ.Α επισημαίνεται ο κίνδυνος αυθαίρετης κράτησης για μήνες, οι ανεπαρκείς συνθήκες υποδοχής, τα ελλείμματα στον εντοπισμό και την παροχή υποστήριξης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, η ξενοφοβία και η ρατσιστική βία.
Ειδική αναφορά γίνεται στις παράνομες, αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων («push-backs») στα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων και ολόκληρων οικογενειών.
Η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση συστηματικά αρνούνταν ότι πραγματοποιούνται «push-backs» παρά τις δεκάδες καταγεγραμμένες καταγγελίες προσφύγων.
Παράλληλα η έκθεση τινάζει στον αέρα την επιχειρηματολογία Σαμαρά για τον φράκτη στον Εβρο επαναλαμβάνοντας ότι όσο μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να εισέλθουν μέσω των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων, αυξάνεται ο αριθμός όσων επιχειρούν να μπουν από θαλάσσια περάσματα.
Να σημειωθεί ότι οι επιζώντες από την τραγωδία στο Φαρμακονήσι, όπου έχασαν τη ζωή τους 8 παιδιά και 3 γυναίκες, κατέθεσαν προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 2, 3 και 13).
Τα θύματα βρήκαν απέναντί τους τη σιωπή του ελληνικού κράτους αλλά και την απάνθρωπη στάση μέσων ενημέρωσης όπως το Mega, που τους κατηγόρησε «ότι παίρνουν τα παιδιά τους και πάνε και πνίγονται» ενώ ετοίμασε εκπομπές που προωθούσαν σχεδόν αποκλειστικά τις θέσεις του Λιμενικού.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έρχεται λίγους μήνες μετά την ταπεινωτική για την Ελλάδα απόφαση του Βελγίου να χορηγήσει άσυλο στον Μαμαντού Μπα, ο οποίος είχε ήδη λάβει καθεστώς ασύλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, οι βελγικές αρχές έκριναν ότι η ζωή του πελάτη τους βρισκόταν σε κίνδυνο από τις συνεχείς επιθέσεις της Χρυσής Αυγής αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Διαβάστε την έκθεση της Υ.Α (εδώ)
Οι «Παρατηρήσεις της Υ.Α. για την τρέχουσα κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα» είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
Τα γραφεία 
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ταγιαπιέρα 12, 115 25 Αθήνα
Τηλ. 210 - 67 26 462/3
fax. 210 - 67 56 800
E-mail: great[at]unhcr.org
Πηγή:http://info-war.gr

Συνεχίζεται