Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

«Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας»εξαγγελίες από Δημόσιους φορείς και Μ.Μ.Ε (Τίτλος πρώτος)


Που πήγαν τα λεφτά των ανέργων οέο;

Τίτλος δεύτερος 
Φάτε ΦΕΚ-είναι νόστιμα...
1.
Ας ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην Ελληνική πραγματικότητα με τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου . Από το Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου!!!μαθαίνουμε τι κάνει αυτό 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχουν την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Η Μονάδα ΕΚΤ έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική Απασχολησιμότητα.

-Το Δίκτυο αυτό έχει ως στόχους τη δικτύωση αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων, την διάχυση καλών πρακτικών και τη διατύπωση προτάσεων όσον αφορά εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.
-Επίσης, η Μονάδα ΕΚΤ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφ. 68.477 και ημερ. 4/3/2009) έχει οριστεί ως ο Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και τη διαχείριση της χρηματοδότησης του έτους.

-Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7/7/2010, η Μονάδα ΕΚΤ έχει οριστεί και ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος 2011, για τον Εθελοντισμό. Οι στόχοι του Έτους 2011, σύμφωνα με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010/37/ΕΚ-27.11.2009] συνίστανται στη δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην ΕΕ, 
2.
Χρηματοδότηση από το ΕΚΤ
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/ab85387b7745bd71c22578160053659f/e5cfcb4302ba0841c225783e00276c13?OpenDocument

3. Α.α .α ..το έχουμε και σε Ευρωπαϊκή βερσιόν!!!!Και  το πληρώνουμε για να ελέγχει την προώθηση των προγραμμάτων, και τον συντονισμό των δράσεων!!!
Τα ανακοινώνει και μόνο του,να μην τα λέω εγώ...
PDF]Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη - Social Economy Europe
www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/SocialEconomyEurope-GR_2_.pdf‎
Μόνο που,από μέρα σε μέρα οι σύνδεσμοι αλλάζουν!
Η αναζήτησή σας - http://www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/SocialEconomyEurope-GR_2_.pdf%E2%80%8E - δεν ταιριάζει με κανένα έγγραφο.

Στην ενδοχώρα  δε, δεν μας λείπουν οι ενδιάμεσες υπηρεσίες.Π.χ.
1.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ "ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" και "ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ"
http://www.ypergka.gr/ekt/ey/syntonismos/apofash.htm
2.
Το Προφίλ της ΕΥΕ
Στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) έχει αναλάβει αρμοδιότητες αφενός για την υλοποίηση πράξεων και αφετέρου για τον σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή δράσεων στον τομέα προστασίας του καταναλωτή που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.
Οι αρμοδιότητες υλοποίησης αφορούν σε δράσεις του ΕΚΤ που συμβάλλουν:
στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και
στις δράσεις απασχόλησης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και
Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"
Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και
Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ".
http://www.eye-ekt.gr/(S(4dsyf0r11h220b55v0m3l2zo))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=51914
Τελευταίες αναρτημένες δράσεις από τις 22/03/2011!!!!
Αλλά φροντίζουν και την ισότητα,όσο και την ανεργία
Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, στις ενέργειες που μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ , η συμμετοχή των γυναικών σε δράσεις για εκπαίδευση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω των έργων που ακολουθούν: 
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών - τεχνικών έργων.
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα).
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού.
http://www.eye-ekt.gr/(S(0qie3g45v2lox455v3ewrnvn))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=51585

3.
και,
Ο Ενδιάμεσος Φορέας ΕΥΣΕΚΤ
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) συστάθηκε το 2001, προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάγκη του συντονισμού των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρεμβάσεων στην Ελλάδα.
 (Ανταπόκριση) 404 NOT FOUND
http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=137

Τελευταία ενημέρωση 27/5/2013
Παρουσιάσεις
Προτεραιότητες εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στο πεδίο παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. λ.π.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες: Βαθμός κάλυψης και απαιτούμενες ενέργειες, κ. Μ. Παπούλια, Προϊσταμένη ΕΥΣΕΚΤ
Ο ρόλος του ΟΑΕΔ στη Νέα Προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του, κ. Θ. Αμπατζόγλου, Διοικητής ΟΑΕΔ
Νέοι και Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συγκριτική αξιολόγηση τριών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ,  κ. Μ. Θεοδωροπούλου, Στέλεχος Μονάδας Γ ́ΕΥΣΕΚΤ
http://www.esfhellas.gr/articleList.aspx?iden=43
(Σχόλιο)Τα σχετικά έγγραφα είναι καταχωρημένα εδώ,μόνο που δεν είναι ακριβώς τα ίδια!!δοκιμάστε τον προηγούμενο σύνδεσμο ...δεν βγάζει πουθενά!
Μόνο για το 2013 εδώ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - "ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ"
http://archive-gr.com/gr/e/esfhellas.gr/2013-05-02_2004824-titles/

4.
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
government.gov.gr/2011/07/06/16741
  (Ανταπόκριση) Η ιστοσελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιμη!! και βγάζει σε πρόσφατες δημοσιεύσεις..εδώ:(http://www.primeminister.gov.gr)

Και να συνεχίσουμε με τις εξαγγελίες Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας από τους επίσημους φορείς!
6 Ιουλ 2011
Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος  Κουτρουμάνης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική .... από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και λειτουργεί 
https://www.google.gr/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fgovernment.gov.gr%2F2011%2F07%2F06%2F16741%2F&ei=btU9UpSROoSftAbrzYGoAw&usg=AFQjCNH8qJiGkU9udg8_bbyeI3sBWPETSA&bvm=bv.52434380,d.Yms

(Ανταπόκριση) Η ζητούμενη διεύθυνση URL δεν βρέθηκε σε αυτόν το διακομιστή. Αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε!
2.
Συστήνεται Ταμείο κοινωνικής οικονομίας.
29 Αυγ 2012 - Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (υπό σύσταση)
3.
Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Λούκα Κατσέλη

4.
ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
(όπου η επιτροπή μας θυμίζει τα  αυτονόητα-αξίζει να διαβαστεί)
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την 
έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994, σύμφωνα με το 
οποίο «η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα 
θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής». 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας 
αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Γωνιωτάκη, Δημήτρη Γιατρά και Παναγιώτη 
Συριόπουλο. 
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Γ. Γωνιωτάκης, μέλος 
Ε.Ε. Ο.Κ.Ε. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχε ως εμπειρογνώμονες οι 
κ.κ. Σταμάτης Βαρδαρός - Πολιτικός Επιστήμων, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΣΕΕ και Παρασκευάς Παρασκευόπουλος – 
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Ανάπτυξης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε και είχε 
τον επιστημονικό συντονισμό η Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική 
συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. 
Εδώ το απόσπασμα όπου αναφέρονται οι 
Διευκολύνσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
Ο Ν. 4019/11, με τα άρθρα 9 και 10, θεσπίζει την επιλεξιμότητα των 
κοινωνικών επιχειρήσεων: 
1) στις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, 
2) στον Ν. 3908/11 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή (ΦΕΚ Α' 8/01-02-
2011), 
3) στα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας,
4) στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, 
5) στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κάθε είδους. 
Τέλος, στο άρθρο 9.1 ορίζεται ότι όσοι εκ των μισθωτών μιας κοινωνικής 
επιχείρησης ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και λαμβάνουν την οποιαδήποτε 
ενίσχυση, επίδομα, παροχή προνοιακού ή άλλου χαρακτήρα, συνεχίζουν να την 
λαμβάνουν, ασχέτως της απασχόλησής τους ως μισθωτών. 
Και καταλήγουν:
Δυστυχώς, το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, παρά το ότι ως χρηματοδοτικός 
πυρήνας της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί καινοτομία διεθνούς επιπέδου, δεν 
έχει ακόμα συσταθεί. Η καθυστέρηση αυτή είναι –τουλάχιστον τεχνικά- εντελώς αδικαιολόγητη. 
Συνέχεια εδώ:http://www.oke.gr/opinion/op_285.pdf

5.
Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ε.Ε.
Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής  και για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση τους, συστήνονται σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, οι λεγόμενες Επιτροπές Παρακολούθησης. 
http://www.structuralfunds.org.cy/default.aspx?articleID=770

6.
Ταμείο Επιχειρηματικότητας: "παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η ψυχή του"

Σε μια περίοδο που η ύφεση καλπάζει, η αγορά βουλιάζει, η ρευστότητα έχει σχεδόν, μηδενιστεί, οι Τράπεζες λεηλατούν τους πολίτες, μια στις τρεις πολύ μικρές επιχειρήσεις βάζει λουκέτο και η ανεργία πετάει προς το ένα εκατομμύριο, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θυμίζει την «παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η ψυχή του».
Πολύ περισσότερο που αυτό το Ταμείο διαθέτει «ψίχουλα» με σχετικά υψηλά επιτόκια, τα οποία και αυτά δεν φτάνουν ποτέ στην πολύ μικρή και ιδιαίτερα στην οικογενειακή επιχείρηση, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τα μεγάλα προβλήματα επιβίωσης.

Στο πλαίσιο(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013)
Αναλυτικά το ρεπορτάζ στο iskra.gr, σχετικά με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τις δηλώσεις του κ. Γ. Παπανδρέου για την ίδρυση όχι ενός αλλά πολλών Ταμείων!
Όπως :Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας,
Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πηγή: Naftemporiki.gr

7. ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Από το ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(Μo.Κ.Ε.)
moke.teicm.gr/docs/odhgos_koin_epix.pdf

8. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
14/06/2012eΑΣΤΑsy 
- Γραφείο Διασύνδεσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πηγή:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID= 
672&neID=589&neTa=2_587&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID= 
aI672I0I110I458I1163I0I2&actionID=load&JScript=1

9. Ο Νίκος Χρυσόγελος για την μεθοδική αποδόμηση της Κοινωνικής Οικονομίας

10. Τα δικά μας σχόλια κάτω από το νόμο 4019 /2011 (ΦΕΚ Α΄216)  
(Λυπούμαστε, αλλά η σελίδα που αναζητάτε στο ιστολόγιο αυτό δεν υπάρχει!!!!)
Κάποιοι έχουν μπλοκάρει τη σελίδα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πότε-πότε.Επιλέξτε τη σελίδα Κοινωνική Οικονομία(http://amazonsday.blogspot.gr/p/blog-page_8335.html)
Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)
και διαβάστε για τις αλλαγές που έγιναν στο αρχικό νομοσχέδιο.

11. Χτίζοντας ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα

12. 2014
Από το Υπουργείο Εργασίας,καμιά αναφορά σε Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας!
Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα
http://www.keko.gr/el/Pages/page2.aspx

13. Αθήνα, 26/11/2012
ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επıτροπής γıα δıατύπωση προτάσεων γıα επıχορηγήσεıς προς Κοıνωνıκές Συνεταıρıστıκές Επıχεıρήσεıς (Κοıν.Σ.Επ.)»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΑΙ. Τη σύσταση Επıτροπής με αντıκείμενο τη δıατύπωση προτάσεων γıα την παροχή επıχορηγήσεων στıς Κοıν.Σ.Επ.H εν λόγω Επıτροπή θα αποτελείταı από στελέχη της ελληνıκής Δημόσıας Δıοίκησης, Έλληνεςκαı ξένους εμπεıρογνώμονες καı συγκροτείταı ως εξής
http://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/6223664.

Και να συνεχίσουμε με τις  ανακοινώσεις για το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας στον Τύπο.
1. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αθήνα 14/06/2012
Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την  επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΤΑΝΕΟ ΑΕ.
http://www.taneo.gr/Home.aspx?C=2
Γ' ΚΠΣ 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 
Τo έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

2. Δάνεια σε ανέργους μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας
 22 Σεπ. 2010
Tags: Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
Την ενίσχυση των ανέργων με επιδοτούμενα δάνεια μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη, αναμένεται «έκρηξη της ανεργίας κατά τους επόμενους μήνες» και σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις για την απάλυνση ή μερική άρση των επιπτώσεων σε κάθε άτομο που χάνει την δουλειά του.Όπως αναφέρει το enet.gr, τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται ανεξάρτητα από τις δράσεις τους ΟΑΕΔ, ενώ στα κεφάλαια του ταμείου, εκτός από τους εθνικούς, κοινωνικούς και κοινοτικούς πόρους θα μετέχουν και ιδιώτες (τράπεζες) κατά το πρότυπο των ταμείων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που συγκροτήθηκαν στο υπουργείο Οικονομίας (Ανάπτυξης).
Το Ταμείο είτε θα ενισχύει απ΄ευθείας ανέργους είτε μη κυβερνητικές οργανώσεις που σχεδιάζουν δράσεις για την απασχόληση γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας κ.α.
ΚΑΙ
Sep 09, 2010 - Επικαιρότητα
Προς σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας
Στη σύσταση «Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας», το οποίο θα διαχειριστεί κονδύλια ύψους έως 100 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε συνδυασμό με ιδιωτικούς πόρους, πρόκειται να προχωρήσει άμεσα -πιθανότατα εντός του 2010- η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη.
Δάνεια σε ανέργους μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας

Sep 22, 2010 
Σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη, αναμένεται «έκρηξη της ανεργίας κατά τους επόμενους μήνες» και σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις για την απάλυνση ή μερική άρση των επιπτώσεων σε κάθε άτομο που χάνει την δουλειά του.
2.
Συστήνεται ταμείο κοινωνικής οικονομίας 
01 Φεβρουαρίου 2011 
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/625224/systhnetai-tameio-koinonikhs-oikonomias.html
3.
Συστήνεται Ταμείο κοινωνικής οικονομίας.
http://tvxs.gr/taxonomy/term/22776
4.
Συστήνεται Ταμείο κοινωνικής οικονομίας
Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011
http://www.capital.gr/news.asp?id=1126991
5.
Επιχορήγηση €15.000 για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
6.
Η νέα προγραμματική περίοδος για τους ΟΤΑ
http://www.pedde.gr/ped/index.php/2012-03-21-08-17-24/149-2014-2020
7.
Οι Κοιν.Σ.Επ. καθώς και οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011.
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_omilia%20AK.pdf

Εδώ να κάνουμε μια στάση

Ακούγοντας για όλα αυτά τα ωραία καλούδια, πλήθος κόσμου θέλησε να αδράξει την ευκαιρία.Έτσι δημιουργήθηκαν, Δίκτυα,Παρατηρητήρια,Ενώσεις,Ινστιτούτα, ακόμη και Πανεπιστήμια για την Κοινωνική Οικονομία,και παράλληλα άνθισε η σχετική  βιβλιογραφία στην οποία κυριαρχούν οι κυβερνητικοί κυρίως εμπλεκόμενοι σε ρόλο καθοδηγητών!
Αλλά η κυβέρνηση, ή το κατεστημένο αν θέλετε,είχε άλλα σχέδια,και τη χρονιά που διανύουμε " έκοψαν" κάπως τον ενθουσιασμό τουλάχιστον των μεμονωμένων ατόμων,γιατί οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις ζουν και βασιλεύουν.
Το που θα καταλήξει αυτή η ιστορία είναι ακόμη άγνωστο,μιας και την εβδομάδα που μας πέρασε η κυβέρνηση εξήγγειλε και άλλα νέα προγράμματα,και θεσπίζει ακόμη περισσότερους ενδιάμεσους φορείς! 
Δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας!
Δείτε τα σχόλια κάτω από το κείμενο.
Το σίγουρο είναι πως ΜΚΟ,ΚΕΚ,ΟΤΑ και άλλοι, μεταμφιεσμένοι σε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης λυμαίνονται τα κεφάλαια για την ανεργία ακόμη και την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».
Το θέμα έφερε στη Βουλή στις αρχές της χρονιάς ο Βασίλειος Καπερνάρος

Πάμε πάλι στη υδροκέφαλη ΕΕ να δούμε πως εργάζεται σε άλλες χώρες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2008
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2009
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2010
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2011
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2012  
Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2007 για την Κύπρο
Α καλά,μόνο το αρχείο του 2007 υπάρχει
http://www.structuralfunds.org.cy/default.aspx?articleID=1253

Άλλα ενδιαφέροντα νομοθετήματα

 1 Φεβρουαρίου 2011
N.3908/ ΦΕΚ Α΄ 8/1-02-2011-Αρ. Φύλλου 8
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια, Άρθρο 5,και άλλα.
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%9D.3908.2011_NEOS_EPENDYTIKOS.pdf

Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ΚΟΙΝΣΕΠ
Με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4110/2013 "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις", καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011.
Από εδώ( http://www.keko.gr/main.php?id=51)το απέσυραν
ΦΕΚ 17/2013 - Ν.4110
(404 NOT FOUND)

Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ΚΟΙΝΣΕΠ
Με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4110/2013 "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις", καταργείται
η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011.
ΦΕΚ 17/2013 - Ν.4110/
7 Φεβρουαρίου 2013
Ναι,πριν τη διαβούλευση!!!!

Εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n4110_2013.htm

Τώρα,πως γίνεται το υπουργείο να επιβάλει φορολογία σε επιχειρήσεις όπου δεν επιτρέπει κέρδη, μόνο κάποιοι αρμόδιοι μπορούν να απαντήσουν σ'αυτό, και ίσως οι "υπεύθυνοι" της Ευρώπης, ειδικά όσοι ασχολούνται με τα θεωρητικά ζητήματα του Τρίτου τομέα.

Η ανοργανωσιά και η αδιαφορία για ενημέρωση παρά τα προγράμματα του Α’ και Β'Κύκλου EQUAL και «DIONI II»που αναλώθηκαν σε ημερίδες και ενημερώσεις,οδήγησαν και σε άλλης μορφής ευτράπελα,όπως:την απαίτηση να εγγράφονται στο ΤΕΒΕ,τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. γεγονός που βασάνισε πολύ κόσμο και δεν είχε τη δημοσιότητα που του έπρεπε.
http://www.equal-greece.gr/images/logo/FINAL%20ODIGOS.pdf.
Τελικά το διευκρίνισαν με ανάκληση της εγκυκλίου

ΑΡΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΟΑΕΕ
Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέλη-εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ).
http://195.167.92.155/aimages/koin_oikonomia_arsi_egkykliou_OAEE.pdf
(Η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη)έτσι να εξαφανίζουμε και τα ίχνη!
Σχετικά θέματα βρίσκονται εδώ:
http://www.koispekerk.gr/koispe/ellada/nomos-2716-99.html
αν και αφορούν άλλη μορφή Συνεταιριστικών επιχειρήσεων,τις ΚΟΙΣΠΕ

Άλλα προβλήματα 

α)Σχετικά  με τον ΕΦΕΠΑΕ

β)Ο ν.4019/12 μετά  τις γνωστές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στη συνεδρίαση της Βουλής(συνεδρίαση ΣΙΓ’ ,14 και 15 Σεπτεμβρίου 2011) άλλαξε περιεχόμενο και στόχευση, με αποτέλεσμα να διαστρεβλωθεί η ορθή έννοια της κοινωνικής οικονομίας.

γ)Ο νόμος επιστρέφει για μαγειρέματα όπως φαίνεται από τη Διαβούλευση
Η διαβούλευση
Στρατηγικό Σχέδιο
για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
http://195.167.92.159:8443/Portals/diavEYKEKO/Stratigiko_Sxedio_Koinoniki_Oikonomia.pdf
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για παρατηρήσεις μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013!!!!!!
http://195.167.92.159:8443/diaveykeko/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/tabid/94/show/records/Default.aspx
(με την επόμενη Διαβούλευση θα ασχοληθούμε στο μέλλον)

Λογικό.Γιατί στην Ελλάδα πρώτα νομοθετείς και μετά το συζητάς!

δ)Η αλλαγή του όρου της κοινωνικής οικονομίας σε  κοινωνική  καινοτομία στα κείμενα της ΕΕ.το 2014 με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα διαφημιστικά!
1.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αντιπροσωπεύοντας και προωθώντας την Κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη
www.socialeconomy.eu.org
http://www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/SocialEconomyEurope-GR_2_.pdf
2.
Διεθνές Εγχειρίδιο του συνεταιριστικού δικαίου
EURICSE (Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Συνεταιριστική και Κοινωνικών Επιχειρήσεων)
3.
στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΜΟΔ ΑΕ 
για την βραχυχρόνια υποστήριξη έργων 
Φορέων Διαχείρισης του ΕΣΠΑ
www.epdm.gr
www.epperaa.gr
www.edulll.gr
www.epanad.gov.gr
Ενημερωθείτε για τους Τομείς έργων
Το μητρώο αυτό δημιουργήθηκε πιλοτικά για τις ανάγκες της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.Η ισχύς του μητρώου έληξε στις 31.12.2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν!

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική
Οικονομία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Κοραή 4 (3ος όροφος), Αθήνα, 105 64
Τηλ. 210 5271300 Φαξ 210 5271322
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. Γραμματεία:
210-5271300, 210-5271350 
Ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.keko.gr

Σχετικά αρχεία
Αναπτυξιακές Συμπράξεις και Στοιχεία Επικοινωνίας
http://www.keko.gr/el/Pages/topeko.aspx
νhttp://www.keko.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1099
Ενημερωτικό έντυπο ΤΟΠΕΚΟ
http://www.keko.gr/el/Documents/Entypo_TOP_EKO.pdf
(http://www.ypakp.gr/neaprogrammata)Σφάλμα 404 - Η σελίδα δεν βρέθηκε
 Πίνακας κατάταξης ΤΟΠΕΚΟ (8 περιφέρειες στόχου 1)
http://www.keko.gr/el/Documents/Pinakas_katataxis_TOP_EKO_axonas_10.pdf
 Πίνακας κατάταξης ΤΟΠΕΚΟ (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)
http://www.keko.gr/el/Documents/Pinakas_katataxis_TOP_EKO_axonas_11.pdf
 Πίνακας κατάταξης ΤΟΠΕΚΟ (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)
http://www.keko.gr/el/Documents/Pinakas_katataxis_TOP_EKO_axonas_12.pdf
 Λογότυπα για δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας
http://www.keko.gr/el/Documents/LOGOS.rar
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/06/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες: Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική
Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, τηλ. Γραμματεία:
210-5271300, 210-5271350 www.keko.gr.
http://www.keko.gr/el/Pages/topeko.aspx

Σήμερα 12/9/2013
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/9/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΚΕΚΟ - 
Ανακοίνωση Απόφασης “Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL” στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το άρθρο 15 του Ν.
4019 (ΦΕΚ 210/Α/30-09-2011) στο οποίο αναφέρεται η μετονομασία της Υπηρεσίας
σε «Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Ενσωμάτωση».
Περισσότερα: http://www.keko.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/202/
Prosklisi_stelexosis_EYKEKO.pdf

Ναι το 2013 αποφασίζουν για τα προγράμματα που σε δυο μήνες λήγουν!
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τη σύσταση Επιτροπής με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία θα καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των Κοιν.Σ.Επ. στα διάφορα στάδια της λειτουργίας τους.
Η Επιτροπή για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία προς τις Κοιν.Σ.Επ. θα αποτελείται από στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες και συγκροτείται ως εξής: (λείπει κείμενο)
oooooooooooooo
Το συντονισμό των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής θα έχει ο Βορλόου Αντώνιος του
Αντωνίου, Αν. Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αν.Α.Δ. 
Β. Το έργο της Επιτροπής για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία προς τις Κοιν.Σ.Επ. αφορά κυρίως: 
 Στη διερεύνηση των αναγκών των Κοιν.Σ.Επ. σε χρηματοδοτικά εργαλεία
 Στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των εμπλεκομένων 
φορέων (Διαχειριστές Ταμείων,Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, άλλοι φορείς) καθώς και των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών προϊόντων που παρέχονται στην Ελλάδα και διεθνώς, με γνώμονα την άμεση ενεργοποίησή τους
 Στην αξιολόγηση και ιεράρχηση της αναγκαιότητας ανάπτυξης νέων καινοτόμων
χρηματοδοτικών προϊόντων με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης
 Στην εξέταση της αναγκαιότητας και στον προσδιορισμό των απαραίτητων βημάτων για
την ανάπτυξη, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νέων θεσμικών φορέων όπως Μικρο-
Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance Institutions – MFIs) για την παροχή
χρηματοδοτικών εργαλείων προς τις Κοιν.Σ.Επ. 
 Στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου και στη διατύπωση προτάσεων για
ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες. 
Γ. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αυτής. 
Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός κανονικού ωραρίου, η συμμετοχή των μελών σε αυτή θα είναι μη αμειβόμενη και θα υποστηρίζεται διοικητικά από την 
ΕΥΚΕΚΟΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2013
Δεν έχει συσταθεί μέχρι σήμερα το προβλεπόμενο «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας»...(από το άρθρο 9 του Ν. 4019/2011)
Που πήγαν τα κεφάλαια;
Ποιος τα διαχειρίζεται;
Πως δικαιολογούν την ολιγωρία στην Ευρώπη;
Τι πρέπει να κάνουν οι θιγόμενοι άνεργοι;
2014
Για τα νέα σενάρια ανατρέξτε εδώ:
Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade.
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Συνεχίζεται

2 σχόλια:

 1. πω πω πω...

  χαράς το κουράγιο σου βρε άνθρωπε


  σπουδαία ανάρτηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ακράτ για τα καλά σου λόγια αν και γνωρίζουμε πως "ματαιοπονούμε" με την απλή παράθεση γεγονότων η οποία καταλήγει στα πλέον άχαρα κείμενα!

   Διαγραφή

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.