Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Χρήσιμες ιστοσελίδες


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  Ινστιτούτο
Εποπτευόμενα από το  Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και  Τροφίμων
Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)
Ενιαίος Φορέας Ελένχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε)
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διαδικτυακή Γεωπύλη   Δεδομένα Γενικής Δ/νσης  Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Διαδικτυακή Γεωπύλη για το σύνολο των Τοπογραφικών  στοιχείων εδάφους .Δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) θέασης.


B. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός -ΔΗΜΗΤΡΑ
Πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Πρώην ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ
Πρώην Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α
AGROCERT -Πρώην.Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π Οργανισμός Πιστοποίησης και  Επίβλεψης Αγροτικών Προϊόντων
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων- Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας .Τηλ.27410-38740
fax.27410-37492. (e-mail: koniareio.inst@yahoo.gr)
ΜΑΙΧ Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Ειδικό Ταμείο Στήριξης  Επιχειρήσεων
Ελληνική Στατιστική Αρχή 
Διευθύνσεις Αγροτικής Έρευνας

 Γ. Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ  (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης  (Κ.Α.Θ. ΑΕ)
Ακόμη

Ένωση Νέων Αγροτών 
Δ.

ΠΑΣΕΓΕΣ-Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Π.Ε.Ν.Α.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Startup Greece ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA)
ECR Hellas 
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
ΕΣΒΕΠ -Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων
ELTRUN Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Παρατηρητήριο Τιμών 
ΙΟΒΕ-Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών


E
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 
Ευρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) 
Ενισχύσεις της Ε.Ε. για τις Μ.Μ.Ε.
Χρηματοδοτήσεις και Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Europe Direct (Κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης )
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress 
Η Φωνή σου στην Ευρώπη 
Δίκτυο Enterprise Europe Network
Ιστοσελίδα Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe Network
Eurostat - Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου
Δίκτυο Solvit 
EUR-LEX - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
TED - Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Προμήθειες
OSHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
 Market Access Database 
Ιστοσελίδα με διευθύνσεις  χρήσιμη στην έρευνα διάθεσης αγροτικών και άλλων προϊόντων 
 Ενημέρωση:22/9/2012-5/1/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.