Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Το Αλληλέγγυο Σύμπαν
Οι απαντήσεις  Μάνου Δανέζη σχετικά με τις αβεβαιότητες και τα ερωτήματα που γεννά η νέα κοινωνική διαμόρφωση και που μπορεί να βασανίζουν πολλούς από εμάς.
Μια εκπομπή από το 2013.


Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Η εκδήλωση για τους συνεταιρισμούς και την Κοινωνική Οικονομία

Γεια σας φίλοι
Δείτε αποσπάσματα από την εκδήλωση με θέμα το συνεργατισμό που έγινε στις 23 Οκτωβρίου 2016, στο χώρο του συνεταιρισμού "Συν+πραξις Μεσογαίας" .
Στο πάνελ ήταν από τη ΒΙΟΜΕ ο Κώστας Χαριτάκης, από το Ροκάνι ο Στράτος Χατζηγιαννάκης και από τον Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό Αθηνών ο Θοδωρής Παντελάδης. 
Το συντονισμό έκανε ο Σταμάτης Αρναούτης, μέλος του συνεταιρισμού που διοργάνωσε την εκδήλωση.


Α' μέρος


Β' μέροςΓ' μέρος


Το σχετικό κάλεσμα είχε δημοσιευθεί στις  21 Οκτωβρίου 2016 εδώ:Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Οι νέες Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους

Μιας και το θέμα των ημερών ήταν οι αντίξοες  καιρικές συνθήκες για στεγασμένους και αστέγους ας δούμε λίγο τι αναφέρουν οι νέες κυβερνητικές αποφάσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/Αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457//ΚΥΑ Δ23/οικ.19061−1457 ΦΕΚ 1336/τ.Β 
Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους
Αρ. Φύλλου 1336

12 Μαΐου 2016[αποσπάσματα]
Μεταξύ άλλων σημείων που προηγούνται,αναφέρει:
 19.  Αρμόδια την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου 
20. Το υπ’ αριθμ. 100466/2012 έγγραφο της Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας «Θέσπιση Υγειονομικών όρων λειτουργίας για την έκδοση Κ.Υ.Α. λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων και Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων»
22. Την ανάγκη λειτουργίας δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους με σκοπό την υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.
23. Την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προδιαγραφών λειτουργίας των ανωτέρω δομών.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Ορίζονται οι «Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» ως ακολούθως:
Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Υπνωτήρια
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.
Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Υποστηριζόμενα διαμερίσματα
Τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» είναι δομές αυτόνομης διαβίωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ακίνητα που μισθώνονται, παραχωρούνται ή ανήκουν στον Φορέα Λειτουργίας. Στα άτομα που διαμένουν σε Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα παρέχονται παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης όπως, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή,συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας,πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
12/4/2012 Νίκαια

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους»είναι η κάλυψη βασικών αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία και την κοινωνική ένταξη των αστέγων όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 29 του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Φορείς Λειτουργίας
Φορείς Λειτουργίας των «Δομών Παροχής Υπηρεσιώνσε Αστέγους» μπορούν να είναι:

 1. ΟΤΑ Α΄ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
 2.  ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
 3. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998(ΦΕΚ 236/1988 τ.Α΄) ,ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του νόμου Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013/τ.Α΄).

Άρθρο 4
Οργάνωση και Λειτουργία
Άρθρο 5
«Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στους ωφελούμενους των «Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 •  ημερήσια παραμονή σε ασφαλή και κατάλληλα θερ?
 • μαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο
 •  ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής
 •  χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους
 •  παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
 •  παροχή ροφήματος ή και μικρογεύματος
 •  φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο
 •  βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
 • συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου για τη διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους
 • διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται

2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας

 • Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
 •  Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
 •  Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.

3. Δυναμικότητα
Η συνολική δυναμικότητα του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» θα καθορίζεται από τον Φορέα Λειτουργίας,ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ώρες λειτουργίας, τον εξοπλισμό και τη χωρητικότητα της Δομής.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της Δομής κατ' ελάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
4. Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» λειτουργούν από τρεις έως επτά ημέρες την εβδομάδα με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας, το οποίο κυμαίνεται από τις 7.30 μέχρι
τις 21.00.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αναγκαίο (π.χ λόγω κακών καιρικών συνθηκών) μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας με την άδεια της οικείας δημοτικής αρχής. Η ρύθμιση του ωραρίου του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
5. Στελέχωση
Στο βασικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει ένα «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω ειδικότητες:
α) Επιστημονικό Προσωπικό:

 •  Κοινωνικός Λειτουργός (1/50 ωφελούμενους)
 •  Νοσηλευτής (1/100 ωφελούμενους)

β) Διοικητικό Προσωπικό:

 •  Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος ΠΕ/ΤΕ (1/100 ωφελούμενους)

γ) Υποστηρικτικό προσωπικό:

 •  Υπάλληλος γενικών καθηκόντων
 • Υπάλληλος καθαριότητας

Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης ο Φορέας δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως.
Η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης γίνεται μέσω διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς, καθώς και με τη συνδρομή εθελοντών, υπό τον σχεδιασμό, την κατεύθυνση και εποπτεία του Συντονιστή και του επιστημονικού προσωπικού της Δομής.
6. Εγκαταστάσεις Δομής
Οι εγκαταστάσεις του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από τους εξής χώρους:

 •  χώρος υποδοχής και καθιστικό
 •  γραφεία και χώροι υγιεινής για το προσωπικό
 •  χώρος για διεξαγωγή ατομικών ? ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής
 •  χώρος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας
 •  χώροι υγιεινής (WC/Λουτρό) για τους ωφελούμενους
 •  χώρος πλυντηρίων/στεγνωτηρίων
 •  χώροι αποθήκευσης (για τα παρεχόμενα είδη προσωπικής υγιεινής, τα είδη και τα μέσα καθαρισμού, τα ατομικά ερμάρια με κλειδαριά για τη φύλαξη προσωπικών ειδών ωφελούμενων και εργαζόμενων)

Άρθρο 6
«Υπνωτήρια»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στους ωφελούμενους των «Υπνωτηρίων» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 •  διανυκτέρευση σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο
 •  ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής
 •  χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους
 •  παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
 •  παροχή ενός τουλάχιστον γεύματος (πρωινό/βραδινό). Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό, οι ωφελούμενοι διασυνδέονται με δομές παροχής συσσιτίων
 •  φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο
 •  βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
 •  συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της Δομής για τη διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους
 •  διασύνδεση με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται

2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:

 •  Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στην παρ. 2, άρθρο 1 της παρούσης.
 •  Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
 •  Να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, σύμφωνα με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού(παθολόγου ή γενικού ιατρού),
 •  Να μην έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή της συμπεριφοράς λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής, η οποία κατόπιν εκτίμησης συνεργαζόμενης
 • δημόσιας ψυχιατρικής υπηρεσίας, να καθιστά μηδυνατή την ένταξη τους στη Δομή.
 •  Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα.

3. Δυναμικότητα.
Η συνολική δυναμικότητα κάθε «Υπνωτηρίου» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90 άτομα. Υπέρβαση του αριθμού αυτού μπορεί να γίνεται μόνο σε ημέρες ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.
4. Ημέρες και ώρες λειτουργίας.
Τα «Υπνωτήρια» λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή, τουλάχιστον από τις 21:00 έως και τις 09:00 της επόμενης ημέρας. Το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, δύνανται να
λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Τα «Υπνωτήρια» μπορούν να λειτουργούν και σε όλες τις άλλες ώρες για την κάλυψη οργανωτικών, λειτουργικών αναγκών ή την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού.
Η ρύθμιση του ωραρίου του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Στελέχωση.
Στο βασικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει ένα «Υπνωτήριο» περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω ειδικότητες:
α) Επιστημονικό Προσωπικό:

 •  Κοινωνικός Λειτουργός (1/30 φιλοξενούμενους)
 •  Ψυχολόγος (1/90 φιλοξενούμενους)
 •  Νοσηλευτής (1/90 φιλοξενούμενους)

β) Διοικητικό Προσωπικό:

 •  Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος (1/45 φιλοξενούμενους)

γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό:

 •  Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (1/45 φιλοξενούμενους)
 •  Υπάλληλος Φύλαξης
 •  Υπάλληλος Καθαριότητας

Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης ο Φορέας δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως

Άρθρο 8
«Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι φιλοξενούμενοι των «Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων» έχουν τη δυνατότητα:

 •  να φιλοξενηθούν σε κατάλληλο για τις ανάγκες του ατόμου ή της οικογένειας κατοικία για ορισμένο χρόνο, όπως καθορίζεται κατά περίπτωση από τον αντίστοιχο φορέα ή πρόγραμμα
 •  να λάβουν υλική συνδρομή, όπως κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδησης σίτισης, κάλυψη οικοσκευής κλπ.
 •  να επιδοτηθούν για την κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ
 •  να ωφεληθούν υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή/επαγγελματική συμβουλευτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων, νομική συμβουλευτική, χρηματοοικονομική διαχείριση, υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας, διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες

Για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Ατομικού (ή Οικογενειακού) Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης των φιλοξενούμενων, ο Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» σε τακτά, είτε έκτακτα, χρονικά διαστήματα, και ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, και ενημερώνει τον ατομικό/οικογενειακό τους φάκελο.
2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
- Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης
- Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
- Να μην έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή της συμπεριφοράς λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής, η οποία κατόπιν εκτίμησης συνεργαζόμενης ψυχιατρικής υπηρεσίας, να καθιστά μη δυνατή την ένταξη τους στη Δομή.
- Σε περίπτωση μοναχικών ατόμων: Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα
- Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων:
Να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα,σύμφωνα με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού (παθολόγου ή γενικού ιατρού),
- Σε «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα:
- οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» ή «Υπνωτήρια» ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών «Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων»
- οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
- γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας
- άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν
- οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες,
-έγκυες
Άρθρο 11
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Θεσπίζεται προθεσμία ενός (1) έτους για την προσαρμογή των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» που ήδη λειτουργούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37401/3462 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας» και υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37400/3461 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ημέρας
Αστέγων» Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/11-2-2014).
Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Και ο  Νόμος 4052/12  ,ειδικά οι παρ.8 και 9 του άρθρου 29. [ορισμός αστέγου]

Όλα καλά και επαρκώς χρηματοδοτούμενα.Τότε  γιατί βλέπουμε τόσο κόσμο έξω;
(Κείμενα από το 2016)
Συνεχίζεται


Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Οι περιπέτειες των αστέγων

 Βγάλανε τους άστεγους έξω στο χιόνι!γιατί τελείωσε η βάρδια..
 Η ιστορία έχει ως εξής: 
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο πολίτης, όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να βοηθήσει έναν άστεγο που βρήκε να κοιμάται δίπλα από το σπίτι του. Τηλεφώνησε στον δήμο, προκειμένου να ενημερωθεί ποια κέντρα φιλοξενίας είναι ανοικτά και τον παρέπεμψαν σε αυτό της Πανόρμου. Όταν όμως το ανέφερε στον άστεγο, εκείνος του αποκρίθηκε ότι είχε ήδη πάει και τον είχαν διώξει. Σύμφωνα με την καταγγελία, τηλεφώνησε τρεις ακόμη φορές στον δήμο απ' όπου τον διαβεβαίωσαν ότι όλα «δουλεύουν άψογα».

Κατάφερε να πείσει τον άστεγο και τον συνόδευσε από το Θησείο μέχρι την Πανόρμου, όπου έφτασαν στις 22:30 το βράδυ, όταν ήδη χιόνιζε στο κέντρο της Αθήνας και το ψύχος δριμύ. Ωστόσο, ο υπάλληλος στη Λέσχη Φιλίας τους ενημέρωσε ότι το κέντρο θα έκλεινε μετά από μισή ώρα, γιατί, όπως είπε ο εργαζόμενος που θα έκανε την επόμενη βάρδια αρρώστησε. Στην οργισμένη διαπίστωση του πολίτη ότι «θα διώξετε τον κόσμο μες το χιόνι», ο υπάλληλος αποκρίθηκε: «Ναι, εγώ πρέπει να φύγω». 
Ακολουθεί ο διάλογος 

Χώροι Φιλοξενίας Αστέγων - Η εμπειρία μου απόψε
- Ένας άστεγος κοιμάται έξω στον δρόμο, δίπλα στο σπίτι μου.
- Αρχίζει να χιονίζει στο κέντρο της Αθήνας.
- Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο για τα Κέντρα Φιλοξενίας.
- Μου λένε να πάει στον Χώρο της Πανόρμου.
- Ο άστεγος αρνείται και μου λέει οτι τον διώχνουν.
- Ξαναπαίρνω άλλες 3 φορές για επιβεβαιώση.
- Μου επιβεβαιώνουν οτι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα δουλεύουν άψογα.
- Λέω στον άστεγο “εμπιστεύσουμε, είναι καλά εκεί”.
- Τον σηκώνω μες το κρύο να πάει απο το Θησείο στην Πανόρμου.
- Φτάνουμε 22:30.
- Ο υπάλληλος του Δήμου μου λέει “23:00 θα κλείσουμε”
- Του λέω “Γιατί;”
- “Μόλις πήρε η επόμενη βάρδια και είπε οτι αρρώστησε και δεν θα έρθει”
- “Και τι; Θα διώξετε τον κόσμο μες το χιόνι;;;”
- Μου λέει “Ναι, εγώ πρέπει να φύγω”
- “Καλά δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος στην θέση του;”
- Μου λέει “Που να ξέρω εγώ; Ειμαι απο τις 15:00 εδώ εγώ, κουράστηκα πρέπει να φύγω”
- Βγάλανε τους άστεγους έξω στο χιόνι.

Δείτε το video για το περιστατικό από την σελίδα  του στο Facebook:

Ακολουθούν κάποια από σχόλια των αναγνωστών του news247 απ'όπου και η αναδημοσίευση
romail100 (ρομέϊλ100) 

Απάνθρωπο. Και αν δεν υπήρχε ο ιδιώτης να ενδιαφερθεί για τον άστεγο δεν θα μαθευότανε ποτέ το τι έγινε.
Άρης Κλάρας 

Πάλι καλά που δεν ήταν πιλότος αυτός ο "άνθρωπος"! Φαντάζεστε να τελείωνε το 8ωρό του στον αέρα?
Βαγγέλης 

Όποιος ξαναρωτήσει γιατί βρίζουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, παρακαλώ να διαβάσει το άρθρο ξανά και ξανά
tracha noplagias 

δηλαδη ο γιατρος θα σταματησει την εγχειρηση ,γιατι σχολασε ? μιλαμε για πραγματα τα οποια στην κυριολεξια ,ειναι μεταξυ ζωης και θανατου .Για την υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του πολίτη, διενεργείται έρευνα ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.

(Σχόλιο)Αυτά τα όχι και τόσο ασυνήθιστα φαινόμενα μας κάνουν να αισθανόμαστε ντροπή που έχουμε καταχωρήσει  τις διευθύνσεις κρατικών, εκκλησιαστικών και άλλων δομών.
Η εκμετάλλευση των κονδυλίων κατά το δοκούν συνεχίζεται ανεξέλεγκτη σε όλα τα επίπεδα της υποτιθέμενης "Κοινωνικής Πρόνοιας" και μας φέρνει στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε την αναδημοσίευση ή να τις κατεβάσουμε από το ιστολόγιο. Η  νέα χρονιά για εμάς ήρθε με ένα σωρό ερωτήματα και προβλήματα(η σελίδα είναι μπλοκαρισμένη και απάντηση δεν έχουμε καιρό τώρα).
ΣυνεχίζεταιΠέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Για τη ζωή και το έργο του Κώστα Μπέζου


Το πρώτο κείμενο για  το 2017  είναι αφιέρωμα σε έναν όχι και τόσο γνωστό μουσικό που έφυγε νωρίς απ'τη ζωή(πέθανε στην Κατοχή από φυματίωση  σε ηλικία μόλις 37 χρονών). Μια πραγματικά ακατάτακτη περίπτωση καλλιτέχνη που ξεκίνησε από την Σχολή Καλών Τεχνών κι έγινε ρεμπέτης, μέλος της Μάντρας του Αττίκ, δημιουργός συγκροτήματος με χαβάγιες, αρθρογράφος σε εφημερίδες, σκιτσογράφος και ηθοποιός!.

Μεταξύ του 1930 και του 1931 ο Κώστας Μπέζος σε ηλικία 25 ετών έγραψε και ηχογράφησε 12 ρεμπέτικα κομμάτια με τα ψευδώνυμα Α. Κωστής και Κ. Κωστής. Μέχρι και σήμερα αυτά τα κομμάτια παραμένουν οι πιο αινιγματικές ηχογραφήσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ακούστε:

 Για δεκαετίες το όνομα του δεν είχε συνδεθεί με αυτές τις ηχογραφήσεις. Χρειάστηκαν περίπου 50 χρόνια για να γίνει η ταυτοποίηση έπειτα  από μια έρευνα του Παναγιώτη Κουνάδη. 
Ζεϊμπέκικο με δύο κιθάρες !Σήμερα, ένας Βρετανός μουσικός και ψυχίατρος που ζει στην Σουηδία, ο Tony Κlein  και ένας Αμερικανός, ο Gordon Ashworth που είναι θαυμαστές του έργου του, μάζεψαν τα 12 αυτά κομμάτια και τα κυκλοφόρησαν σε ένα άλμπουμ για πρώτη φορά όλα μαζί με τίτλο ‘The Jail’s a fine school’.Διαβάστε την ενδιαφέρουσα  συνέντευξη που έδωσαν για τη ζωή του με όσα στοιχεία βρήκαν εδώ:
 Η ζωή, το έργο και η τωρινή του αναβίωση μέσα από το πρότζεκτ ενός Βρετανού κι ενός Αμερικανού. 
Τον Κώστα  Μπέζο μας τον θύμισε  ο Π.Κωνσταντόπουλος μέσα από το κανάλι του στο youtube και ψάχνοντας περισσότερο πέσαμε στο αφιέρωμα της lifo.
Ακόμη, λίγους μήνες πριν ο Ν. Σαραντάκος είχε αφιέρωμα στον καλλιτέχνη διαβάστε εδώ: