Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση

Το ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. προσφέρει:
• Έξι (6) Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από απόσταση 250 ωρών :
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου)
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου)
3. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου)
4. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Γυμνασίου)
5. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
6. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
Τα προγράμματα αυτά αφορούν αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οδηγούν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».
Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες των 50 ωρών η κάθε μία. Η κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες (έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες μελέτης ανά βδομάδα).
Οι ώρες διδασκαλίας έχουν οριστεί κατά αντιστοιχία με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων για τα αντίστοιχα προγράμματα των Κ.Ε.Ε.
http://www.keeenap.gr/keeenap//index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34
«Στις 3 Δεκεμβρίου 2010 αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων για τα 78 τμήματα μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2010 - 2011 της Πράξης "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. - ΑΠ 7, 8, 9" που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013". Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms/.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι στις 10 Ιανουαρίου 2011.
Ακόμη, από το 2005 προσφέρονται επιμορφωτικά προγράμματα στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α. Πολιτισμός - Τέχνες
B. Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
Γ. Αγωγή των Πολιτών
Δ. Προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α.
Και  αναλυτικά:
1. Πολιτισμός – Τέχνες: Θέατρο, Παραδοσιακοί χοροί, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Αγιογραφία, Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, Κεραμική, Ραδιοφωνικό Εργαστήρι και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών, Χαρακτική κ.λ.π.
2. Κοινωνική οικονομία – Επιχειρηματικότητα: Κοπτική – Ραπτική, Κέντημα Μηχανής, Χειροτεχνία, Υφαντική, Μηχανολογία αυτοκινήτων, Κατασκευή κοσμημάτων, Ξυλογλυπτική, Οινολογία – Οινογνωσία, Παραγωγή – μεταποίηση – τυποποίηση βιολογικών προϊόντων, παραγωγή – μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, παραδοσιακό προϊόν ανά περιοχή, κατασκευή παραδοσιακών στολών, μελισσοκομία, αγροτουρισμός, Μαγειρική – ζαχαροπλαστική, γυναικεία επιχειρηματικότητα, βασικές δεξιότητες για τη δημιουργία συλλογικής και κοινωνικής επιχείρησης κ.λ.π.
3. Αγωγή πολιτών σε θέματα Αγωγής, Υγείας: Διατροφή – Διαιτολογία, Αγωγή καταναλωτή, περιβαλλοντική αγωγή.
4. Προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κεραμική, μουσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, υφαντική.
Τα τμήματα μάθησης λειτουργούν ως ολιγομελείς ομάδες, με εξειδικευμένους εκπαιδευτές και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στους συμμετέχοντες χορηγείται "Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης".
Τα προγράμματα των Ν.Ε.Λ.Ε. χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).
http://www.gsae.edu.gr/index.php/fnele


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.