Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Βότανα Ταϋγέτου

Από την οικογένεια Κάτσου στο Νεοχώρι Φαλαισίας.  

 Με το Νίκο γνωριστήκαμε στα φεστιβάλ εναλλακτικής οικονομίας και αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι ο ενθουσιασμός του για τη φύση και τις καλλιέργειες.Τα βότανα και ότι άλλο παράγει είναι εύκολο να βρεθούν με μια απλή αναζήτηση.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Θεσμίζοντας την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλησπέρα φίλοι
Τα προβλήματα με το ιστολόγιο συνεχίζουν με αποτέλεσμα η πρόσβαση να μην είναι εύκολη και η ανάρτηση κειμένων να αποτελεί -σχεδόν- περιπέτεια. Ακόμη, διάφορες "αναβαθμίσεις" της google εξαφάνισαν τη λίστα με τα ιστολόγια που παρακολουθούσαμε και διαβάζαμε,δυσλειτουργία που έχει γενικό χαρακτήρα όπως  φαίνεται από παράπονα κι άλλων ιστολόγων στις σχετικές πλατφόρμες βοήθειας. Σε αναμονή λύσης των όσων συμβαίνουν, σήμερα αναδημοσιεύουμε τις παρατηρήσεις του Αντώνη Μπρούμα(*) από τη Βαβυλωνία σχετικά με τα κενά του νέου νόμου για την Κοινωνική Οικονομία.
Ο νέος νόμος 4430/2016  (κλικ)ισχύει από 1/11/2016.
Η εικόνα δική μας-έχει και συνέχεια

Στις 14 Ιουλίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ). Ρητός σκοπός του σ/ν είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους φορείς της ΚΑΟ. Το συγκεκριμένο σ/ν αποτελεί μέρος του «παράλληλου προγράμματος» της κυβέρνησης και διακηρυγμένο πυλώνα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την εποχή του πολύπαθου «προγράμματος της Θεσσαλονίκης». Είχε προηγηθεί ο Ν. 4019/2011 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο είχαν τεθεί οι βάσεις της εγχώριας κρατικής ρύθμισης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

Το υπό διαβούλευση σ/ν της κυβέρνησης κάνει ορισμένα δειλά βήματα μπροστά σε σχέση με τον υφιστάμενο Κοινωνική  οικονομία- Θεωρία, Αλληλέγγυα οικονομία, Εργασιακά Θέματα, . Ταυτόχρονα όμως προωθεί επιμέρους σκοπούς ξένους προς τα συμφέροντα της ΚΑΟ, που αυξάνουν τις εξαρτήσεις από το κράτος και παγιώνουν την παραπληρωματικότητα της ΚΑΟ σε σχέση με την αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το σ/ν εισάγει κατάλληλα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των φορέων της ΚΑΟ, όπως την απόλυτη ισότητα στη λήψη των αποφάσεων, τη δίκαιη κατανομή των αμοιβών και την περιορισμένη διανομή του πλεονάσματος της παραγωγής.

Ωστόσο, δεν βαθαίνει την δημοκρατία και τον δημοκρατικό έλεγχο στο εσωτερικό των φορέων της ΚΑΟ σε σχέση με τον Ν. 4019/2011. Τέτοιο βάθεμα θα ήταν δυνατό με την πρόβλεψη της δυνατότητας για την ύπαρξη θεσμών ανακλητότητας, μομφής και εναλλαξιμότητας στα όργανα της διοίκησης, για την ανάκληση αποφάσεων της διοίκησης από τη Γενική Συνέλευση, για τη συχνότερη από δύο έτη εναλλαγή προσώπων στη διοίκηση, για την οικονομική και διοικητική διαφάνεια καθώς και για συγκεκριμένα δικαιώματα της μειοψηφίας των συνεταίρων. Το πιο σημαντικό, επιτρέπει κόντρα στις καλύτερες παραδόσεις του συνεταιριστικού κινήματος, όπως άλλωστε και ο Ν. 4019/2011, την πρόσληψη από φορείς ΚΑΟ εργαζομένων, μη-μελών του συνεταιρισμού και επομένως διαιωνίζει τον εύλογο φόβο νόθευσης της δημοκρατίας του θεσμού και χρήσης του ως οχήματος εμπορευματικοποίησης της εργασίας και δολώματος για την ιδιωτικοποίηση κρατικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, το σ/ν δεν προβαίνει σε ποσοτικοποίηση της δίκαιης κατανομής των αμοιβών με κίνδυνο η πρόβλεψη αυτή να αποτελέσει απλό ευχολόγιο. Τέτοια ποσοτικοποίηση θα ήταν η απαγόρευση σε φορείς της ΚΑΟ μίας διαφοράς ανώτατων/κατώτατων απολαβών οποιουδήποτε είδους, η οποία θα ξεπερνούσε τους τρείς βασικούς μισθούς. Τέλος, το σ/ν δεν απαγορεύει την διανομή του πλεονάσματος, ακολουθώντας έτσι την συντηρητική λογική μέσα στο συνεταιριστικό κίνημα ότι οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί είναι και εξατομικευμένοι ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού. Μία εναλλακτική ριζοσπαστική λογική δεν λογίζει τους συνεταιριστές ως μικρο-ιδιοκτήτες αλλά ως συνεταιρισμένους παραγωγούς για το γενικότερο κοινωνικό όφελος. Η μη διανομή του πλεονάσματος συγκροτεί τον συνεταιρισμό με όρους κοινής, όχι ατομικής ή κρατικής, ιδιοκτησίας και σωρεύει το πλεόνασμα ως αναγκαίο παραγωγικό κεφάλαιο για την διαρκή επιδίωξη της κοινωνικής ωφέλειας.

Εντούτοις, το σ/ν κατατρύχεται από σοβαρά προβλήματα ως προς την γενική του κατεύθυνση. Έτσι, ναι μεν διευρύνει το παραγωγικό πεδίο της ΚΑΟ σε σχέση με τον Ν. 4019/2011, εισάγοντας τις πρόσθετες δυνατότητες παραγωγικής δραστηριότητας στους τομείς της συλλογικής ωφέλειας των συνεταιρισμένων εργαζομένων, των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, της κοινωνικής καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν καταδικάζει την ΚΑΟ στα οριοθετημένα αυτά πεδία παραγωγικής δραστηριότητας και, συνεπώς, σε σχέση παραπληρωματικότητας με την ιδιωτική οικονομία της αγοράς, που απλώνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής αναπαραγωγής. Το πιο σημαντικό, αποκλείει την γενικευμένη επέκταση της ΚΑΟ στη βασισμένη στα κοινά παραγωγή. Αποθαρρύνει έτσι τη σύμπραξη των κοινοτήτων των κοινών με τους φορείς της ΚΑΟ και την ενίσχυση αμφότερων των δύο αυτών μορφών κοινωνικής παραγωγής. Μία σύμπραξη, που μπορεί να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, αν οι φορείς της ΚΑΟ αναπτύσσονται στα πεδία οριοθέτησης των κοινοτήτων των κοινών, όπου είναι αναγκαία η ένταση εργασίας και όπου η κυριαρχία του αγοραίου συστήματος ροής αξίας πάνω στη σφαίρα των κοινών καθιστά δυσχερή την ανάπτυξη οικονομιών δώρου.

Επιπλέον, όπως έχει δείξει η εμπειρία της Βενεζουέλας, οι πιο επιτυχημένες συνεταιριστικές μορφές του 21ου αιώνα είναι οι κοινοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται τοπικούς πόρους και ανάγκες και όπου συμμετέχει και η τοπική κοινωνία. Τέτοιοι συνεταιρισμοί αντλούν την δύναμή τους από το ρίζωμα στην τοπική κοινότητα και από την ενδυνάμωση ενός κοινοτικού συνταγματισμού, που καταργεί στην πράξη τους ψευδεπίγραφους διαχωρισμούς μεταξύ πολιτικής και οικονομίας του αστικού τρόπου σκέψης. Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να βρει την αντανάκλασή της στον νόμο μέσα από την πρόβλεψη μίας νέας μορφής κοινοτικού συνεταιρισμού για την παραγωγή κοινοτικών προϊόντων/υπηρεσιών γενικότερου ενδιαφέροντος με την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και με δυνατότητα παραχώρησης χρήσης τοπικών πόρων από το κράτος υπό όρους βιωσιμότητας.

Εν γένει, από το σ/ν λείπει η πνοή μιας γενικής κατεύθυνσης για τη σύσταση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, ενός τομέα που οριοθετείται από τον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας της αγοράς. Αντίθετα, διαπνεέται από τη λογική, που επικρατεί και στην ΕΕ, με βάση την οποία ΚΑΟ και ιδιωτική οικονομία ταυτίζονται με την ΚΑΟ να συνιστά στην ουσία κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας της αγοράς. Η ταύτιση ΚΑΟ και κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, που προβλέπεται σε πολλά σημεία του σ/ν, όπως και στον υφιστάμενο Ν. 4019/2011, αποτελεί άδικη εξίσωση της μεταχείρισης άνισων καταστάσεων.
 Στηρίζεται δηλαδή στη λανθασμένη αντίληψη ότι οι φορείς της ΚΑΟ παράγουν και διανέμουν μόνο εμπορεύματα και κεφάλαιο και όχι εναλλακτικές αξίες αλληλεγγύης, συνεργασίας, μοιράσματος, συλλογικότητας, που είναι εξίσου ή και περισσότερο κοινωνικά ωφέλιμες, εντούτοις όμως «αόρατες» για το κυρίαρχο σύστημα ροής αξίας.
 Και στην εξίσου λανθασμένη αντίληψη πως οι φορείς ΚΑΟ μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην αγορά. 
Εκτός των ρυθμιστικών αδικιών της τυπικής ισότητας ουσιαστικά άνισων καταστάσεων μία προσέγγιση ομαδοποίησης της ΚΑΟ με την ιδιωτική οικονομία της αγοράς έχει την πρόσθετη επίπτωση ότι συμπεριλαμβάνει την ΚΑΟ στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων, του βασικού οχήματος της ΕΕ για την εμπορευματικοποίηση τομέων της παραγωγής, και επί της ουσίας απαγορεύει την ευνοϊκή ρύθμιση των φορέων ΚΑΟ έναντι των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. 

Έτσι, τέτοιου τύπου ιδεολογικές συλλήψεις γύρω από τη ρύθμιση της ΚΑΟ καταδικάζουν μέσω της κρατικής επιβολής την τελευταία σε παραπληρωματικό μαξιλαράκι απορρόφησης των αρνητικών εξωτερικοτήτων της ιδιωτικής οικονομίας της αγοράς. Και πάντως σαμποτάρουν τον εκπεφρασμένο σκοπό του σ/ν για τη δημιουργία ενός «ευνοϊκού περιβάλλοντος» για τους φορείς της ΚΑΟ.

Τέλος, το σ/ν επιβαρύνει σημαντικά τα διαχειριστικά κόστη για τη σύσταση και λειτουργία των φορέων ΚΑΟ την ίδια στιγμή που με αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών η σύσταση και λειτουργία των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων έχει υπεραπλουστευτεί. Υπάγοντας δε στο ΓΕΜΗ τις ΚΟΙΝΣΕΠ τους επιβάλλει ένα πρόσθετο ετήσιο κόστος της τάξης των περίπου 150€. 
Αυτό όμως που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το εγχείρημα της ΚΑΟ στην Ελλάδα είναι η απονομή στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας εξουσιών ελέγχου της σκοπιμότητας των δραστηριοτήτων των φορέων ΚΑΟ. Με τις σχετικές διατάξεις του σ/ν το μητρώο κοινωνικής οικονομίας αποκτά τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για το αν η καθημερινή δραστηριότητα των φορέων ΚΑΟ καλύπτει τους όρους υπαγωγής σε αόριστες νομικές έννοιες, όπως η κοινωνική ωφέλεια, η κοινωνική καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στην πράξη ο έλεγχος σκοπιμότητας του μητρώου πάνω στους φορείς ΚΑΟ αυξάνει σε επικίνδυνο βαθμό την εξάρτηση από τη βούληση του κράτους, ενώ καθιστά τους φορείς ΚΑΟ έρμαια στις εκάστοτε δυνάμεις που επικρατούν στην κρατική γραφειοκρατία. Τέτοιος βαθμός εξάρτησης και ελέγχου σκοπιμότητας δεν υφίσταται για καμία άλλη νομική μορφή, κερδοσκοπική ή μη, και δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για τους ανθρώπους που επιθυμούν να βιοποριστούν ή ήδη βιοπορίζονται μέσα από δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

ΥΓ.Με τον Αντώνη έχουμε βρεθεί σε πολλές συνελεύσεις για τα ζητήματα της Κοινωνικής Οικονομίας συντομ[ΚΑΟ]και η κριτική του στον νέο νόμο μας εκφράζει.
Σχετικά κείμενα
Φάτε ΦΕΚ-είναι νόστιμα...
κάλεσμα για την αλληλέγγυα, κοινωνική και συνεργατική οικονομία
Προβλήματα με την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας

(*)Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας, ανεξάρτητος ερευνητής και ακτιβιστής των ψηφιακών δικαιωμάτων. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακά διπλώματα στη φιλοσοφία του δικαίου (Πανεπιστήμιου Αθηνών) καθώς και στο δίκαιο πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Strathclyde, UK). Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει επίσης συνεισφέρει επιμέρους κεφάλαιο σε σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα στον υπό έκδοση συλλογικό τόμο "Handbook of Media Law and Policy" του διεθνούς εκδοτικού οίκου "Routledge". Τα βασικά του πεδία ενδιαφέροντος, έρευνας και συγγραφής επικεντρώνονται γύρω από τη διάδραση του δικαίου, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. 
Ο Αντώνης ασκεί σήμερα ενεργή δικηγορία με έμφαση στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και είναι αρχισυντάκτης του ιστοτόπου νομικού ενδιαφέροντος www.lawandtech.eu 

Πηγή:http://contributors.hackademy.gr/2012/07/blog-post_13.html

συνεχίζεται

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Συννέφιασε ο Παρνασσός


Ας ξεκινήσουμε με μια άγνωστη σχεδόν ηχογράφηση ενός τραγουδιού που ταιριάζει καλά στην σημερινή ημέρα. Απολαύστε το.Στίχοι- Μουσική:  Παραδοσιακό  Περιοχή: Ρούμελη
Συννέφιασε ο Παρνασσός, 
βρέχει στα καμποχώρια, 
και σύ Διαμάντω νύχτωσες, 
που πάς αυτή την ώρα

Πάω γι’ αθάνατο νερό
γι’ αθάνατο βοτάνι
να δώσω της αγάπης μου
ποτέ να μην πεθάνει

Και τώρα ας θυμηθούμε τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο εκτεθειμένοι αυτές τις ημέρες.
Άστεγος στην Πειραιώς χειμώνας 2015
Άστεγος στην Πειραιώς χειμώνας 2015(*)
Κάλεσμα !
Στις αρχές της χρονιάς, 30 Ιανουαρίου του 2016, η ανάρτηση ήταν αφιερωμένη σε μια ιδέα που μπορεί να παρέχει προστασία στους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο.
Ένα μικρό σπίτι επάνω σε ρόδες  κατάλληλο για τις  ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να συνδεθεί σε ένα ποδήλατο ή να ρυμουλκηθεί με το χέρι. (κλικ)
Σκεφτείτε αν μπορείτε να προσφέρετε κάτι αντίστοιχο είτε με εργασία είτε σε υλικά. 
Αν χρειάζεστε  κάποια βοήθεια  αφήστε σχόλιο.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε χρειάστηκε να περπατήσω αρκετά  στις γειτονιές του Πειραιά και τις γύρω συνοικίες αναζητώντας σπίτι για ένα συγγενικό μου πρόσωπο. 
Η εμπειρία ήταν αποκαρδιωτική. Άδεια σπίτια εκατοντάδες σε κάθε γειτονιά,ημιτελείς υπαίθριοι χώροι,πάρκα αφημένα στην τύχη τους, κρατικά ανακαινισμένα κτήρια που ρημάζουν κλειδωμένα , και αντίστοιχα σε κάθε πλατεία και σε κάθε δρόμο αυθαίρετες κατασκευές περιπτέρων,καφενείων ,κ.λ.π. γήπεδα και εκκλησίες παντού..
Άστεγοι στην Ομόνοια...
Οι δε άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, προσπαθούν να "χαθούν" από τα μάτια μας στις γωνιές και τις σκιές αυτής της αδιάφορης πόλης. 
Η εικόνα που ακολουθεί είναι από κάποιο λόφο της Αθήνας,πιθανόν από το 2013. Από τότε  οι άστεγοι έγιναν περισσότεροι, και στον πληθυσμό τους προστέθηκαν και πολλοί πρόσφυγες.


Για τους άστεγους και τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουμε αναφερθεί  σε πολλές αναρτήσεις, καθώς και σε λύσεις που πρότειναν είτε δίκτυα αλληλεγγύης είτε ιστολόγια. 
Ας κάνουμε εδώ μια ανακεφαλαίωση.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 γράφαμε:(κλικ) για την ανύπαρκτη Κοινωνική Πρόνοια για όσους την έχουν ανάγκη,για τις ΜΚΟ που λυμαίνονται εκτός από τα χρήματα του ΕΣΠΑ και τις εργασιακές θέσεις τις οποίες διαχειρίζονται με αδιαφανείς διαδικασίες. 
Κάθε Δήμος της χώρας έχει τo  δικό του Δίκτυo Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης,με τα στελέχη του και τα κονδύλια του από το ΕΣΠΑ, ΕΚΤ,κ.λπ.,και όποιος ισχυρίζεται ότι δεν αρκούν, το λέει είτε γιατί δεν έχει ασχοληθεί για να μάθει, είτε εκ του πονηρού.(κλικ)

Εικόνα(1) από https://twitter.com/skoukios?lang=el
Ακόμη, για όποιον έχει απορίες γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω και δεν πηγαίνουν να εκμεταλλευτούν τις παροχές από τις δομές "φιλοξενίας",προσπαθήσαμε παλιότερα να περιγράψουμε κάποιους από τους κύριους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό,στο κείμενο σχετικά με τον νόμο για τις :  "Προδιαγραφές Κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας".(κλικ)
Εικόνα(2) από https://twitter.com/skoukios?lang=el
Το 2012 έχουν ήδη αρχίσει να διοργανώνονται ημερίδες και συνέδρια για την αντιμετώπιση της κρίσης και οι ερμηνείες για την στόχευση αυτών των κινήσεων είναι πολλές. Σίγουρα δεν διακατέχονται όλες από ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια.
Παρ'όλα αυτά ,είναι υποχρεωμένοι -πονηροί και αθώοι-να περιγράψουν το πρόβλημα όπως έχει. 
Ας θυμηθούμε τις διαπιστώσεις τους
Δείτε  video του συνεδρίου της ΚΕΔΕ «Κοινωνία σε κρίση – Αυτοδιοίκηση σε δράση» 

και το Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΚΕΔΕ (28 Νοεμβρίου  2013)
Το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους τυπικούς και άτυπους φορείς της κοινωνίας πολιτών στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης και οι νέοι περιορισμοί της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη την περίοδο 2010-2013
Ευρήματα πιλοτικής εμπειρικής έρευνας και προτάσεις πολιτικής (κλικ)

3,9 εκατ. Ελληνες στο όριο της φτώχειας το 2013, σύμφωνα με τη Eurostat(κλικ)


ΛΕΦΤΑ υπάρχουν αλλά όχι
για την φτώχεια και τους άστεγους ή όσους  έχουν ανάγκη, μόνο για τις ΜΚΟ που λυμαίνονται εκτός από τα χρήματα του ΕΣΠΑ και τις εργασιακές θέσεις ,τις οποίες διαχειρίζονται με αδιαφανείς διαδικασίες.  Το τρομακτικό σε αυτές τις ιστορίες δεν είναι η ίδια η αστεγία,αλλά η έλλειψη ενημέρωσης όσων την έχουν απόλυτη ανάγκη την στιγμή μάλιστα που τρέχουν προγράμματα από το κράτος που θα μπορούσαν να τους ωφελήσουν. Και όχι μόνο αυτό.Εκατοντάδες αλληλέγγυες δομές διασκορπισμένες σε όλο το λεκανοπέδιο και σε άλλες μεγάλες πόλεις δεν έχουν ακόμη καταφέρει να βρουν έναν πρακτικό τρόπο εσωτερικής δικτύωσης ώστε να μπορέσει να ωφεληθεί κάθε πολίτης που έχει πρόβλημα. 
Ας δούμε τώρα μερικές πρακτικές προτάσεις.
Εικόνα από: Γιάννης Μπεχράκης
Στρατηγικές επιβίωσης 


Το oysia.blogspot κάνει  πρόταση για: ΣΠΙΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά. Να μην αφήσουμε 
.. κανέναν χωρίς σπίτι, τροφή, ρεύμα, νερό και θέρμανση.
Φυτέψτε τα πάντα!!!
Ο "τρελός του χωριού" έκανε μια πρόταση στο ιστολόγιό του, με αφορμή την άγρια φορολόγηση και της αγροτικής γης. (κλικ)
Η ιδέα έγινε   σελίδα που ονομάζεται "Σπόρος, είμαι και φαίνομαι" και ο σύνδεσμος είναι:https://www.facebook.com/eimaisporos


Περιμένουμε  τις δικές σας ιδέες και προτάσεις 

(*)στον ίδιο δρόμο λίγες πόρτες  πιο κάτω βρίσκεται δομή φιλοξενίας αστέγων!!!!

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Από ψέμα σε ψέμα για το γιαούρτι

γιαούρτι,
Εικόνα από https://en.wikipedia.org/wiki/Strained_yogurt
Αναδημοσίευση 
Προκειμένου να διασκεδάσει τις άσχημες εντυπώσεις  που δημιουργήθηκαν σε βάρος του από τις αποκαλύψεις μας και από τα Δελτία Τύπου της ΠΟΓΕΔΥ για την πολιτική του για το γιαούρτι, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου έδωσε στη δημοσιότητα μια επιλεκτική περίληψη της απάντησης που του έστειλε ο Επίτροπος Υγείας Andriukaitis, συνοδευόμενη από μια δική του πανηγυρική δήλωση στην ΕΡΤ. «Υπάρχει μια θετική εξέλιξη σχετικά με τη διασφάλιση, ότι δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος “ελληνικό γιαούρτι“ από εταιρίες άλλων χωρών», ισχυρίζεται ο υπουργός, επιστρατεύοντας και πάλι το ψέμα.

Θυμίζουμε, καταρχάς, εν συντομία, τι αποκαλύψαμε.

 Με την ΚΥΑ για το γιαούρτι,(κλικ) που υπογράφεται από τους αναπληρωτές υπουργούς Μπόλαρη και Αλεξιάδη, νομιμοποιείται η παρασκευή γιαουρτιού με μαζική χρήση εβαπορέ γάλακτος και πρωτεΐνης γάλακτος.
 Χρησιμοποιούμε το ρήμα «νομιμοποιείται», γιατί ενώ η χρήση εβαπορέ γάλακτος και πρωτεΐνης γάλακτος απαγορευόταν από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), όλες οι κυβερνήσεις από το 2009 επιτρέπουν στις γαλακτοβιομηχανίες να τα χρησιμοποιούν στη ζούλα. Μάλιστα, εβαπορέ γάλα χρησιμοποιείται όχι μόνο στο γιαούρτι, αλλά και στη φέτα και σε όλα τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 Με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 της ΚΥΑ των Μπόλαρη-Αλεξιάδη, σε ό,τι αφορά το γιαούρτι φεύγουμε από την παρασκευή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης  Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) και πάμε στον τρόπο παρασκευής.

 Σύμφωνα με την πρόταση της Ελλάδας για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος, που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γάλα και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες της ΕΕ, στις χώρες ΕΖΕΣ και στην Τουρκία, μπορεί να πωλούνται παντού -και στην Ελλάδα-χωρίς να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης του γάλακτος.

 Από τη στιγμή που στην Ελλάδα επιτρέπεται η μαζική χρήση εβαπορέ γάλακτος στην παρασκευή όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν έχει καμία πρακτική αξία η αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

Οι αποκαλύψεις μας αυτές στρίμωξαν άγρια την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον υπουργό Αποστόλου και τον αναπληρωτή υπουργό Μπόλαρη. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου κυκλοφορούσε η άποψη ότι το σύστημα έπαθε ταράκουλο, ότι φούντωσε η σύγκρουση του Αποστόλου με τον Μπόλαρη και ότι η υπόθεση έφτασε μέχρι το Μαξίμου. Κι ενώ ο υπουργός αποφεύγει να απαντήσει και στα δικά μας δημοσιεύματα και στην ΠΟΓΕΔΥ και στον πρόεδρό της Ν. Κακαβά, δίνει στις 27 του Σεπτέμβρη στη δημοσιότητα τη «ρετουσαρισμένη» απάντηση του Επίτροπου Υγείας και κάνει την πανηγυρτζίδικη δήλωση στην ΕΡΤ.

Αλήθεια, γιατί ο Β. Αποστόλου δεν έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρη την επιστολή Andriukaitis, αλλά έκανε τη σχετική… κοπτοραπτική, προκειμένου να στηρίξει τον πανηγυρικό ισχυρισμό του ότι «υπάρχει μια θετική εξέλιξη»; Θα του αφήσουμε λίγο χρόνο να σκεφτεί πιο ψύχραιμα και να δώσει στη δημοσιότητα ολόκληρη την επιστολή. Αν δεν το κάνει, θα τη δημοσιεύσουμε εμείς. Την έχουμε, τη μεταφράσαμε και προς το παρόν θα περιοριστούμε σε μερικές επισημάνσεις.

Ο Β. Αποστόλου ισχυρίζεται ότι εξέφρασε στον Επίτροπο Υγείας τη διαφωνία του για τη χρήση από την Τσεχία του όρου «ελληνικό γιαούρτι». Λέει ψέματα. Στην απαντητική επιστολή του, ο Επίτροπος Υγείας απαντά χαρακτηριστικά στον Αποστόλου: «Στην επιστολή σας εκφράζετε σοβαρές αντιρρήσεις για τη χρήση και των δύο ονομασιών “ελληνικό γιαούρτι“ και “γιαούρτι ελληνικού τύπου“, όπως προβλέπονται στο σχέδιο νόμου της Τσεχίας». 
Σε τι συνίσταται το… ψεματάκι του Αποστόλου; 
Ενώ στην επιστολή που έστειλε τον Ιούλη εξέφραζε αντίρρηση όχι μόνο για την ονομασία «greek yogurt», αλλά και για την ονομασία «Greek-style yoghurt», όπως επιβεβαιώνει και ο Επίτροπος στην απαντητική του αποστολή, τώρα εμφανίζεται (ο Αποστόλου) να έχει εκφράσει διαφωνία μόνο για τον όρο «greek yogurt». Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί μόνον αυτό δέχονται οι Κομισάριοι.

Απαντά ο Επίτροπος Υγείας (εξ ονόματος και του Επιτρόπου Γεωργίας, όπως σημειώνει: «Αναφορικά με άλλες ονομασίες, όπως “γιαούρτι ελληνικού τύπου“ ή “γιαούρτι ελληνικού στιλ“ ή “γιαούρτι ελληνικής συνταγής“, η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές»!

Τι σημαίνει αυτό; Οτι στην Τσεχία (και όχι μόνο) θα κυκλοφορεί γιαούρτι που δε θα ονομάζεται «ελληνικό γιαούρτι», αλλά γιαούρτι «ελληνικού τύπου / στιλ / συνταγής». Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αρκούν οι λέξεις «Greek» και «Yogurt» σε μια ετικέτα (η τρίτη λέξη, type ή style ή recipient, θα είναι επεξηγηματική και θα γράφεται προφανώς με μικρότερα γράμματα, ενδεχομένως και με διαφορετική γραμματοσειρά), για να πουν στον τσέχο καταναλωτή το ίδιο που θα έλεγε ένα σκέτο (χωρίς την τρίτη, επεξηγηματική λέξη) «Greek Yogurt». Στην πράξη δε θα παίζει κανένα ρόλο το αν το γιαούρτι θα χαρακτηρίζεται «ελληνικό» ή «ελληνικού τύπου». Αλλωστε, το πιο γνωστό στην Ευρώπη «ελληνικό γιαούρτι» (της ΦΑΓΕ) θα παράγεται πλέον στο Λουξεμβούργο και από εκεί θα εισάγεται και στην Ελλάδα.

Επειδή, λοιπόν, η Κομισιόν θα δεχτεί κάποια ή όλες αυτές τις «εναλλακτικές» ονομασίες που θέλει να χρησιμοποιήσει η Τσεχία και αυτό είναι δεδομένο και για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που γνωρίζει πολύ καλά ότι θα καταφερθεί ένα μεγάλο χτύπημα στο ελληνικό γιαούρτι, προχώρησε σε… αυτολογοκρισία, κόβοντας το ένα από τα δύο αιτήματα που έστειλε τον Ιούλη στην Κομισιόν, για να δείξει ότι τάχα κατέκτησε μια… μεγάλη εθνική νίκη (κούνια που σε κούναγε, Βαγγέλη).

Οταν η ΚΥΑ των Μπόλαρη-Αλεξιάδη για το γιαούρτι νομιμοποιεί τη χρήση εβαπορέ γάλακτος στην Παρασκευή γιαουρτιού, αυτόματα υποβιβάζει τον όρο «ελληνικό γιαούρτι» σε τρόπο παρασκευής. Οπως γράφει και ο Επίτροπος Andriukaitis στην απαντητική επιστολή του, οι ονομασίες «γιαούρτι ελληνικού τύπου / στυλ / συνταγής», μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Κομισιόν, «προκειμένου να δείχνουν ότι τα γιαούρτια έχουν παχιά και κρεμώδη υφή, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου παρασσκευής τους».

Eξαρχής, λοιπόν, μετά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ για το γιαούρτι, ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε κανένα επιχείρημα για να πειστούν οι Κομισάριοι να δεχτούν τους ελληνικούς ισχυρισμούς και να απαγορεύσουν στους Τσέχους να χρησιμοποιούν τις λέξεις «ελληνικό γιαούρτι» με κάποια επεξήγηση (τρόπος ή στιλ ή συνταγή). Γι’ αυτό ο Αποστόλου κατέφυγε στο ρετουσάρισμα της απάντησης του Επιτρόπου Υγείας, έτσι που να μπορέσει να μιλήσει για «θετική εξέλιξη» και να ισχυριστεί ψευδώς ότι θα πιέσει την Κομισιόν να μην κάνει δεκτό το σχέδιο νόμου της Τσεχίας.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Β. Αποστόλου καταφεύγει στο ψέμα προκειμένου να καλύψει τις ευθύνες – και τις δικές του και συνολικά της συγκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων. Θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.

Στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες  ΚΑΜΑ (Μποτσουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη και Νότια Αφρική), όπως και παλαιότερα στη συμφωνία  με τον Καναδά, η ελληνική φέτα παύει πλέον να θεωρείται προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης) στις χώρες αυτές. 
Σε άρθρο μας με τίτλο «Οι Τσιπροκαμμένοι έβαλαν πλάτη για το “θάψιμο“ της φέτας», που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιούνη, αποδείξαμε με στοιχεία ότι ναι μεν η συμφωνία ερχόταν από παλιά (από το 2006), όμως για λόγους που δεν γνωρίζουμε αυτή δεν «περπάτησε» και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν. 

Την κύρια ευθύνη φέρει η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων. Αναγκαστήκαμε να μπούμε σ’ αυτή τη συζήτηση γιατί άναψε σκυλοκαυγάς ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ για το ποιος φταίει, ενώ ευθύνη έφεραν και οι δύο κυβερνήσεις, γιατί και οι δύο είχαν συμφωνήσει στα ευρωπαϊκά όργανα. 
Ο Αποστόλου συχνά-πυκνά εκείνη την περίοδο ισχυριζόταν ψευδώς, ότι η συμφωνία με τις χώρες ΚΑΜΑ (1)είχε ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη του 2014 (άρα έφταιγε η συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων), ενώ γνώριζε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και ότι ο Σταθάκης που εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπιζε το πρόβλημα πολύ χαλαρά. Η συμφωνία αυτή πέρασε από το Συμβούλιο Υπουργών και ο Σταθάκης δεν έθεσε veto.

Ελεγε ο Αποστόλου στις 30 Μάη του 2016: «Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τις μέγιστες  δυνατές  διασφαλίσεις για μια συμφωνία που δυστυχώς είχε ήδη ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβρη του 2014». Ο ίδιος άνθρωπος, στις 27 Σεπτέμβρη (δηλαδή τέσσερις μήνες μετά) έλεγε σε μια πανηγυρτζίδικη δήλωσή του για τη συμφωνία με τις  χώρες ΚΑΜΑ: «Η μάχη από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, ήταν πάρα πολύ  σκληρή ειδικά για την συμφωνία με την Νότια Αφρική που ήταν η πρώτη που αντιμετωπίσαμε». Είναι αδίστακτος, λοιπόν, στο να λέει τα πιο χοντροκομμένα ψέματα, όπως και ο αρχηγός του ο Τσίπρας.

Ψέματα λένε ακόμα και για τη συμφωνία CETA με τον Καναδά για την φέτα, ισχυριζόμενοι ότι την επόμενη πενταετία, μετά από εξέταση από την Κομισιόν, η ελληνική φέτα θα αποκατασταθεί, ως προϊόν ΠΓΕ. Εμείς δεν έχουμε παρά να επαναλάβουμε αυτά που γράφαμε στις 18 Ιούνη:

Είναι σαφές, λοιπόν, τι μέλλον επιδιώκεται σε προϊόντα όπως η φέτα. Το ευρωπαϊκό μεγάλο κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα ως ανταλλάγματα στις χώρες ΑΚΕ, προκειμένου αυτές να ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους στη διείσδυσή του. Αν πρέπει να σχολιαστεί κάτι, είναι η αναισχυντία του Β. Αποστόλου, που προσπαθεί να παραμυθιάσει τους έλληνες κτηνοτρόφους, ότι τάχα… απέσπασε δέσμευση από την Κομισιόν για αποκατάσταση της ελληνικής φέτας την επόμενη πενταετία! Αλλαγές θα γίνουν την επόμενη πενταετία. Μόνο που αυτές δε θα αφορούν την αποκατάσταση της φέτας, αλλά το ξωπέταγμα και άλλων τυριών ΠΟΠ, ειδικά μετά τη νομιμοποίηση της μαζικής χρήσης εβαπορέ γάλακτος  στην παραγωγή όλης της γκάμας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΠΗΓΗ: ΚΟΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ

(1)Χώρες ΚΑΜΑ [Μεσημβρινής Αφρικής]
Περισσότερα για τη συμφωνία εδώ:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2154_el.htm

Οι συμφωνίες ΑΚΕ-ΕΕ


Δείτε κι αυτά
http://www.dairyreporter.com/Processing-Packaging/Greek-yogurt-waste-acid-whey-a-concern-for-USDA-Jones-Laffin

Whey Too Much: Greek Yogurt’s Dark Side

http://modernfarmer.com/2013/05/whey-too-much-greek-yogurts-dark-side/

Have a Greek Yogurt, Hire a Syrian Refugee
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-03/have-a-greek-yogurt-hire-a-syrian-refugee